KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 - 21:56
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676
Transferler
733.915 733.915 733.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-958 7.716 6.758 6.758
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.971 7.716 137.390 3.696.220 733.915 4.728.349 4.728.349
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425
Transferler
1.767.292 -1.767.292
Dönem Karı (Zararı)
863.856 863.856 863.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-542 -5.538 -6.080 -6.080
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -4.636 137.390 5.463.512 863.856 6.616.201 6.616.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
747.005 509.027
Dönem Karı (Zararı)
863.856 733.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
863.856 733.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
280.399 51.225
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
86.889 81.736
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.839 -1.082
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
487 3.016
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.098
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
156.668 36.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.304 -380
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.869 -1.979
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
128.254 67.948
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.241 -29.309
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-223.239 -274.572
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-226.753 -274.572
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 3.514
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8.377
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 258.223 201.742
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-221.997 -161.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-298 1.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.143 -89.348
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.565 -55.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.578 -33.483
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -34.006 -61.349
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.488 -12.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.775 -6.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.209 762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.950 2.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28 3.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-954 6.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
926 -2.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
922.258 623.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -889 2.067
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -152.416 -112.050
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -21.948 -4.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
133.550 190.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7,8 124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.334 -73.148
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7,8 -144.295 -72.824
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -39 -324
Alınan Faiz
239.762 274.572
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
37.998 -10.981
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.719
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
874.836 699.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
874.836 699.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.358.257 2.558.718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.233.093 3.258.188


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.245.562 4.383.735
Ticari Alacaklar
154 317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
154 317
Diğer Alacaklar
16.264 29.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.264 29.166
Stoklar
5 414.936 380.930
Peşin Ödenmiş Giderler
28.641 20.714
Diğer Dönen Varlıklar
547 2.287
ARA TOPLAM
5.706.104 4.817.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.706.104 4.817.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 257.020 302.118
Diğer Alacaklar
426.141 372.547
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 425.374 371.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
767 738
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 100.681 101.794
Maddi Duran Varlıklar
7 633.306 571.383
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.229 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.939 15.457
Şerefiye
8 14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 922 1.440
Peşin Ödenmiş Giderler
31.734 38.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 96.637 102.181
Diğer Duran Varlıklar
24.905 23.304
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.598.592 1.531.465
TOPLAM VARLIKLAR
7.304.696 6.348.614
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.737 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.737 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.737 3.902
Ticari Borçlar
59.816 67.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
59.816 67.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.303 17.742
Diğer Borçlar
668 749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 562 657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
106 92
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
409 331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 98.565 139.425
Kısa Vadeli Karşılıklar
300.023 175.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 8.811 9.653
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 291.212 165.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
224 1.182
ARA TOPLAM
478.745 405.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478.745 405.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.048 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.048 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.048 545
Diğer Borçlar
37.572 32.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.572 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
162.130 151.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 31.165 25.689
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 130.965 125.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.750 184.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
688.495 590.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.616.201 5.758.425
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.636 -4.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.636 -4.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.636 -4.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.463.512 3.696.220
Net Dönem Karı veya Zararı
863.856 1.767.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.616.201 5.758.425
TOPLAM KAYNAKLAR
7.304.696 6.348.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.417.034 1.076.817 721.441 608.976
Satışların Maliyeti
11 -473.545 -381.922 -223.952 -199.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
943.489 694.895 497.489 409.912
BRÜT KAR (ZARAR)
943.489 694.895 497.489 409.912
Genel Yönetim Giderleri
-91.458 -73.865 -50.916 -36.918
Pazarlama Giderleri
-1.526 -2.709 -836 -2.096
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-43.030 -27.122 -10.701 -11.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35.832 24.540 12.566 12.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-37.554 -18.019 -9.288 -10.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
805.753 597.720 438.314 361.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 320.073 337.937 145.974 167.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.122.079 935.657 584.288 529.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.122.079 935.657 584.288 529.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-258.223 -201.742 -114.370 -115.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -250.981 -208.388 -115.311 -117.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.242 6.646 941 2.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
863.856 733.915 469.918 414.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
863.856 733.915 469.918 414.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
863.856 733.915 469.918 414.409
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-542 -958 -1.680 -71
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-678 -1.229 -2.101 -92
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
136 271 421 21
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
136 271 421 21
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 7.716 807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 9.892 1.034
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 9.892 1.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -2.176 -227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -2.176 -227
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.080 6.758 -1.680 736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
857.776 740.673 468.238 415.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
857.776 740.673 468.238 415.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866236


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.