KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2019 - 18:32
KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
414.535 -414.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
378.369 378.369 378.369
Dönem Karı (Zararı)
378.369 378.369 378.369
Kar Payları
-3.554 -3.554 -3.554
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.554 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 561.286 378.369 5.270.185 5.270.185
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621
Transferler
1.197.805 -1.197.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
580.451 580.451 580.451
Dönem Karı (Zararı)
580.541 580.541 580.541
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 1.759.091 580.541 6.670.162 6.670.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.173 -88.518
Dönem Karı (Zararı)
580.541 469.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-773.299 -341
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.068 3.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.068 3.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-964.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -964.971
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 181.604 -3.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
469.172 -499.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 231.892 -523.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -6.882 -7.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.191 7.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 17.314 7.727
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 213.657 16.121
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 218.709
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -5.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 44
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 44
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
276.414 -30.083
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-309.587 -58.435
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.173 -88.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.173 -88.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.902 92.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 729 3.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
729 33.902
Diğer Alacaklar
3 7.396.872 6.663.793
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.396.872 6.663.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6.882
Diğer Dönen Varlıklar
5.052
ARA TOPLAM
7.409.535 6.697.695
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.409.535 6.697.695
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 5.123
TOPLAM VARLIKLAR
7.409.535 6.702.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
36.071 22.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.071 22.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
86.222 68.908
Diğer Borçlar
404.915 186.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.176 4.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
389.739 181.883
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
309.587
ARA TOPLAM
527.208 587.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
527.208 587.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
35.684 25.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.684 25.616
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
176.481
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.165 25.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
739.373 613.197
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.670.162 6.089.621
Ödenmiş Sermaye
4 4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4 74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4 80.456 80.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.759.091 561.286
Net Dönem Karı veya Zararı
580.541 1.197.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.670.162 6.089.621
TOPLAM KAYNAKLAR
7.409.535 6.702.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
5 -196.399 -133.683 -121.858 -70.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.817 22.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.427 -6.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-202.826 -110.866 -128.285 -47.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6 964.971 580.612 465.908 375.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
762.145 469.746 337.623 328.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
762.145 469.746 337.623 328.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-181.604 -91.377 -64.626 -63.703
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-92.020 -64.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-181.604 643 -64.626 469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
580.541 378.369 272.997 264.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
580.541 378.369 272.997 264.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
580.541 378.369 272.997 264.996
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,13660000 0,08900000 0,06420000 0,06240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
580.541 378.369 272.997 264.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
580.541 378.369 272.997 264.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779934


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,00% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4669 Değişim: 0,03%
Düşük 7,4582 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
9,0729 Değişim: 0,17%
Düşük 9,0467 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
443,91 Değişim: 0,50%
Düşük 441,00 20.01.2021 Yüksek 444,11
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.