KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:15
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -1.157 93.928 911.871 59.188 1.452.193 1.304.080 2.756.273
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.323 59.188 -59.188 1.323 -1.323 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.618 41.742 40.124 79.871 119.995
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.233 -2.233
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -2.775 95.251 971.059 41.742 1.493.640 1.380.395 2.874.035
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -2.775 95.251 971.059 192.654 1.644.552 1.611.193 3.255.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.323 -33.030 11.785 -22.568 -51.294 -73.862
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.323 -33.030 11.785 -22.568 -51.294 -73.862
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
388.080 283 -2.775 93.928 938.029 204.439 1.621.984 1.559.899 3.181.883
Transferler
204.439 -204.439 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.757 20.128 21.885 78.833 100.718
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -1.018 93.928 1.142.468 20.128 1.643.869 1.638.732 3.282.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.660 134.347
Dönem Karı (Zararı)
129.814 155.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.685 45.914
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.361 38.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.870 21.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.359 10.551
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.511 10.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-45.071 -47.082
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-45.071 -49.214
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 2.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-12 32.009 33.770
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.516 -68
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.665 -40.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.130 -30.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.130 -30.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.148 -4.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.148 -4.478
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -36.582 -2.730
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.050 55
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.278
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.334 -17.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.334 -17.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-310 -1.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.464 17.478
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.464 17.478
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
88.834 160.963
Alınan Faiz
45.071 49.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-135.565 -75.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.664 -28.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 68
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 4 68
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.564 -28.678
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -57.792 -28.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -104 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.641
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.641
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.324 102.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.324 102.096
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.041.836 1.727.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.981.512 1.829.977


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.981.512 2.041.836
Ticari Alacaklar
8.048 41.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
228 33.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.820 8.173
Diğer Alacaklar
63.247 1.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
59.324 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.923 1.306
Stoklar
5 255.591 219.009
Canlı Varlıklar
10.514 11.564
Peşin Ödenmiş Giderler
73.280 33.636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
117 256
Diğer Dönen Varlıklar
49.079 63.138
ARA TOPLAM
2.441.388 2.411.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.441.388 2.411.923
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 226.429 226.429
Diğer Alacaklar
3.327 7.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.327 7.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 224.863 109.585
Maddi Duran Varlıklar
7 581.048 658.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.436 16.881
Şerefiye
15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.021 1.466
Peşin Ödenmiş Giderler
298 19.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 65.350 63.744
Diğer Duran Varlıklar
20.911 19.368
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.139.662 1.121.307
TOPLAM VARLIKLAR
3.581.050 3.533.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
37.914 32.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.822 4.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.092 28.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.548 10.581
Diğer Borçlar
20.523 19.031
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
125 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.398 19.031
Ertelenmiş Gelirler
5.361 2.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 27.498 23.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
86.037 167.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.748 4.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 81.289 162.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.212 7.646
ARA TOPLAM
197.093 263.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.093 263.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
21.685 20.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.685 20.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.671 65.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.554 16.834
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 62.117 49.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 1.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.356 87.678
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
298.449 351.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.643.869 1.621.984
Ödenmiş Sermaye
9 388.080 388.080
Sermaye Düzeltme Farkları
9 283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.018 -2.775
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.018 -2.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.142.468 938.029
Net Dönem Karı veya Zararı
20.128 204.439
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.638.732 1.559.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.282.601 3.181.883
TOPLAM KAYNAKLAR
3.581.050 3.533.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 215.269 248.282
Satışların Maliyeti
10 -103.153 -106.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.116 141.923
BRÜT KAR (ZARAR)
112.116 141.923
Genel Yönetim Giderleri
-58.755 -27.550
Pazarlama Giderleri
-963 -1.178
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.767 -5.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.517 6.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.248 -6.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.900 108.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
45.097 49.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11 90.997 157.405
Finansman Gelirleri
11 98.299 101.841
Finansman Giderleri
11 -59.482 -103.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.814 155.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -32.009 -33.770
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -35.388 -39.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 3.379 5.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.805 121.613
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.805 121.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.677 79.871
Ana Ortaklık Payları
20.128 41.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.913 -1.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.560 -2.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-647 405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-647 405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.913 -1.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.718 119.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.522 79.871
Ana Ortaklık Payları
24.196 40.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702121


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3155 Değişim: 0,59%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,3356
Açılış: 9,2611
10,8322 Değişim: 0,80%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,8490
Açılış: 10,7467
528,71 Değişim: 0,44%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 531,00
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.