KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:25
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447
Transferler
13.420.572 -13.420.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.450 71.716 23.066 23.066
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -143.098 4.006.916 39.856.564 71.516 113.865.513 113.865.513
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043
Transferler
6.277.619 -6.277.619 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.313 1.336.389 1.363.702 1.363.702
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -169.358 4.141.316 45.999.783 1.336.389 121.381.745 121.381.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.569.894 -1.909.345
Dönem Karı (Zararı)
1.336.389 71.516
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.336.389 71.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.216.972 -639.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.142 5.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.354 -75.743
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-16.354 -75.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.211 25.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.211 25.865
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.671 -166.399
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.207.300 -428.160
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.207.300 -428.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.689.174 -1.269.599
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.354 -401.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-242.354 -401.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.631.129 -3.443.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.631.129 -3.443.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.228.991 1.025.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.520.627 84.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.520.627 84.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.475.945 1.464.677
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.475.945 1.464.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.569.757 -1.837.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -72.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-137 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.726.169 622.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.805 -4.660
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.805 -4.660
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
3.736.974 627.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.275 -1.286.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.275 -1.286.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
530.522 7.753.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
686.797 6.467.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 686.797 530.522
Finansal Yatırımlar
28.656.904 31.183.907
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 28.656.904 31.183.907
Ticari Alacaklar
839.627 597.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 284.207 250.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 555.420 346.327
Stoklar
6 63.880.134 65.092.771
Peşin Ödenmiş Giderler
3.790.173 9.806
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.790.173 9.806
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
91.043 90.906
Diğer Dönen Varlıklar
1.262.591 1.254.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 1.262.591 1.254.261
ARA TOPLAM
99.207.269 98.759.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.207.269 98.759.446
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 52.470.127 52.470.127
Maddi Duran Varlıklar
13.431 4.147
Mobilya ve Demirbaşlar
13.431 4.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.928 10.549
Bilgisayar Yazılımları
9.928 10.549
Peşin Ödenmiş Giderler
7.334 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.334 0
Diğer Duran Varlıklar
14.980.699 15.145.601
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 14.980.699 15.145.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.481.519 67.630.424
TOPLAM VARLIKLAR
166.688.788 166.389.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10.586.540 8.725.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.586.540 8.725.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.455 33.394
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.825.142 10.111.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.825.142 10.111.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.922 60.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 43.922 60.984
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.057 59.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.057 59.707
ARA TOPLAM
21.543.116 18.991.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.543.116 18.991.036
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
18.546.161 22.928.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 18.546.161 22.928.157
Diğer Borçlar
284.749 246.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
284.749 246.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.576.957 3.846.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.576.957 3.846.990
Uzun Vadeli Karşılıklar
356.060 359.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 356.060 359.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.763.927 27.380.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.307.043 46.371.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.381.745 120.018.043
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-169.358 -196.671
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-169.358 -196.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-169.358 -196.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.141.316 4.141.316
Yasal Yedekler
4.141.316 4.141.316
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
45.999.783 39.722.164
Net Dönem Karı veya Zararı
1.336.389 6.277.619
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.381.745 120.018.043
TOPLAM KAYNAKLAR
166.688.788 166.389.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 4.373.906 2.895.048
Satışların Maliyeti
12 -1.230.861 -1.048.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.143.045 1.846.658
BRÜT KAR (ZARAR)
3.143.045 1.846.658
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.029.676 -1.210.793
Pazarlama Giderleri
13 -1.434.881 -1.297.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.354 101.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-605.924 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.918 -560.543
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.247.471 632.059
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.336.389 71.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.336.389 71.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.336.389 71.516
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.336.389 71.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.336.389 71.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.313 -48.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 27.313 -48.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.313 -48.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.363.702 23.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.363.702 23.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932566


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.