KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 19:47
KAP ***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 66.000.000 2.373.208 1.700.407 -59.869 -21.365.931 36.642.706 85.290.521
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.731.855 34.910.851 -36.642.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.943.275 4.943.275
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -59.869 1.731.855 13.544.920 4.943.275 90.233.796 90.233.796
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 13.544.920 10.509.081 95.795.125
Transferler
2.275.060 8.234.021 -10.509.081 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.008.258 1.008.258
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 4.006.915 21.778.941 1.008.258 96.803.383 96.803.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.135.710 -21.264.017
Dönem Karı (Zararı)
1.008.258 4.943.275
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.008.258 4.943.275
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-495.886 -1.332.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 17.903 25.587
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.427 128.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
115.427 128.819
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.647 -1.070.825
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-617.569 -415.762
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -617.569 -415.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.648.082 -24.875.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.113.387 4.538.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.113.387 4.538.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.982.365 -12.594.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.982.365 -12.594.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.857.989 -30.403.589
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.873 3.096.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
138.873 3.096.278
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.082.689 10.899.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.701 -411.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.701 -411.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.135.710 -21.264.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.673.342 -1.316.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.129 -56.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.129 -56.581
Alınan Faiz
11.647 1.070.825
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.330.246
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.668.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.462.368 -22.580.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.462.368 -22.580.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.743.993 35.366.379
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
281.625 12.786.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 281.625 4.743.993
Finansal Yatırımlar
8.198.778 10.250.033
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8.198.778 10.250.033
Ticari Alacaklar
4 861.707 2.975.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
133.097 40.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
728.610 2.935.087
Diğer Alacaklar
127 2.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127 2.046
Stoklar
5 82.092.388 76.234.399
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.465.450 1.915.190
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.465.450 1.915.190
Diğer Dönen Varlıklar
7 2.898.951 11.274.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.898.951 11.274.709
ARA TOPLAM
96.799.026 107.395.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.799.026 107.395.464
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
43.651 46.935
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.651 46.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.589 16.079
Bilgisayar Yazılımları
8.589 16.079
Diğer Duran Varlıklar
7 9.809.782 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9.809.782 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.862.022 63.014
TOPLAM VARLIKLAR
106.661.048 107.458.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 539.916 401.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.241 5.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
529.675 395.863
Ertelenmiş Gelirler
6 8.915.127 10.997.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8.915.127 10.997.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
136.986 91.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
136.986 91.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 91.425 68.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
91.425 68.724
ARA TOPLAM
9.683.454 11.559.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.683.454 11.559.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
174.211 104.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
174.211 104.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.211 104.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.857.665 11.663.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.803.383 95.795.125
Ödenmiş Sermaye
66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.346 -64.346
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-64.346 -64.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.006.915 1.731.855
Yasal Yedekler
8 4.006.915 1.731.855
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.778.941 13.544.920
Net Dönem Karı veya Zararı
1.008.258 10.509.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.803.383 95.795.125
TOPLAM KAYNAKLAR
106.661.048 107.458.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 6.363.803 10.785.436 5.845.588 2.894.056
Satışların Maliyeti
9 -2.654.868 -5.984.287 -2.312.283 -963.846
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.708.935 4.801.149 3.533.305 1.930.210
BRÜT KAR (ZARAR)
3.708.935 4.801.149 3.533.305 1.930.210
Genel Yönetim Giderleri
10 -2.342.929 -1.955.292 -895.666 -1.040.839
Pazarlama Giderleri
10 -1.045.319 -236.701 -855.830 -179.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 58.355 847.532 -2.046.394 25.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
379.042 3.456.688 -264.585 735.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 629.216 1.486.587 -48.400 661.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.008.258 4.943.275 -312.985 1.397.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.008.258 4.943.275 -312.985 1.397.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.008.258 4.943.275 -312.985 1.397.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.008.258 4.943.275 -312.985 1.397.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.008.258 4.943.275 -312.985 1.397.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.008.258 4.943.275 -312.985 1.397.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.008.258 4.943.275 -312.985 1.397.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5298 Değişim: 0,05%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5373
Açılış: 8,5258
10,0590 Değişim: 0,00%
Düşük 10,0451 17.09.2021 Yüksek 10,0615
Açılış: 10,0589
480,64 Değişim: 0,02%
Düşük 480,42 17.09.2021 Yüksek 480,98
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.