KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 15:36
KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 1.500.000 1.500.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-626.051 -626.051
Dönem Karı (Zararı)
-626.051 -626.051
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 -626.051 -873.949 -873.949
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 3.830.540
Transferler
-1.169.460 1.169.460
Dönem Karı (Zararı)
-1.962.399 -1.962.399
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.169.460 -1.962.399 1.868.141 1.868.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.362.576 -516.036
Dönem Karı (Zararı)
-1.962.399 -626.051
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.962.399 -626.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-379.582 -168.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 31.077 6.925
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.593 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 39.593
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.584 819
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.584 819
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -451.836 -176.456
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.595 292.758
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.912 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -18.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -41.705
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.870 81.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.870 81.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 31.497 204.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.655 6.999
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.655 6.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.362.576 -502.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.412.792 -37.249
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 2.443.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.032 -37.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -31.032 -37.249
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.956 1.499.548
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-819
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-819
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -26.956 367
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.260 946.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.260 946.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 155.485 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 178.745 946.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 178.745 155.485
Finansal Yatırımlar
1.064.056 3.507.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.064.056 3.507.880
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 1.064.056 3.507.880
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
18.912 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 18.912
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.705 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.705
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26.871 26.871
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
1.330.289 3.690.236
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.330.289 3.690.236
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
54.558 28.015
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 54.558 28.015
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 24.614 51.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 781.481 329.645
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
860.653 408.861
TOPLAM VARLIKLAR
2.190.942 4.099.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.463 34.123
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.463 34.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 26.463 34.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
8.093 2.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3-6 1.613 2.223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
2.655 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.655
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
258.299 214.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 245.997 214.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 12.302
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
295.510 250.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.510 250.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 17.711
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 17.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 17.711
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.291 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 27.291
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.291 17.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
322.801 268.557
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.868.141 3.830.540
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.169.460
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.962.399 -1.169.460
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.868.141 3.830.540
TOPLAM KAYNAKLAR
2.190.942 4.099.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
84.415 0 55.378
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 84.415 55.378
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.415 0 55.378
BRÜT KAR (ZARAR)
15 84.415 0 55.378
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.627.689 -895.386 -888.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.200 160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.302 -12.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.554.376 -895.226 -844.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 141.725 23.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.412.651 -895.226 -821.046
Finansman Gelirleri
93.538
Finansman Giderleri
-1.584 -819 -404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.414.235 -802.507 -821.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
451.836 176.456 164.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 451.836 176.456 164.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.962.399 -626.051 -657.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.962.399 -626.051 -657.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.962.399 -626.051 -657.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.962.399 -626.051 -657.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.962.399 -626.051 -657.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884334


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,30% Hacim : 9.439 Mio.TL Son veri saati : 13:40
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3120 Değişim: -0,02%
Düşük 8,3023 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0246 Değişim: 0,29%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0537
Açılış: 9,9955
479,57 Değişim: 0,40%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.