KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 - 22:25
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 13.544.920 10.509.081 95.795.125 95.795.125
Transferler
0 0 0 0 2.275.061 8.234.020 -10.509.081 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.680 0 0 4.657.052 4.652.372 4.652.372
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497
Transferler
0 0 0 0 0 4.657.052 -4.657.052 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -25.622 0 0 13.420.572 13.394.950 13.394.950
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.261.074 1.656.961
Dönem Karı (Zararı)
13.420.572 4.657.052
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.420.572 4.657.052
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.866.101 -3.054.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 25.277 35.807
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-753.604 -1.127.024
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -753.604 -1.127.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
205.190 22.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 158.830 22.788
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 46.360 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
15 -263.434 -106.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.054.759 -1.879.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7-15 -6.520.142 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.534.617 -1.879.839
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-24.771 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.706.603 60.648
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.141 2.446.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.141 2.446.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
734.796 3.189.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
734.796 3.189.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
274.738 -1.619.242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.171 -205.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.171 -205.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.675.757 -3.749.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.675.757 -3.749.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.261.074 1.662.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 0 -5.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.207.693 -5.116.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.130
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.130
Alınan Faiz
263.434 106.661
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-5.215.568
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
944.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.468.767 -3.459.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.468.767 -3.459.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.284.917 4.743.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.753.684 1.284.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.753.684 1.284.917
Finansal Yatırımlar
4 19.935.798 17.345.440
Ticari Alacaklar
513.808 528.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-19 270.239 216.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 243.569 312.062
Stoklar
6 73.479.673 74.614.235
Peşin Ödenmiş Giderler
17.894 116.850
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.894 116.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35.681 10.910
Diğer Dönen Varlıklar
977.947 2.025.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 977.947 2.025.947
ARA TOPLAM
102.714.485 95.927.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.714.485 95.927.248
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 12.500.000 4.366.430
Maddi Duran Varlıklar
9.060 33.237
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.060 33.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 1.100
Bilgisayar Yazılımları
0 1.100
Diğer Duran Varlıklar
8.261.160 7.849.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 8.261.160 7.849.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.770.220 12.249.767
TOPLAM VARLIKLAR
123.484.705 108.177.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
42.391 195.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 42.391 195.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.128 24.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.012.639 6.731.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.012.639 6.731.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
114.255 91.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 67.895 91.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 46.360 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
60.137 47.010
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 60.137 47.010
ARA TOPLAM
7.263.550 7.088.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.263.550 7.088.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
158.883 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
158.883 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.885.840 514.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.885.840 514.549
Uzun Vadeli Karşılıklar
333.985 126.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 333.985 126.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.378.708 640.965
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.642.258 7.729.518
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.842.447 100.447.497
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.648 -69.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.648 -69.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.648 -69.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.006.916 4.006.916
Yasal Yedekler
4.006.916 4.006.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.435.992 21.778.940
Net Dönem Karı veya Zararı
13.420.572 4.657.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.842.447 100.447.497
TOPLAM KAYNAKLAR
123.484.705 108.177.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 11.552.581 18.262.677
Satışların Maliyeti
12 -2.003.987 -7.440.525
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.548.594 10.822.152
BRÜT KAR (ZARAR)
9.548.594 10.822.152
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.745.562 -3.795.882
Pazarlama Giderleri
13 -4.878.792 -4.814.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.913.292 337.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.590 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.831.942 2.548.452
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 12.005.060 2.108.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -1.416.430 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.420.572 4.657.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.420.572 4.657.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.420.572 4.657.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.420.572 4.657.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.420.572 4.657.052
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.622 -4.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -25.622 -4.680
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.622 -4.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.394.950 4.652.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.394.950 4.652.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819767


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4332 Değişim: 0,16%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,1947 Değişim: 0,20%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
493,27 Değişim: 0,35%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.