" />

KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 21:10
KAP ***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
18 -11.247.719 2.323.771 260.469.384 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
824.084.493 4.643.255 814.484.550 1.643.212.298 -225.392 1.642.986.906
Dönem Karı (Zararı)
814.484.550 814.484.550 -225.392 814.259.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
824.084.493 4.643.255 828.727.748 828.727.748
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.379.425 -2.379.425 -2.379.425
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.268.344 -1.268.344 381.560 -886.784
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.159.135 1.159.135
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791
Transferler
18 -42.364.521 78.835.986 778.013.085 -814.484.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.177.578 -12.211.770 80.645.302 64.255.954 -233 64.255.721
Dönem Karı (Zararı)
80.645.302 80.645.302 -233 80.645.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -4.177.578 -12.211.770 -16.389.348 -16.389.348
Kar Payları
-270.488.797 -270.488.797 -270.488.797
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.227.016.748 227.048.129
Dönem Karı (Zararı)
80.645.069 814.259.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
80.645.069 814.259.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
422.272.889 1.057.397.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
200.190.604 146.103.876
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.173.462 -821.712
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 315.046 2.900.535
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.488.508 -3.722.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.498.344 37.453.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 43.226.508 32.961.527
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 271.836 4.492.205
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.572.717 43.730.608
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -19.800.174 -60.963.353
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 100.372.891 104.693.961
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29,30 87.868.666 -45.031.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
210.746.262 625.189.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-54.708.734 29.645.676
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29,30 -54.708.734 29.645.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-311.773 -228.832
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -311.773 -228.832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -115.643.067 251.778.250
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -29.336.977 -30.049.278
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
570.309 -372.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
752.610.957 -1.621.370.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.428.991 -48.561.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.003.822 -46.868.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-99.233.925 -877.421.856
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.396.758 104.915.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
896.446.398 -6.945.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.421.056 10.288.206
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
288.828.996 -756.899.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.179.885 121.772
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.255.528.915 250.286.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -21.134.322 -12.111.388
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -131.626 -3.560.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -7.377.179 -7.566.338
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 130.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-545.080.376 -340.824.881
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-886.784
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-375.000 -250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.706.742 220.808
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.706.742 220.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-550.383.391 -359.590.723
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -548.811.597 -359.590.723
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.571.794
Alınan Temettüler
30.953.564 30.049.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.982.291 -10.367.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-739.704.310 -602.684.181
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.379.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
840.710.388 453.002.727
Kredilerden Nakit Girişleri
840.710.388 453.002.727
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.088.178.753 -940.331.957
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.087.437.786 -939.490.873
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-740.967 -841.084
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.213.441
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
48.664.208 151.617.049
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-136.532.874 -106.585.577
Ödenen Temettüler
-270.488.797
Ödenen Faiz
-152.465.215 -219.607.851
Alınan Faiz
19.800.174 60.963.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
637.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.767.938 -716.460.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.767.938 -716.460.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 272.693.924 989.154.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 214.925.986 272.693.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 214.925.986 272.693.924
Finansal Yatırımlar
39.349.751 10.367.460
Ticari Alacaklar
6 963.888.795 807.331.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 148.165.743 171.179.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
815.723.052 636.152.059
Diğer Alacaklar
7 118.706.427 58.844.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.706.427 58.844.522
Türev Araçlar
29 13.226.171
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13.226.171
Stoklar
8 1.746.028.472 1.645.139.492
Peşin Ödenmiş Giderler
9 218.214.616 101.854.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 6.110.289 11.190.576
Diğer Dönen Varlıklar
17 11.698.643 6.378.752
ARA TOPLAM
3.332.149.150 2.913.800.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.332.149.150 2.913.800.401
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
27 7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
277.896 273.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 277.896 273.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 14.384.913 15.314.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 599.840 613.142
Maddi Duran Varlıklar
10 5.605.754.579 5.204.246.496
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.418.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 32.042.651 34.975.699
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.148.450 53.111.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 988.090
Diğer Duran Varlıklar
17 1.140.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.693.929.674 5.318.966.818
TOPLAM VARLIKLAR
9.026.078.824 8.232.767.219
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 10.782.326 21.449.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13,30 417.288.323 473.774.526
Ticari Borçlar
2.259.398.988 1.378.424.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,6 3.541.591 2.838.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.255.857.397 1.375.586.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 38.139.783 26.350.398
Diğer Borçlar
3.762.667 2.880.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.762.667 2.880.751
Türev Araçlar
29 41.482.563
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
393.850.526 104.245.375
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5,9 60.587.026 21.460.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 333.263.500 82.784.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.351.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.996.465 10.856.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.996.465 10.856.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 19.718.018 40.810.375
ARA TOPLAM
3.153.937.096 2.105.625.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.153.937.096 2.105.625.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13,30 1.528.333.955 1.492.370.210
Ticari Borçlar
58.525.280 53.046.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.525.280 53.046.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.972.545 7.748.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.972.545 7.748.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
221.707.547 184.366.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 221.707.547 184.366.638
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 175.719.686 302.494.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.991.259.013 2.040.026.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.145.196.109 4.145.651.428
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.880.882.922 4.087.115.765
Ödenmiş Sermaye
18 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.592.775.073 1.651.528.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.592.957.196 1.651.711.065
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.602.303.214 1.648.845.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.346.018 2.865.752
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 115.463.905 36.627.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.017.940.890 510.416.602
Net Dönem Karı veya Zararı
80.645.302 814.484.550
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-207 26
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.880.882.715 4.087.115.791
TOPLAM KAYNAKLAR
9.026.078.824 8.232.767.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 6.076.355.980 5.582.800.586
Satışların Maliyeti
19 -5.528.694.144 -3.874.118.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
547.661.836 1.708.681.789
BRÜT KAR (ZARAR)
547.661.836 1.708.681.789
Genel Yönetim Giderleri
20 -73.974.785 -59.394.793
Pazarlama Giderleri
20 -23.235.439 -30.883.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 286.863.393 1.172.512.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -490.052.625 -1.157.960.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
247.262.380 1.632.956.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 31.431.557 32.139.994
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 311.773 228.832
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
279.005.710 1.665.324.904
Finansman Gelirleri
24 295.019.631 592.527.658
Finansman Giderleri
25 -609.023.339 -1.191.815.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.997.998 1.066.037.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
115.643.067 -251.778.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -7.106.291 -5.351.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 122.749.358 -246.427.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.645.069 814.259.158
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.645.069 814.259.158
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-233 -225.392
Ana Ortaklık Payları
80.645.302 814.484.550
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,07070000 0,71450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.389.348 828.727.748
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.177.578 998.021.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -15.248.723 5.819.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.036.953 -175.113.498
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-173.937.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 3.036.953 -1.176.015
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.389.348 828.727.748
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.255.721 1.642.986.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-233 -225.392
Ana Ortaklık Payları
64.255.954 1.643.212.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824051


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8398 Değişim: 0,10%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8621
Açılış: 32,8069
35,7114 Değişim: 0,31%
Düşük 35,5796 25.07.2024 Yüksek 35,7185
Açılış: 35,6018
2.531,66 Değişim: 0,10%
Düşük 2.525,51 25.07.2024 Yüksek 2.533,96
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.