KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 - 21:57
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Transferler
458.785 -458.785
Dönem Karı (Zararı)
346.355 346.355 409.612 755.967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.190 7.715 6.525 6.525
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -4.715 7.715 93.928 1.601.251 346.355 2.432.897 2.617.648 5.050.545
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216
Transferler
796.038 -796.038
Dönem Karı (Zararı)
356.084 356.084 477.412 833.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-687 -5.538 -6.225 297 -5.928
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -8.496 93.928 2.397.289 356.084 3.227.168 3.664.616 6.891.784


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
759.401 545.262
Dönem Karı (Zararı)
833.496 755.889
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
833.496 755.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
288.783 61.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.216 89.195
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.857 -2.181
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
505 1.933
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.352
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
156.023 66.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.611 270
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.959 -5.311
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 128.254 92.559
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.199 -20.555
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-224.734 -278.086
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-228.662 -278.930
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 3.928 844
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.134
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 260.402 184.334
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-185.582 -136.818
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-959 -3.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.457 -29.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -33.318 -60.300
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.070 -685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.094 -14.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.101 -19.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.500 500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.650 -3.875
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
497 162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.370 -6.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.645 -3.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.275 -3.026
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
936.697 680.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.024 2.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-154.324 -132.739
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -21.948 -4.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
130.576 169.341
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.494 -76.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -145.455 -75.860
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -39 -307
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.401 -699
Alınan Faiz
242.200 257.188
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.147 -10.981
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.151
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
883.826 714.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
883.826 714.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.599.319 2.792.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.483.145 3.506.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.496.859 4.626.571
Ticari Alacaklar
26.610 26.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.610 26.156
Diğer Alacaklar
16.392 52.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.392 52.532
Stoklar
6 433.622 400.304
Canlı Varlıklar
11.450 13.520
Peşin Ödenmiş Giderler
31.343 23.708
Diğer Dönen Varlıklar
1.984 2.582
ARA TOPLAM
6.018.260 5.145.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.018.260 5.145.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 273.839 317.086
Diğer Alacaklar
119.478 110.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 117.687 108.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.791 1.757
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 212.425 213.748
Maddi Duran Varlıklar
8 689.171 631.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.660 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.444 16.946
Şerefiye
9 15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.029 1.531
Peşin Ödenmiş Giderler
58.932 58.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 144.892 149.964
Diğer Duran Varlıklar
74.829 44.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.604.670 1.547.528
TOPLAM VARLIKLAR
7.622.930 6.692.901
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.313 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.313 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.313 3.902
Ticari Borçlar
68.638 73.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
68.638 73.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.321 19.821
Diğer Borçlar
19.374 19.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.549 1.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.825 18.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.723 1.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 99.105 140.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
304.276 180.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.598 10.574
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 294.678 169.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
462 1.300
ARA TOPLAM
516.212 440.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
516.212 440.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.994 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.994 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.994 545
Diğer Borçlar
37.573 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
166.125 154.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 35.160 29.350
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 130.965 125.359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 242
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.934 187.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
731.146 628.685
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.227.168 2.877.309
Ödenmiş Sermaye
11 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.496 -7.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.496 -7.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.496 -7.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.397.289 1.601.251
Net Dönem Karı veya Zararı
356.084 796.038
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.664.616 3.186.907
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.891.784 6.064.216
TOPLAM KAYNAKLAR
7.622.930 6.692.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.455.208 1.118.729 739.263 632.976
Satışların Maliyeti
12 -517.390 -423.763 -242.814 -225.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
937.818 694.966 496.449 407.956
BRÜT KAR (ZARAR)
937.818 694.966 496.449 407.956
Genel Yönetim Giderleri
-101.646 -81.150 -55.412 -40.656
Pazarlama Giderleri
-3.886 -4.027 -2.215 -2.946
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-50.787 -28.012 -10.908 -11.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60.188 49.376 24.163 29.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-68.713 -36.412 -24.012 -16.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
772.974 594.741 428.065 365.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 324.671 344.810 148.062 172.967
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.747 -2.606 -985
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.093.898 936.945 576.127 537.351
Finansman Gelirleri
3.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.093.898 940.223 576.127 537.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-260.402 -184.334 -114.087 -117.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -253.429 -215.077 -116.734 -120.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -6.973 30.743 2.647 3.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
833.496 755.889 462.040 420.123
DÖNEM KARI (ZARARI)
833.496 755.889 462.040 420.123
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
477.412 409.534 260.004 229.810
Ana Ortaklık Payları
356.084 346.355 202.036 190.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-390 -1.190 -2.045 -163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-487 -1.504 -2.556 204
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97 314 511 24
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
97 314 511 24
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 7.715 807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 9.891 1.034
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 9.891 1.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -2.176 -227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -2.176 -227
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.928 6.525 -2.045 644
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
827.568 762.414 459.995 420.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
477.709 409.612 259.664 229.497
Ana Ortaklık Payları
349.859 352.802 200.331 191.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866240


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 1,86% Hacim : 28.914 Mio.TL Son veri saati : 14:30
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.049
Açılış: 2.010
13,7722 Değişim: 0,62%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7815
Açılış: 13,6873
15,6101 Değişim: 0,39%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
789,44 Değişim: 0,59%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.