KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 21:08
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.539 -2.551 120.654 1.104.146 494.890 1.868.679 1.868.679
Transferler
16.736 478.154 -494.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40 63.820 249.669 313.449 313.449
Kar Payları
-175.002 -175.002 -175.002
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -4.579 61.269 137.390 1.407.298 249.669 2.007.126 2.007.126
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.311 137.390 1.407.298 253.103 1.949.559 1.949.559
Transferler
253.103 -253.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.401 205.801 210.202 210.202
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 90 137.390 1.660.401 205.801 2.159.761 2.159.761


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
438.544 410.696
Dönem Karı (Zararı)
205.801 249.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
179.882 242.437
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54.879 94.715
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.916 19.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.323 9.714
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24.593 9.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.976 -20.040
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.803 -20.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.827 959
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 70.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 471
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
151.205 54.958
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 8.417
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.142 -478
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 14.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
125.605 -13.386
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-290 -39
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-290 -39
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.672 -13.749
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.082 -1.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.590 -11.907
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.455 5.761
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.218 7.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.218 -1.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 8.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
155.894 -12.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
155.894 -12.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
511.288 478.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-930 -1.342
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -1.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.814 -50.774
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -14.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.450 -70.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.142 516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.211 -93.209
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.211 -93.209
Alınan Faiz
52.803 22.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.385 -164.222
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.558 -4.413
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.558 -4.413
Ödenen Temettüler
0 -175.002
Ödenen Faiz
-4.827 -959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.609 176.326
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.128 -1
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
441.481 176.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.016.944 1.070.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.458.425 1.247.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.458.425 1.016.944
Ticari Alacaklar
635 345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
635 345
Diğer Alacaklar
47.865 783
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
47.865 783
Stoklar
5 129.488 143.944
Peşin Ödenmiş Giderler
9.429 7.365
Diğer Dönen Varlıklar
30.946 31.174
ARA TOPLAM
1.676.788 1.200.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.676.788 1.200.555
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 226.069 225.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
112.070 110.734
Maddi Duran Varlıklar
6 460.446 495.148
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.115 14.745
Şerefiye
14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.098 728
Peşin Ödenmiş Giderler
7.316 900
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.073 64.450
Diğer Duran Varlıklar
1.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
838.089 913.707
TOPLAM VARLIKLAR
2.514.877 2.114.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.665 8.775
Ticari Borçlar
31.258 22.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.258 22.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.067 2.747
Diğer Borçlar
4.215 4.849
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.215 4.849
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41.705 9.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.439 39.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.335 2.793
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 64.104 36.360
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.616 4.219
ARA TOPLAM
159.965 91.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.965 91.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.449
Diğer Borçlar
16.456 15.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.456 15.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
178.695 52.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.169 4.323
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 172.526 48.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.151 73.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
355.116 164.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.159.761 1.949.559
Ödenmiş Sermaye
8 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
8 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90 -4.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90 -4.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90 -4.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.660.401 1.407.298
Net Dönem Karı veya Zararı
205.801 253.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.159.761 1.949.559
TOPLAM KAYNAKLAR
2.514.877 2.114.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 769.536 549.942 270.552 164.753
Satışların Maliyeti
9 -271.091 -278.306 -96.096 -80.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
498.445 271.636 174.456 84.679
BRÜT KAR (ZARAR)
498.445 271.636 174.456 84.679
Genel Yönetim Giderleri
-61.189 -59.029 -22.090 -20.435
Pazarlama Giderleri
-1.108 -1.420 -468 -488
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.294 -14.882 -416 -4.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.295 6.554 1.383 249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -177.441 -76.770 663 -20.458
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
276.708 126.089 153.528 38.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
58.945 20.787 26.859 140
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
335.653 146.876 180.387 38.971
Finansman Gelirleri
11 166.690 210.712 75.711 104.802
Finansman Giderleri
11 -145.337 -52.961 -36.406 -8.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
357.006 304.627 219.692 135.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-151.205 -54.958 -44.612 -26.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-103.828 -53.384 -44.649 -28.077
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-47.377 -1.574 37 1.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
205.801 249.669 175.080 108.793
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 205.801 249.669 175.080 108.793
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
205.801 249.669 175.080 108.793
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.401 -40 -172 -527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.