KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 21:43
KAP ***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.485 -1.137 85.748 847.740 127.824 1.445.053 1.036.175 2.481.228
Transferler
7.460 120.364 -127.824
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.522 7.453 27.292 36.267 63.122 99.389
Kar Payları
-11.145 -11.145 -96.346 -107.491
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -1.963 6.316 93.208 956.959 27.292 1.470.175 1.002.951 2.473.126
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.346 93.936 953.936 -40.244 1.387.645 1.084.600 2.472.245
Transferler
-8 -37.141 40.244 3.095 -3.095 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.471 -110.153 -102.682 -51.557 -154.239
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.924 -4.924 4.908 -16
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -875 93.928 911.871 -110.153 1.283.134 1.034.856 2.317.990


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.507 166.265
Dönem Karı (Zararı)
-161.710 80.785
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.764 100.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.758 37.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
81.696 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.696 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.006 9.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.006 5.605
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.237 -6.343
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.377 -8.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 4.140 2.411
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
396 17.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 13.651
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 53.235 19.510
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 3.059
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78 -47
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 5.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
125.518 17.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.088 -1.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.657 -9.452
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
32.230 20.195
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.286 -432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.782 12.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.882 -1.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.900 13.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.787 -2.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
132.787 -2.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.572 198.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-930 -464
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.273 -227
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.862 -26.230
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -5.619
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.964 -26.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78 62
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.491 -36.703
Alınan Faiz
21.377 10.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.417 8.698
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.687 11.109
Ödenen Faiz
0 -2.411
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-730 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.054 148.565
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.350 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.404 148.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.233.750 1.320.542
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.345.154 1.469.107


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.351.956 1.234.807
Ticari Alacaklar
6.436 34.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
641 2.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.795 32.595
Diğer Alacaklar
1.115 2.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.115 2.618
Stoklar
5 146.117 178.346
Peşin Ödenmiş Giderler
12.359 11.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
799 98
Diğer Dönen Varlıklar
33.174 33.332
ARA TOPLAM
1.551.956 1.495.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.551.956 1.495.294
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 225.335 225.900
Diğer Alacaklar
6.192 1.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.192 1.126
Canlı Varlıklar
10.317 8.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
112.070 114.154
Maddi Duran Varlıklar
6 707.811 746.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.270 22.406
Şerefiye
15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.855 6.991
Peşin Ödenmiş Giderler
12.614 36.481
Ertelenmiş Vergi Varlığı
52.451 78.813
Diğer Duran Varlıklar
22.010 33.736
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.169.070 1.267.417
TOPLAM VARLIKLAR
2.721.026 2.762.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.767
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.259 24.449
Ticari Borçlar
46.387 62.188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.016 5.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
41.371 56.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.892 4.618
Diğer Borçlar
14.300 15.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.300 15.400
Ertelenmiş Gelirler
981 5.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26.194 9.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.797 61.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.335 8.789
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 75.462 52.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.327 6.579
ARA TOPLAM
189.137 195.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.137 195.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.717 15.447
Diğer Borçlar
15.565 15.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.565 15.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
183.617 59.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.631 10.184
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 174.986 49.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.000 3.498
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.899 94.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
403.036 290.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.283.134 1.387.645
Ödenmiş Sermaye
388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-875 -8.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-875 -8.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-875 -8.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.928 93.936
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
911.871 953.936
Net Dönem Karı veya Zararı
-110.153 -40.244
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.034.856 1.084.600
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.317.990 2.472.245
TOPLAM KAYNAKLAR
2.721.026 2.762.711


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 276.559 201.928
Satışların Maliyeti
8 -116.296 -131.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.263 70.473
BRÜT KAR (ZARAR)
160.263 70.473
Genel Yönetim Giderleri
-21.962 -34.962
Pazarlama Giderleri
-668 -4.856
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.648 -5.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.178 25.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -275.997 -19.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-126.834 31.598
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.454 -6.210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-105.380 25.388
Finansman Gelirleri
10 39.375 101.348
Finansman Giderleri
10 -42.470 -26.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-108.475 100.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.235 -19.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.291 -24.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24.944 4.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-161.710 80.785
DÖNEM KARI (ZARARI)
-161.710 80.785
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51.557 53.493
Ana Ortaklık Payları
-110.153 27.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.471 1.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.339 2.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.868 -471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.868 -471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 16.718
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 16.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.471 18.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-154.239 99.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51.557 63.122
Ana Ortaklık Payları
-102.682 36.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678685


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 0,43% Hacim : 6.030 Mio.TL Son veri saati : 11:13
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2943 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0246 Değişim: 0,20%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,18 Değişim: 0,54%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.