KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:00
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -19 137.390 1.660.401 395.155 2.349.006 2.349.006
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
395.155 -395.155 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.288 131.555 130.267 130.267
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 2.055.556 131.555 2.479.273 2.479.273
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 2.055.556 552.696 2.900.414 2.900.414
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-64.972 -20.807 -85.779 -85.779
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-64.972 -20.807 -85.779 -85.779
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635
Transferler
531.889 -531.889 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.658 141.501 143.159 143.159
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 351 137.390 2.522.473 141.501 2.957.794 2.957.794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.112 65.206
Dönem Karı (Zararı)
141.501 131.555
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.386 -2.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 15.149 14.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.516 4.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.322 7.465
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.194 -3.041
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.297 -42.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.297 -42.670
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
79
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.478 35.396
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.540 -14.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.265 -22.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135 -30.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-135 -30.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.995 -82
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.995 -82
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.890 -6.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.566 23.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.536 -7.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.536 -7.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-287 -1.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.928 1.604
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.928 1.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.622 106.918
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8-13 -100.734 -41.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.057 30.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 68
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.354 -11.802
Alınan Faiz
42.297 42.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.169 96.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.169 96.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.812.742 1.540.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.756.573 1.636.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.756.573 1.812.742
Ticari Alacaklar
1.500 1.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.500 1.365
Diğer Alacaklar
3 199.315 145.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 199.315 145.320
Stoklar
6 244.126 210.236
Peşin Ödenmiş Giderler
50.599 25.198
Diğer Dönen Varlıklar
46.676 57.220
ARA TOPLAM
2.298.789 2.252.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.298.789 2.252.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 226.331 226.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
105.740 106.313
Maddi Duran Varlıklar
7 508.498 467.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.843 15.263
Şerefiye
14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.826 1.246
Peşin Ödenmiş Giderler
84 7.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 52.189 50.491
Diğer Duran Varlıklar
1.124 1.120
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
909.809 874.737
TOPLAM VARLIKLAR
3.208.598 3.126.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
30.270 22.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
30.270 22.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.699 8.758
Diğer Borçlar
3 9 3.909
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 9 3.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 27.000 22.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 80.589 163.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.230 6.408
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 76.359 157.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.827 7.838
ARA TOPLAM
155.394 230.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.394 230.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
21.685 20.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.685 20.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 73.725 61.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.598 13.480
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 61.127 47.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.410 82.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.804 312.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.957.794 2.814.635
Ödenmiş Sermaye
9 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
9 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
351 -1.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
351 -1.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.522.473 1.990.584
Net Dönem Karı veya Zararı
141.501 531.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.957.794 2.814.635
TOPLAM KAYNAKLAR
3.208.598 3.126.818


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 203.856 244.664
Satışların Maliyeti
10 -83.635 -96.879
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.221 147.785
BRÜT KAR (ZARAR)
120.221 147.785
Genel Yönetim Giderleri
-26.574 -25.088
Pazarlama Giderleri
-425 -544
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.170 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.957 6.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34 -4.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.975 124.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
42.297 42.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.272 166.816
Finansman Gelirleri
11 41.736 99.434
Finansman Giderleri
11 -29 -99.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.979 166.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -31.478 -35.397
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -33.590 -38.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 2.112 2.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.501 131.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
141.501 131.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
141.501 131.555
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.658 -1.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.072 -1.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-414 322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-414 322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.658 -1.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.159 130.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
143.159 130.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702097


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.