" />

KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 22:17
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.485 -1.137 85.748 847.740 127.824 1.445.053 1.036.175 2.481.228
Transferler
8.188 119.636 -127.824
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.861 1.137 -40.244 -43.968 139.429 95.461
Kar Payları
-11.145 -11.145 -96.346 -107.491
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.047 3.047
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.295 -2.295 2.295 0
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -8.346 93.936 953.936 -40.244 1.387.645 1.084.600 2.472.245
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.346 93.936 953.936 -40.244 1.387.645 1.084.600 2.472.245
Transferler
-8 -37.140 40.244 3.096 -3.096 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.189 59.188 66.377 217.667 284.044
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.925 -4.925 4.909 -16
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -1.157 93.928 911.871 59.188 1.452.193 1.304.080 2.756.273


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
444.163 389.875
Dönem Karı (Zararı)
276.855 97.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.913 368.133
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 107.186 171.772
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.025 96.241
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.025 51.142
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 0 45.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.655 19.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.935 5.076
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.590 14.680
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-111.482 -26.980
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -114.996 -35.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 3.514 8.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.328 9.693
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.360
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 182.131 65.938
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.864 4.007
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -6.348 -607
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.881
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22.554 18.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.279 40.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.437 6.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.773 -11.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.330 52.427
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.286 -1.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.666 12.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.960 3.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.706 9.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.565 -19.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
76.565 -19.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
602.047 506.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.678 -6.319
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-8.614 -1.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-124.038 -86.031
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.554 -22.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
82.348 -405.181
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -7.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24,25 6.493 1.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15 -39.141 -152.883
Alınan Faiz
114.996 39.812
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -285.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.028 -132.756
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.331 -32.843
Ödenen Temettüler
0 -107.491
Ödenen Faiz
-967 -8.574
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-730 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
492.483 -148.062
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.648 61.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
494.131 -86.792
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.233.750 1.320.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.727.881 1.233.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.737.205 1.234.807
Ticari Alacaklar
6,8 20.547 34.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.730 2.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.817 32.595
Diğer Alacaklar
9 1.726 2.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.726 2.618
Stoklar
10 150.016 178.346
Peşin Ödenmiş Giderler
12 26.374 11.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 43 98
Diğer Dönen Varlıklar
19 36.734 33.332
ARA TOPLAM
1.972.645 1.495.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.972.645 1.495.294
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 225.811 225.900
Diğer Alacaklar
9 6.883 1.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.883 1.126
Canlı Varlıklar
11 10.317 8.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 112.088 114.154
Maddi Duran Varlıklar
14 660.273 746.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 19.815 22.406
Şerefiye
15 15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.400 6.991
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.252 36.481
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 51.772 78.813
Diğer Duran Varlıklar
19 22.569 33.736
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.125.780 1.267.417
TOPLAM VARLIKLAR
3.098.425 2.762.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 5.767
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 13.332 24.449
Ticari Borçlar
6,8 41.502 62.188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 15.937 5.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 25.565 56.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.820 4.618
Diğer Borçlar
9 17.761 15.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 17.761 15.400
Ertelenmiş Gelirler
12 1.521 5.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 42.060 9.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
17,18 70.829 61.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.334 8.789
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 69.495 52.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 5.020 6.579
ARA TOPLAM
198.845 195.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.845 195.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 15.447
Diğer Borçlar
9 19.328 15.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 19.328 15.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
17,18 119.978 59.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.702 10.184
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 110.276 49.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.001 3.498
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.307 94.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
342.152 290.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.452.193 1.387.645
Ödenmiş Sermaye
20 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -1.157 -8.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.157 -8.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.157 -8.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 93.928 93.936
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 911.871 953.936
Net Dönem Karı veya Zararı
28 59.188 -40.244
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 1.304.080 1.084.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.756.273 2.472.245
TOPLAM KAYNAKLAR
3.098.425 2.762.711


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.096.998 960.970
Satışların Maliyeti
21,23 -431.688 -580.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
665.310 380.092
BRÜT KAR (ZARAR)
665.310 380.092
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -104.612 -144.595
Pazarlama Giderleri
22,23 -4.045 -18.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -22.554 -19.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 32.589 24.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -306.335 -225.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
260.353 -3.927
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 121.344 36.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
381.697 32.234
Finansman Gelirleri
26 268.105 302.710
Finansman Giderleri
26 -190.816 -163.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
458.986 171.422
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -182.131 -65.938
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -156.383 -69.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -25.748 3.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
276.855 105.484
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29 0 -7.871
DÖNEM KARI (ZARARI)
276.855 97.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 217.667 137.857
Ana Ortaklık Payları
28 59.188 -40.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.189 -4.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.987 -5.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 -1.798 1.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.798 1.176
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 2.551
Yabancı Para Çevrim Farkları
29 0 2.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.189 -2.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
284.044 95.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
217.667 139.429
Ana Ortaklık Payları
66.377 -43.968http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678697


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0940 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3073 Değişim: 0,30%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.624,53 Değişim: 0,39%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.627,86
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.