KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:12
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425
Transferler
1.767.292 -1.767.292
Dönem Karı (Zararı)
863.856 863.856 863.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-542 -5.538 -6.080 -6.080
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -4.636 137.390 5.463.512 863.856 6.616.201 6.616.201
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632
Transferler
1.810.379 -1.810.379
Dönem Karı (Zararı)
1.344.902 1.344.902 1.344.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.016 -3.016 -3.016
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -6.744 137.390 7.273.891 1.344.902 8.905.518 8.905.518


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
940.332 747.005
Dönem Karı (Zararı)
1.344.902 863.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.083 280.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
83.103 86.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.882 1.839
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
487
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 28.882
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.952 156.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 27.614 3.304
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.869
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-57.043 128.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
59.381 13.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-525.572 -223.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-530.198 -226.753
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.626 3.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 420.795 258.223
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77 19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-116.972 -221.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56 -298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.350 -180.143
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.068 -53.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.718 -126.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -79.097 -34.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.816 -1.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.835 -7.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.133 -3.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.118 4.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.473 -28
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-60.524 -954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48.051 926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.265.013 922.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.950 -889
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -320.069 -152.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -2.662 -21.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
342.896 95.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125 124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7,8 125 124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.095 -144.334
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -155.509 -144.295
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.586 -39
Alınan Faiz
500.866 239.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.233 32.279
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.095 -5.719
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.328 37.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.310.461 874.836
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.310.461 874.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.897.362 4.358.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.207.823 5.233.093


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.261.576 5.921.786
Ticari Alacaklar
157 102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
157 102
Diğer Alacaklar
29.705 32.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.705 32.516
Stoklar
5 456.283 406.068
Peşin Ödenmiş Giderler
67.173 46.998
Diğer Dönen Varlıklar
771 958
ARA TOPLAM
7.815.665 6.408.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.815.665 6.408.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 264.472 300.800
Diğer Alacaklar
793.968 727.803
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 792.055 726.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.913 816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 116.606 117.905
Maddi Duran Varlıklar
7 743.149 659.474
Kullanım Hakkı Varlıkları
44.856 12.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.230 12.325
Şerefiye
8 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.998 1.093
Peşin Ödenmiş Giderler
1.479 3.839
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 157.879 110.060
Diğer Duran Varlıklar
46.866 28.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.183.505 1.972.554
TOPLAM VARLIKLAR
9.999.170 8.380.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.219 5.383
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.219 5.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.219 5.383
Ticari Borçlar
153.414 103.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
153.414 103.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.737 21.870
Diğer Borçlar
1.164 622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 1.127 503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37 119
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
523 439
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 265.681 118.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
397.636 362.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 33.343 10.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 364.293 352.463
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.321 1.859
ARA TOPLAM
861.695 614.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
861.695 614.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.903 8.855
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.903 8.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.903 8.855
Diğer Borçlar
47.801 40.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.801 40.308
Uzun Vadeli Karşılıklar
150.253 153.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 42.916 34.384
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 107.337 119.492
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
231.957 203.039
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.652 817.350
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.905.518 7.563.632
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.744 -3.728
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.744 -3.728
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.744 -3.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.273.891 5.463.512
Net Dönem Karı veya Zararı
1.344.902 1.810.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.905.518 7.563.632
TOPLAM KAYNAKLAR
9.999.170 8.380.982


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.970.573 1.417.034 1.121.775 721.441
Satışların Maliyeti
11 -624.349 -473.545 -290.490 -223.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.346.224 943.489 831.285 497.489
BRÜT KAR (ZARAR)
1.346.224 943.489 831.285 497.489
Genel Yönetim Giderleri
-278.736 -91.458 -199.056 -50.916
Pazarlama Giderleri
-1.528 -1.526 -900 -836
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-122.400 -43.030 -63.975 -10.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
45.074 35.832 13.120 12.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.150 -37.554 -3.706 -9.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
981.484 805.753 576.768 438.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 784.213 320.073 360.991 145.974
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.765.697 1.122.079 937.759 584.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.765.697 1.122.079 937.759 584.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-420.795 -258.223 -254.830 -114.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -467.713 -250.981 -277.137 -115.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 46.918 -7.242 22.307 941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.344.902 863.856 682.929 469.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.344.902 863.856 682.929 469.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.344.902 863.856 682.929 469.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.016 -542 -183 -1.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.917 -678 -375 -2.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
901 136 192 421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
901 136 192 421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.016 -6.080 -183 -1.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.341.886 857.776 682.746 468.238
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.341.886 857.776 682.746 468.238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956151


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6324 Değişim: 0,06%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1503 Değişim: 0,33%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,80 Değişim: 0,31%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.