KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:43
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676
Transferler
1.173.747 -1.173.747 0
Dönem Karı (Zararı)
1.260.251 1.260.251 1.260.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.121 7.556 5.435 5.435
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -4.134 7.556 137.390 3.696.220 1.260.251 5.253.362 5.253.362
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425
Transferler
1.767.292 -1.767.292 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.447.093 1.447.093 1.447.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
605 -5.538 -4.933 -4.933
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -3.489 137.390 5.463.512 1.447.093 7.200.585 7.200.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.023.836 913.219
Dönem Karı (Zararı)
1.447.093 1.260.251
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.447.093 1.260.251
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
502.041 140.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
168.479 144.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.262 -1.001
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
495 2.990
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.991
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.767 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.943 72.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.619 2.284
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.840 3.177
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
228.909 81.919
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.575 -14.391
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-358.685 -431.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-363.787 -431.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 5.102 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.303
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 8.303
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 419.949 347.936
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
93 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-514.903 -203.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307 1.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-410.829 -109.866
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-273.488 -76.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.341 -33.843
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -108.646 -94.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.582 -18.007
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.659 10.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.659 10.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.545 1.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.037 2.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.310 4.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.126 6.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.436 -2.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.434.231 1.197.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.328 2.073
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-141.531 -52.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -267.536 -233.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
153.447 308.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7,8 237 468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-222.720 -112.305
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7,8 -222.597 -111.792
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -123 -513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -18.500 0
Alınan Faiz
360.180 431.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34.250 -10.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.580 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.580 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.168.703 1.221.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.168.703 1.221.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.358.257 2.558.718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.526.960 3.780.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.556.045 4.383.735
Ticari Alacaklar
155 317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155 317
Diğer Alacaklar
26.993 29.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.993 29.166
Stoklar
5 489.576 380.930
Peşin Ödenmiş Giderler
50.262 20.714
Diğer Dönen Varlıklar
647 2.287
ARA TOPLAM
6.123.678 4.817.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.123.678 4.817.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 260.768 302.118
Diğer Alacaklar
646.098 372.547
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 645.297 371.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
801 738
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 118.562 101.794
Maddi Duran Varlıklar
7 632.249 571.383
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.297 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.734 15.457
Şerefiye
8 14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 717 1.440
Peşin Ödenmiş Giderler
32.209 38.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 96.239 102.181
Diğer Duran Varlıklar
24.984 23.304
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.837.140 1.531.465
TOPLAM VARLIKLAR
7.960.818 6.348.614
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.268 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.268 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.268 3.902
Ticari Borçlar
87.250 67.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
87.250 67.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.197 17.742
Diğer Borçlar
399 749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 274 657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
125 92
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
461 331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 145.060 139.425
Kısa Vadeli Karşılıklar
287.514 175.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 9.165 9.653
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 278.349 165.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.505 1.182
ARA TOPLAM
540.654 405.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
540.654 405.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.473 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.473 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.473 545
Diğer Borçlar
42.876 32.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.876 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
167.230 151.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 32.025 25.689
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 135.205 125.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.579 184.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
760.233 590.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.200.585 5.758.425
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.489 -4.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.489 -4.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.489 -4.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10 0 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.463.512 3.696.220
Net Dönem Karı veya Zararı
1.447.093 1.767.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.200.585 5.758.425
TOPLAM KAYNAKLAR
7.960.818 6.348.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.310.637 1.898.674 893.603 821.857
Satışların Maliyeti
11 -737.906 -621.118 -264.361 -239.196
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.572.731 1.277.556 629.242 582.661
BRÜT KAR (ZARAR)
1.572.731 1.277.556 629.242 582.661
Genel Yönetim Giderleri
-155.032 -106.004 -63.574 -32.139
Pazarlama Giderleri
-2.747 -3.713 -1.221 -1.004
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-69.177 -45.359 -26.147 -18.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
106.962 29.880 71.130 5.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-53.007 -27.673 -15.454 -9.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.399.730 1.124.687 593.976 526.967
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 471.059 483.500 150.986 145.563
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -3.747 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.867.042 1.608.187 744.962 672.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.867.042 1.608.187 744.962 672.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-419.949 -347.936 -161.726 -146.194
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -412.596 -357.113 -161.615 -148.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.353 9.177 -111 2.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.447.093 1.260.251 583.236 526.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.447.093 1.260.251 583.236 526.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.447.093 1.260.251 583.236 526.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
605 -2.121 1.146 -1.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
756 -2.719 1.433 -1.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-151 -287 327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-151
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 7.556 0 -160
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 9.688 0 -204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -2.132 0 44
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -2.132 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.933 5.435 1.146 -1.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.442.160 1.265.686 584.382 525.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.407 Değişim: 0,52% Hacim : 16.975 Mio.TL Son veri saati : 14:06
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9636 Değişim: 0,39%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9687
Açılış: 15,9021
16,7902 Değişim: 0,20%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
931,83 Değişim: 0,37%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.