KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:17
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216
Transferler
796.038 -796.038
Dönem Karı (Zararı)
153.940 153.940 217.368 371.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.018 -5.538 -4.520 637 -3.883
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -6.791 93.928 2.397.289 153.940 3.026.729 3.404.912 6.431.641
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432
Transferler
699.511 -699.511
Dönem Karı (Zararı)
342.668 342.668 367.060 709.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.263 -1.263 -1.571 -2.834
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -9.312 93.928 3.096.800 342.668 3.912.447 4.548.879 8.461.326


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
528.892 336.792
Dönem Karı (Zararı)
709.728 371.308
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
709.728 371.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.665 184.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.685 49.190
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
943 4.094
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
943 4.094
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.040 96.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.132 3.865
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 18.923
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 96.046 65.791
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.862 7.521
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-236.972 -112.726
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-238.911 -113.607
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.939 881
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 165.259 146.463
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.289 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 1.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1 4
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.319 -188.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.189 -4.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.731 31.606
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -9.190 -3.082
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.395 2.244
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.045 -37.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.458 -1.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.956 -4.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.915 7.735
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.462 -412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.522 -177.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.945 -180.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.423 2.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
664.074 367.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.716 -489
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -2.517 -11.568
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-130.949 -18.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
222.465 109.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 126
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.176 -55.259
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -77.955 -55.224
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.221 -35
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.438 -1.194
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007 0
Alınan Faiz
212.379 123.327
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-310 42.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.139 -2.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.139 -2.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
749.218 443.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
749.218 443.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.163.561 4.599.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.912.779 5.042.426


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.963.911 6.188.161
Ticari Alacaklar
26.195 20.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.195 20.949
Diğer Alacaklar
28.824 32.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.824 32.595
Stoklar
6 432.205 423.014
Canlı Varlıklar
10.366 11.761
Peşin Ödenmiş Giderler
325.751 316.196
Diğer Dönen Varlıklar
3.545 3.027
ARA TOPLAM
7.790.797 6.995.703
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.790.797 7.006.421
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 312.603 312.293
Diğer Alacaklar
145.037 131.534
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 143.282 129.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.755 1.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 226.547 227.209
Maddi Duran Varlıklar
8 743.932 701.796
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.968 13.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.342 12.414
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.110 1.182
Peşin Ödenmiş Giderler
8.442 4.952
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 172.901 144.200
Diğer Duran Varlıklar
95.444 83.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.731.216 1.630.860
TOPLAM VARLIKLAR
9.522.013 8.637.281
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.920 5.854
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.920 5.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.920 5.854
Ticari Borçlar
106.300 109.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
106.300 109.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.370 26.326
Diğer Borçlar
21.471 19.967
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 3.597 2.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.874 17.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.000 537
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 182.056 119.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
502.024 389.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 23.784 11.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 478.240 377.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.764 2.341
ARA TOPLAM
842.905 673.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
842.905 673.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.256 9.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.256 9.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.256 9.640
Diğer Borçlar
45.720 40.309
Uzun Vadeli Karşılıklar
163.806 159.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 45.175 39.804
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 118.631 119.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.782 209.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.060.687 882.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.912.447 3.571.042
Ödenmiş Sermaye
11 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.312 -8.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.312 -8.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.312 -8.049
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.096.800 2.397.289
Net Dönem Karı veya Zararı
342.668 699.511
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.548.879 4.183.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.461.326 7.754.432
TOPLAM KAYNAKLAR
9.522.013 8.637.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 877.324 715.945
Satışların Maliyeti
12 -359.890 -274.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
517.434 441.369
BRÜT KAR (ZARAR)
517.434 441.369
Genel Yönetim Giderleri
-85.252 -46.234
Pazarlama Giderleri
-1.910 -1.671
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-60.278 -39.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.731 36.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.619 -44.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
371.106 344.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 503.881 176.609
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
874.987 517.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
874.987 517.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-165.259 -146.463
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -193.502 -137.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 28.243 -9.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
709.728 371.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
709.728 371.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
367.060 217.368
Ana Ortaklık Payları
342.668 153.940
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.834 1.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.542 2.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
708 -414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
708 -414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.834 -3.883
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
706.894 367.425
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
365.489 218.005
Ana Ortaklık Payları
341.405 149.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932531


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.