KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 21:49
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.485 -1.137 85.748 847.740 127.824 1.445.053 1.036.175 2.481.228
Transferler
8.188 119.636 -127.824
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.221 17.285 18.325 34.389 98.624 133.013
Kar Payları
-11.145 -11.145 -96.346 -107.491
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.047 3.047
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.295 -2.295 2.295 0
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -4.706 16.148 93.936 953.936 18.325 1.466.002 1.043.795 2.509.797
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.346 93.936 953.936 -40.244 1.387.645 1.084.600 2.472.245
Transferler
-8 -37.141 40.244 3.095 -3.095 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.471 -72.537 -65.066 16.012 -49.054
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.924 -4.924 4.908 -16
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -875 93.928 911.871 -72.537 1.320.750 1.102.425 2.423.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.493 192.222
Dönem Karı (Zararı)
-56.525 95.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
196.208 160.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
62.808 74.307
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
94.280 168
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.280 168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.554 12.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.554 6.317
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.772
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-38.056 -11.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.101 -28.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 2.045 16.770
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.199 48.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -16.359
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -16.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 85.673 35.250
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 4.756
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.142 67
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 13.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
72.867 1.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.823 -4.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.915 -12.925
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.284 22.369
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.286 452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.814 6.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.272 -1.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.542 7.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.591 -10.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
139.591 -10.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
212.550 257.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-930 -1.615
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.274 -799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.853 -49.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -13.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.998 -36.631
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -7.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.142 4.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.245 -65.631
Alınan Faiz
40.101 29.497
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.983 -126.822
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.253 -2.702
Ödenen Temettüler
0 -107.491
Ödenen Faiz
0 -16.629
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-730 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.508 28.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.337 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.845 28.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.233.750 1.320.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.429.595 1.349.311


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.437.187 1.234.807
Ticari Alacaklar
6.508 34.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
560 2.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.948 32.595
Diğer Alacaklar
2.341 2.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.341 2.618
Stoklar
5 167.062 178.346
Peşin Ödenmiş Giderler
14.568 11.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.616 98
Diğer Dönen Varlıklar
36.194 33.332
ARA TOPLAM
1.666.476 1.495.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.666.476 1.495.294
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 226.087 225.900
Diğer Alacaklar
6.064 1.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.064 1.126
Canlı Varlıklar
10.317 8.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
112.872 114.154
Maddi Duran Varlıklar
6 690.055 746.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.951 22.406
Şerefiye
15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.536 6.991
Peşin Ödenmiş Giderler
12.915 36.481
Ertelenmiş Vergi Varlığı
53.607 78.813
Diğer Duran Varlıklar
22.635 33.736
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.154.503 1.267.417
TOPLAM VARLIKLAR
2.820.979 2.762.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.767
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.465 24.449
Ticari Borçlar
30.355 62.188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.626 5.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.729 56.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.579 4.618
Diğer Borçlar
15.299 15.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.299 15.400
Ertelenmiş Gelirler
3.492 5.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.756 9.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
79.449 61.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.335 8.789
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 78.114 52.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.405 6.579
ARA TOPLAM
182.800 195.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.800 195.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.945 15.447
Diğer Borçlar
15.990 15.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.990 15.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
184.069 59.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.083 10.184
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 174.986 49.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.000 3.498
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.004 94.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
397.804 290.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.320.750 1.387.645
Ödenmiş Sermaye
388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-875 -8.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-875 -8.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-875 -8.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.928 93.936
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
911.871 953.936
Net Dönem Karı veya Zararı
-72.537 -40.244
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.102.425 1.084.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.423.175 2.472.245
TOPLAM KAYNAKLAR
2.820.979 2.762.711


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 523.966 452.665 247.407 250.737
Satışların Maliyeti
8 -232.031 -268.962 -115.735 -137.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
291.935 183.703 131.672 113.230
BRÜT KAR (ZARAR)
291.935 183.703 131.672 113.230
Genel Yönetim Giderleri
-48.804 -67.691 -26.842 -32.729
Pazarlama Giderleri
-1.824 -11.153 -1.156 -6.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.827 -13.228 -1.179 -7.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.237 12.362 7.059 -13.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -284.877 -69.108 -8.880 -49.815
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.160 34.885 100.674 3.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
46.242 32.474 24.788 38.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.082 67.359 125.462 41.971
Finansman Gelirleri
10 98.705 136.378 59.329 35.030
Finansman Giderleri
10 -89.639 -73.284 -47.168 -46.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.148 130.453 137.623 30.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.673 -35.250 -32.438 -15.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-61.844 -27.006 -33.553 -2.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.829 -8.244 1.115 -13.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.525 95.203 105.185 14.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.525 95.203 105.185 14.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.012 76.878 67.570 23.385
Ana Ortaklık Payları
-72.537 18.325 37.615 -8.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.471 -965 0 -2.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.339 -1.206 0 -3.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.868 241 0 712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.868 241 0 712
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 38.775 0 22.057
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 38.775 0 22.057
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.471 37.810 0 19.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.054 133.013 105.185 33.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.012 98.624 67.570 35.502
Ana Ortaklık Payları
-65.066 34.389 37.615 -1.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678688


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4339 Değişim: 0,17%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,1998 Değişim: 0,25%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
493,53 Değişim: 0,41%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.