KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:46
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -2.775 93.928 938.027 204.439 1.621.982 1.559.899 3.181.881
Transferler
204.439 -204.439
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-750 458.785 458.035 648.137 1.106.172
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Transferler
458.785 -458.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.284 5.538 796.038 797.292 978.871 1.776.163
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.069.189 994.927
Dönem Karı (Zararı)
1.773.118 1.106.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
812.156 377.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 240.483 100.007
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.016 11.189
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 1.578
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.594 11.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.919 16.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 816 10.561
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.642
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.702
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 53.461 1.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.333
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 437.432 253.659
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
74.005 -3.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.153 -139.265
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -1.850 17.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 -52.758 -111.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -75.814 -105.481
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -152 -217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -17.005 -10.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 1.102 28.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.276 -1.644
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 -3.289 15.657
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 765 -2.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.433 29.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 15.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 774 29.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.449.121 1.345.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 3.302 -1.535
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -383.234 -348.907
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.367 -244.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
752 3.387
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 752 3.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.420 -246.976
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -147.612 -246.976
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -699 -831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.920.822 750.507
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.920.822 750.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.792.343 2.041.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.713.165 2.792.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.713.165 2.792.343
Ticari Alacaklar
26.156 12.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.156 12.111
Diğer Alacaklar
170.280 116.549
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 108.880 80.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 61.400 36.229
Stoklar
9 400.304 324.490
Canlı Varlıklar
11 13.520 11.781
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.708 13.129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
317
Diğer Dönen Varlıklar
18 38.392 30.315
ARA TOPLAM
5.385.525 3.301.916
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.385.525 3.301.916
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
230.492 225.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 230.492 225.919
Diğer Alacaklar
8 1.757 3.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 213.748 220.219
Maddi Duran Varlıklar
13 631.490 742.357
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.946 17.898
Şerefiye
14 15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.531 2.483
Peşin Ödenmiş Giderler
10 58.473 50.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 149.964 102.564
Diğer Duran Varlıklar
18 23.943
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.307.376 1.386.073
TOPLAM VARLIKLAR
6.692.901 4.687.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 3.902
Ticari Borçlar
73.739 61.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 2.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 73.739 58.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.213 8.937
Diğer Borçlar
19.493 26.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 1.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.835 26.512
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.226 461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 140.752 39.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
180.394 116.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.574 7.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 169.820 109.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10.093 9.284
ARA TOPLAM
440.812 261.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.812 261.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 545
Diğer Borçlar
8 32.619 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
154.709 109.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 29.350 24.250
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 125.359 84.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.873 138.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
628.685 399.936
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.877.309 2.080.017
Ödenmiş Sermaye
19 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.809 -3.525
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.809 -3.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -7.809 -3.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.601.251 1.142.466
Net Dönem Karı veya Zararı
796.038 458.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.186.907 2.208.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.064.216 4.288.053
TOPLAM KAYNAKLAR
6.692.901 4.687.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.924.510 1.668.431
Satışların Maliyeti
20 -1.032.771 -695.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.891.739 973.038
BRÜT KAR (ZARAR)
1.891.739 973.038
Genel Yönetim Giderleri
21 -169.909 -166.753
Pazarlama Giderleri
21 -11.926 -4.467
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -139.240 -41.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 92.968 41.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -78.261 -84.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.585.371 717.703
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 668.478 615.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -5.106 -14.617
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.248.743 1.318.086
Finansman Gelirleri
24 56.640
Finansman Giderleri
24 -14.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.248.743 1.360.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-475.631 -253.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -523.986 -293.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 48.355 39.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.773.112 1.106.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.773.112 1.106.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 977.074 647.984
Ana Ortaklık Payları
796.038 458.785
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.284 -597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.166 -746
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
681 149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 681 149
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.254 -597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.774.366 1.106.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
978.871 648.137
Ana Ortaklık Payları
795.495 458.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822216


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,00% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5852 Değişim: 0,01%
Düşük 9,5752 26.10.2021 Yüksek 9,5957
Açılış: 9,5845
11,1313 Değişim: -0,05%
Düşük 11,1127 26.10.2021 Yüksek 11,1566
Açılış: 11,1372
556,40 Değişim: -0,10%
Düşük 556,17 26.10.2021 Yüksek 557,79
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.