KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 22:57
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676
Transferler
1.173.747 -1.173.747
Dönem Karı (Zararı)
319.506 319.506 319.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-887 6.909 6.022 6.022
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.900 6.909 137.390 3.696.220 319.506 4.313.204 4.313.204
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425
Transferler
1.767.292 -1.767.292
Dönem Karı (Zararı)
393.938 393.938 393.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.138 -5.538 -4.400 -4.400
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.956 137.390 5.463.512 393.938 6.147.963 6.147.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
329.896 237.193
Dönem Karı (Zararı)
393.938 319.506
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
393.938 319.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
173.241 27.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.938 26.558
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
105 -5.373
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
105 -124
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.551 46.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.618 3.543
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.610 89
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.791 37.863
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.532 4.996
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-111.459 -123.741
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-112.457 -123.741
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-638
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-638
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 143.853 86.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.999
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 1.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-208.297 -91.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76 1.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.158 -60.187
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.836 -23.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-136.322 -36.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -4.747 -23.824
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.664 -13.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.773 -7.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.093 323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.996 1.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-934 9.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.376 4.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.442 5.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
358.882 255.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -371 -666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -17.047 -14.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -11.568 -3.408
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
110.949 78.335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7,8 124 2.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.345 -47.408
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7,8 -54.311 -47.408
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -34
Alınan Faiz
121.030 123.741
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.855
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.990 315.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.990 315.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.358.257 2.558.718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.796.247 2.874.246


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.813.152 4.383.735
Ticari Alacaklar
161 317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
161 317
Diğer Alacaklar
431.664 400.975
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 405.645 371.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.019 29.166
Stoklar
5 385.677 380.930
Peşin Ödenmiş Giderler
28.364 20.714
Diğer Dönen Varlıklar
2.889 2.287
ARA TOPLAM
5.661.907 5.188.958
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.661.907 5.188.958
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 250.878 302.118
Diğer Alacaklar
757 738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
757 738
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 101.237 101.794
Maddi Duran Varlıklar
7 582.504 571.383
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.659 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.212 15.457
Şerefiye
8 14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.195 1.440
Peşin Ödenmiş Giderler
61.189 38.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 95.275 102.181
Diğer Duran Varlıklar
24.604 23.304
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.146.315 1.159.656
TOPLAM VARLIKLAR
6.808.222 6.348.614
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.379 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.379 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.379 3.902
Ticari Borçlar
62.818 67.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
62.818 67.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.649 17.742
Diğer Borçlar
5.525 749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 5.422 657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103 92
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
390 331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 118.623 139.425
Kısa Vadeli Karşılıklar
251.858 175.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 9.396 9.653
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 242.462 165.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.205 1.182
ARA TOPLAM
458.447 405.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.447 405.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.597 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.597 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.597 545
Diğer Borçlar
35.781 32.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.781 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
155.434 151.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 26.770 25.689
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 128.664 125.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.812 184.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
660.259 590.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.147.963 5.758.425
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.956 -4.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.956 -4.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.956 -4.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.463.512 3.696.220
Net Dönem Karı veya Zararı
393.938 1.767.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.147.963 5.758.425
TOPLAM KAYNAKLAR
6.808.222 6.348.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 695.593 467.841
Satışların Maliyeti
11 -249.593 -182.858
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
446.000 284.983
BRÜT KAR (ZARAR)
446.000 284.983
Genel Yönetim Giderleri
-40.542 -36.947
Pazarlama Giderleri
-690 -613
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-32.329 -15.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.266 10.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.266 -7.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
367.439 233.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 174.099 171.941
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
537.791 405.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
537.791 405.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.853 -86.372
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -135.670 -90.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -8.183 4.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
393.938 319.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
393.938 319.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
393.938 319.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.138 -887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.423 -1.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-285 250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-285 250
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 6.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 8.858
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 8.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -1.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -1.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.400 6.022
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.538 325.528
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14 389.538 325.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847536


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2173 Değişim: 0,01%
Düşük 17,1870 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5830 Değişim: 0,20%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,5965
Açılış: 17,548
964,66 Değişim: 0,20%
Düşük 961,31 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.