KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:48
KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540
Transferler
-1.169.460 1.169.460
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.962.399 -1.962.399 -1.962.399
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 -1.962.399 1.868.141 1.868.141
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093
Transferler
-3.377.447 3.377.447 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -386.965 -386.965 -386.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.546.907 -386.965 5.066.128 5.066.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-809.222 60.009
Dönem Karı (Zararı)
-386.965 -1.305.223
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-73.183 -246.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 27.682 18.179
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.433 21.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.433 21.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
206 1.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -96.287 -287.562
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.351 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.351 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-349.074 1.611.468
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 943.161 1.663.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -584.170 -615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -55.614 -74.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -550.916 -1.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -92.695 20.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -472 3.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-809.222 60.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-608 -8.165
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
21.230 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -21.838 -8.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.982.030 -17.970
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -17.970 -17.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.172.200 33.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.172.200 33.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.973 155.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.355.173 189.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.355.173 182.973
Finansal Yatırımlar
5 2.389.447 3.332.608
Ticari Alacaklar
596.619 19.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 596.619 19.358
Diğer Alacaklar
6.909 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.909
Peşin Ödenmiş Giderler
8 55.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 7.847
Diğer Dönen Varlıklar
13 521
ARA TOPLAM
4.412.130 3.534.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.412.130 3.534.939
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 48.375 50.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 0 15.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.233.014 1.136.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.281.389 1.202.978
TOPLAM VARLIKLAR
5.693.519 4.737.917
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 17.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 17.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 17.764
Ticari Borçlar
342.518 893.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
44261 329.089 828.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.429 65.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 229.342 314.190
Diğer Borçlar
1.332 1.804
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44262 479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 853 1.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 21.156 22.767
ARA TOPLAM
594.348 1.249.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
594.348 1.249.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
33.043 34.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.043 34.865
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.043 34.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
627.391 1.284.824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.066.128 3.453.093
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 8.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.546.907 -1.169.460
Net Dönem Karı veya Zararı
-386.965 -3.377.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.066.128 3.453.093
TOPLAM KAYNAKLAR
5.693.519 4.737.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.331.376 84.415 966.050 55.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.331.376 84.415 966.050 55.378
BRÜT KAR (ZARAR)
2.331.376 84.415 966.050 55.378
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.136.500 -2.627.689 -1.000.739 -888.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.851 1.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-195 -12.302 -195 -12.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-802.468 -2.554.376 -34.884 -844.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 319.422 141.725 123.321 23.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-483.046 -2.412.651 88.437 -821.046
Finansman Giderleri
19 -206 -1.584 0 -404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-483.252 -2.414.235 88.437 -821.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.287 451.836 -17.676 164.274
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 96.287 451.836 -17.676 164.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-386.965 -1.962.399 70.761 -657.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -386.965 -1.962.399 70.761 -657.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973729


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.