KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:05
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -19 137.390 1.660.401 395.155 2.349.006 2.349.006
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
395.155 -395.155 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.288 269.430 268.142 268.142
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 2.055.556 269.430 2.617.148 2.617.148
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 2.055.556 552.696 2.900.414 2.900.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-64.972 -20.807 -85.779 -85.779
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-64.972 -20.807 -85.779 -85.779
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635
Transferler
531.889 -531.889 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.554 498.730 500.284 500.284
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 247 137.390 2.522.473 498.730 3.314.919 3.314.919


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
292.955 110.675
Dönem Karı (Zararı)
498.730 269.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.715 22.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 33.169 29.756
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.542 6.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.745 7.465
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.797 -1.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-95.747 -91.824
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-96.447 -91.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
700 151
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
132.188 70.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.563 8.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.230 -93.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
464 -10.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
464 -10.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.326 -15.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.326 -15.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.475 -44.294
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.875 -10.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.245 -15.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.245 -15.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.162 -1.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
899 4.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
899 4.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
427.215 198.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-134.260 -87.401
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.900 67.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.464 268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -134.811 -25.214
Alınan Faiz
96.447 91.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.055 177.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.055 177.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.812.742 1.540.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.069.797 1.718.302


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.069.797 1.812.742
Ticari Alacaklar
1.601 1.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.601 1.365
Diğer Alacaklar
3 224.647 145.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 224.647 145.320
Stoklar
6 263.711 210.236
Peşin Ödenmiş Giderler
66.891 25.198
Diğer Dönen Varlıklar
53.823 57.220
ARA TOPLAM
2.680.470 2.252.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.680.470 2.252.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 225.631 226.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
105.166 106.313
Maddi Duran Varlıklar
7 568.970 467.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.848 15.263
Şerefiye
14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.831 1.246
Peşin Ödenmiş Giderler
2.101 7.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 45.720 50.491
Diğer Duran Varlıklar
954 1.120
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
964.390 874.737
TOPLAM VARLIKLAR
3.644.860 3.126.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
40.979 22.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.979 22.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.928 8.758
Diğer Borçlar
3 477 3.909
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 477 3.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 87.689 22.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 81.720 163.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.406 6.408
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 76.314 157.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.618 7.838
ARA TOPLAM
227.411 230.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
227.411 230.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
25.044 20.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.044 20.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
77.486 61.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.870 13.480
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 64.616 47.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.530 82.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
329.941 312.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.314.919 2.814.635
Ödenmiş Sermaye
9 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
9 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
247 -1.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
247 -1.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.522.473 1.990.584
Net Dönem Karı veya Zararı
498.730 531.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.314.919 2.814.635
TOPLAM KAYNAKLAR
3.644.860 3.126.818


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 644.609 493.717 440.753 249.053
Satışların Maliyeti
10 -233.228 -185.781 -149.593 -88.902
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
411.381 307.936 291.160 160.151
BRÜT KAR (ZARAR)
411.381 307.936 291.160 160.151
Genel Yönetim Giderleri
-56.213 -48.742 -29.639 -23.654
Pazarlama Giderleri
-1.128 -1.183 -703 -639
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.660 0 -6.490 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.788 16.338 4.831 9.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-790 -13.621 -756 -8.663
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
347.378 260.728 258.403 136.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
96.446 91.989 54.149 49.312
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11 443.824 352.717 312.552 185.901
Finansman Gelirleri
11 187.152 120.945 145.416 21.511
Finansman Giderleri
11 -58 -134.223 -29 -34.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
630.918 339.439 457.939 172.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -132.188 -70.009 -100.710 -34.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -127.805 -72.799 -94.215 -34.689
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -4.383 2.790 -6.495 77
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
498.730 269.430 357.229 137.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
498.730 269.430 357.229 137.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
498.730 269.430 357.229 137.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.554 -1.288 -104 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.943 -1.610 -129 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-389 322 25 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-389 322 25 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.554 -1.288 -104 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
500.284 268.142 357.125 137.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
500.284 268.142 357.125 137.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702106


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 16.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,5382 Değişim: 0,15%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,5458
Açılış: 8,5258
10,0560 Değişim: -0,03%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,0708
Açılış: 10,0589
484,00 Değişim: 0,72%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 484,40
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.