KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:39
KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
13 -29.490.349 78.835.986 765.138.913 -814.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.300.137 209.277.723 198.977.586 -176 198.977.410
Dönem Karı (Zararı)
209.277.723 209.277.723 -176 209.277.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.300.137 -10.300.137 -10.300.137
Kar Payları
-135.401.689 -135.401.689 -135.401.689
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.619.354.964 -7.434.385 -182.123 115.463.905 1.140.153.826 209.277.723 4.150.691.662 -150 4.150.691.512
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
13 -28.951.496 2.636.244 106.960.554 -80.645.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -29.536 -396.498.351 -418.256.131 -47 -418.256.178
Dönem Karı (Zararı)
-396.498.351 -396.498.351 -47 -396.498.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -29.536 -21.757.780 -21.757.780
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.573.275.428 -30.997.972 -182.123 -29.536 118.100.149 1.124.901.444 -396.498.351 3.462.626.791 -254 3.462.626.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
613.826.556 959.161.287
Dönem Karı (Zararı)
-396.498.398 209.277.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-396.498.398 209.277.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
541.913.784 249.837.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 164.480.615 143.218.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.133.067 -1.448.773
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.160.634 73.947
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 27.567 -1.522.720
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.910.290 37.383.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 37.871.429 35.004.129
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.038.861 2.378.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.585.205 61.504.783
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -15.463.148 -16.802.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 89.048.353 78.307.670
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -100.497.047 70.966.090
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
495.389.458 89.870.150
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.243.925 -25.394.822
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -22.243.925 -25.394.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.948.976 582.593
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.948.976 582.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -98.816.465 -94.314.856
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -9.075.596 -29.471.911
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 2.263.292 -3.057.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
479.335.329 510.772.187
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-275.078.916 191.944.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.753.129 -15.472.056
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
93.942.554 72.681.033
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.700.029 -552.346.519
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.611.067 725.237.176
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.506.586 -17.374.819
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
683.224.294 137.764.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.194.964 -31.662.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
624.750.715 969.887.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -11.885.093 -13.209.663
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -219.304 -302.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 280.238 2.785.930
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
900.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-228.088.654 -444.004.137
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-375.000 -375.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.710.883 1.265.991
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.710.883 1.265.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-270.642.864 -359.186.393
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -267.858.844 -358.497.615
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.784.020 -688.778
Alınan Temettüler
9.357.706 30.926.154
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31.860.621 -116.634.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.698.457 -456.386.210
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.299.937.974 584.271.432
Kredilerden Nakit Girişleri
1.299.937.974 584.271.432
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.208.737.192 -763.213.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.208.737.192 -763.213.628
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.672.390 -449.765
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 119.363.114 46.928.579
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -18.866.067 -117.894.669
Ödenen Temettüler
-135.401.689
Ödenen Faiz
-65.790.130 -87.429.357
Alınan Faiz
18 15.463.148 16.802.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
525.436.359 58.770.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
525.436.359 58.770.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.925.986 272.693.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 740.362.345 331.464.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 739.357.405 214.925.986
Finansal Yatırımlar
7.489.130 39.349.751
Ticari Alacaklar
4 1.228.296.533 963.888.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 269.358.108 148.165.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 958.938.425 815.723.052
Diğer Alacaklar
121.554.007 118.706.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
121.554.007 118.706.427
Türev Araçlar
35.470.096 13.226.171
Stoklar
5 1.658.965.615 1.746.028.472
Peşin Ödenmiş Giderler
6 284.053.724 218.214.616
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 5.601.779 6.110.289
Diğer Dönen Varlıklar
19.893.607 11.698.643
ARA TOPLAM
4.100.681.896 3.332.149.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.100.681.896 3.332.149.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
3.183.445 277.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.183.445 277.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16.426.779 14.384.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
589.655 599.840
Maddi Duran Varlıklar
7 5.780.954.322 5.605.754.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.910.887 2.418.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 33.140.733 32.042.651
Peşin Ödenmiş Giderler
6 14.009.371 30.148.450
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.858.518.180 5.693.929.674
TOPLAM VARLIKLAR
9.959.200.076 9.026.078.824
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 503.178.070 10.782.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21,9 479.949.688 417.288.323
Ticari Borçlar
4 2.110.317.401 2.259.398.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 3.127.227 3.541.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.107.190.174 2.255.857.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 76.826.992 38.139.783
Diğer Borçlar
4.220.040 3.762.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.220.040 3.762.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.076.782.384 393.850.526
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 229.325.317 60.587.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 847.457.067 333.263.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.230.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 14.816.022 10.996.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 14.816.022 10.996.465
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
135.193.509 19.718.018
ARA TOPLAM
4.406.514.698 3.153.937.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.406.514.698 3.153.937.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21,9 1.658.789.871 1.528.333.955
Ticari Borçlar
4 80.327.280 58.525.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 80.327.280 58.525.280
Diğer Borçlar
2.886.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.886.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.264.981 6.972.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.264.981 6.972.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
274.443.196 221.707.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 274.443.196 221.707.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 66.346.998 175.719.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.090.058.841 1.991.259.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.496.573.539 5.145.196.109
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.462.626.791 3.880.882.922
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.542.065.797 1.592.775.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.542.277.456 1.592.957.196
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.573.275.428 1.602.303.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.997.972 -9.346.018
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.536
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 118.100.149 115.463.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.124.901.444 1.017.940.890
Net Dönem Karı veya Zararı
-396.498.351 80.645.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-254 -207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.462.626.537 3.880.882.715
TOPLAM KAYNAKLAR
9.959.200.076 9.026.078.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.171.193.855 4.585.742.019 1.916.266.086 1.310.386.387
Satışların Maliyeti
14 -4.616.912.606 -4.086.369.789 -1.623.173.401 -1.203.537.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
554.281.249 499.372.230 293.092.685 106.848.743
BRÜT KAR (ZARAR)
554.281.249 499.372.230 293.092.685 106.848.743
Genel Yönetim Giderleri
15 -62.208.207 -55.037.504 -22.070.723 -19.974.223
Pazarlama Giderleri
15 -24.542.150 -15.839.411 -9.647.323 -5.501.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 285.734.969 252.081.292 104.581.086 112.585.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -762.552.290 -366.422.532 -291.403.430 -112.841.105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.286.429 314.154.075 74.552.295 81.117.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 10.411.201 31.038.170 532.335 470.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.948.976 -582.593 943.267 1.303.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.073.748 344.609.652 76.027.897 82.890.849
Finansman Gelirleri
18 218.511.161 256.012.138 80.641.232 119.454.482
Finansman Giderleri
19 -716.899.772 -485.659.099 -316.019.051 -152.721.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-495.314.863 114.962.691 -159.349.922 49.623.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 98.816.465 94.314.856 30.632.259 -10.505.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.458.864 -4.928.671 -1.242.773 -4.658.115
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 104.275.329 99.243.527 31.875.032 -5.847.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-396.498.398 209.277.547 -128.717.663 39.117.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
-396.498.398 209.277.547 -128.717.663 39.117.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-47 -176 -3 -78
Ana Ortaklık Payları
-396.498.351 209.277.723 -128.717.660 39.117.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) -0,34780000 0,18360000 -0,11290000 0,03430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.757.780 -10.300.137 -25.481
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-76.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.749.313 -12.930.255
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.536 -25.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.097.359 2.630.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.097.359 2.630.118
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.757.780 -10.300.137 -25.481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-418.256.178 198.977.410 -128.743.144 39.117.921
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-47 -176 -3 -78
Ana Ortaklık Payları
-418.256.131 198.977.586 -128.743.141 39.117.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887443


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6311 Değişim: 0,58%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6394
Açılış: 15,5411
16,3639 Değişim: 0,76%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3798
Açılış: 16,2402
916,88 Değişim: 0,65%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.