KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:45
KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540 3.830.540
Transferler
-1.169.460 1.169.460 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.305.223 -1.305.223 -1.305.223
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 -1.305.223 2.525.317 2.525.317
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -1.169.460 -3.377.447 3.453.093 3.453.093
Transferler
-3.377.447 3.377.447 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-457.726 -457.726 -457.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -4.546.907 -457.726 2.995.367 2.995.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.049.392 60.009
Dönem Karı (Zararı)
-457.726 -1.305.223
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-107.382 -246.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 23.694 18.179
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.164 21.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.164 21.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
206 1.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -113.963 -287.562
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.155 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.155 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.614.500 1.611.468
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 2.012.432 1.663.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -452.128 -615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -91.431 -74.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -722.750 -1.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -130.524 20.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 998.901 3.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.049.392 60.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.958 -8.165
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 19.880 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -21.838 -8.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.970 -17.970
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -17.970 -17.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.029.464 33.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.029.464 33.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.973 155.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.212.437 189.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.212.437 182.973
Finansal Yatırımlar
5 1.320.176 3.332.608
Ticari Alacaklar
471.486 19.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 471.486 19.358
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 91.431
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
548
ARA TOPLAM
3.096.078 3.534.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.096.078 3.534.939
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 52.363 50.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 0 15.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.250.690 1.136.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.303.053 1.202.978
TOPLAM VARLIKLAR
4.399.131 4.737.917
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 17.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 17.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 17.764
Ticari Borçlar
170.684 893.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 159.712 828.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.972 65.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 190.907 314.190
Diğer Borçlar
1.000.705 1.804
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7 1.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 705 1.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.126 22.767
ARA TOPLAM
1.373.422 1.249.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.373.422 1.249.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30.342 34.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 30.342 34.865
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.342 34.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.403.764 1.284.824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.995.367 3.453.093
Ödenmiş Sermaye
14 8.000.000 8.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.546.907 -1.169.460
Net Dönem Karı veya Zararı
-457.726 -3.377.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.995.367 3.453.093
TOPLAM KAYNAKLAR
4.399.131 4.737.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.365.326 29.037 982.397 28.619
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.365.326 29.037 982.397 28.619
BRÜT KAR (ZARAR)
1.365.326 29.037 982.397 28.619
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.135.761 -1.739.641 -947.846 -832.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.851 1.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-767.584 -1.709.404 34.551 -803.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 196.101 117.799 97.187 49.610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-571.483 -1.591.605 131.738 -753.898
Finansman Giderleri
19 -206 -1.180 -44 -515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-571.689 -1.592.785 131.694 -754.413
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
113.963 287.562 -26.339 150.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 113.963 287.562 -26.339 150.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-457.726 -1.305.223 105.355 -604.099
DÖNEM KARI (ZARARI)
-457.726 -1.305.223 105.355 -604.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 -457.726 -1.305.223 105.355 -604.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-457.726 -1.305.223 105.355 -604.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-457.726 -1.305.223 105.355 -604.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958095


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7642 Değişim: 1,30%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3144 Değişim: 1,98%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
493,26 Değişim: 0,27%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.