KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:05
KAP ***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 60.968 -164.811 484.909 4.631.140 4.631.140
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.488 465.421 -484.909 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
200.565 200.565 200.565
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-150.305 -150.305 -150.305
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 150.305 200.565 4.681.400 4.681.400
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370
Diğer Düzeltmeler
-3.554 -3.554 -3.554
Transferler
414.535 -414.535 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
689.646 689.646 689.646
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 74 80.456 561.286 689.646 5.581.462 5.581.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.811 117.221
Dönem Karı (Zararı)
892.727 239.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
665 4.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.219 4.869
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-926.768 -103.245
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-12.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-981.222 -88.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.243 -4.314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.818 -15.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
39.259 2.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.985 -15.356
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.605 29.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
44 -3.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
36.561 33.622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.376 140.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-58.435 -23.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -150.305
Ödenen Temettüler
-150.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.811 -33.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.811 -33.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.177 39.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
366 5.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
366 92.177
Diğer Alacaklar
5.880.054 4.898.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.880.054 4.898.832
Peşin Ödenmiş Giderler
5.243
Diğer Dönen Varlıklar
44
ARA TOPLAM
5.885.663 4.991.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.885.663 4.991.053
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 2.989
TOPLAM VARLIKLAR
5.885.663 4.994.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9.871 53
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.623 17.364
Diğer Borçlar
13.112 39.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.546 39.097
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
166.140 27.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.561
ARA TOPLAM
282.307 83.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.307 83.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19.164 14.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.164 14.945
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.894 14.945
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
304.201 98.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.581.462 4.895.370
Ödenmiş Sermaye
4 4.250.000 4.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4 74 74
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4 80.456 80.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
561.286 150.305
Net Dönem Karı veya Zararı
689.646 414.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.581.462 4.895.370
TOPLAM KAYNAKLAR
5.885.663 4.994.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
5 -204.863 -212.900 -71.180 -86.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.742 -75
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-88 -88
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-182.209 -212.900 -71.343 -86.494
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6 1.074.936 12.000 494.324 1.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
892.727 -200.900 422.981 -84.894
Finansman Gelirleri
451.339 178.328
Finansman Giderleri
-11.125 20.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
892.727 239.314 422.981 114.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-203.081 -38.749 -111.704 -18.568
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-197.362 -35.561 -105.342 -18.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.719 -3.188 -6.362 -196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
689.646 200.565 311.277 95.817
DÖNEM KARI (ZARARI)
689.646 200.565 311.277 95.817
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
689.646 200.565 311.277 95.817
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16230000 0,04700000 0,07320000 2,25500000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
689.646 200.565 311.277 95.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
689.646 200.565 311.277 95.817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716536


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.