KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.12.2019 - 15:06
KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
12/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
12/12/2019
Saati
10:00
Adresi
Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesinin oya sunulması, 3- Şirket sermayesinin arttırılması hususunun hissedarların onayına sunulması ve Şirket, Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması, 4- Dilek, talepler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12/12/2019 tarihinde saat.10.00'da Ayazağa Mah.Ayazağa Yolu No.3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/12/2019 tarih ve 50300361 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Levent ÇETİN'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazı olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 95.500.000 TL sermayesine tekabül eden 95.500.000 adet hisseden 955.000 adedin vekaleten 955.000 adedin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun'un gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş gündem hazır bulunanlar huzurunda tekrar okunmuş, pay sahiplerinin, temsilcilerinin toplantıya ve gündeme bir itirazlarının olmadığı anlaşılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahiplerinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantıya Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Yılmaz YILMAZ'ın, tutanak yazmanlığına Şükriye Gülden YILMAZ'ın ve oy toplayıcılığına Ahmet Bülent SABUNCU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 3. Şirket sermayesinin 95.500.000.- TL.dan 307.500.000.-TL.ya çıkarılmasına ve artırılan 212.000.000.-TL.sının tamamını şirket ortaklarının şirket'teki nakit alacaklarından karşılanmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yeni Şekil Madde 6- Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı Şirketin sermayesi 307.500.000,- TL (üç yüz yedi milyon beş yüz bin türk lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50 Türk Lirası tutarında 6.150.000 adet paya bölünmüştür. Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 1.060.000 adet paya karşılık gelen 53.000.000.-TL.sı Yılmaz YILMAZ, Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 1.060.000 adet paya karşılık gelen 53.000.000.-TL.sı Şükriye Gülden YILMAZ, Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 2.100.000 adet paya karşılık gelen 106.000.000.-TL.sı Nemo Apparel B.V. Şirketin önceki sermayesine tekabül eden 95.500.000,- TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 212.000.000,- TL (iki yüz on iki milyon Türk Lirası) sermaye bedeli aşağıda belirtilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir: i) Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.060.000 (bir milyon altmış bin) adet paya karşılık gelen ve 53.000.000,- TL (elli üç milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Yılmaz Yılmaz'ın şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır. ii) Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.060.000 (bir milyon altmış bin) adet paya karşılık gelen ve 53.000.000,- TL (elli üç milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Şükriye Gülden Yılmaz'ın şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır. iii) Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 2.120.000 (iki milyon yüz yirmi bin) adet paya karşılık gelen ve 106.000.000,- TL (yüz altı milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye şirket ortağı Nemo Apparel B.V.'nin şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır. Payların tamamı nama yazılıdır. 4. Toplantı dilek ve temennilerin görüşülmesine başlandı. Söz alan hissedarlar işbu genel kurulda yapılan sermaye artışının akabinde en kısa süre içerisinde ve ivediklikle yeni bir sermaye arttırım işleminin daha yapılmasını planladıklarını belirtmişlerdir. Toplantı, Divan Başkanı tarafından sonlandırılmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

                                                       Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12/12/2019 tarihinde saat.10.00'da Ayazağa Mah.Ayazağa Yolu No.3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/12/2019 tarih ve 50300361 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Levent ÇETİN'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazı olmadığı tespit edilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 95.500.000 TL sermayesine tekabül eden 95.500.000 adet hisseden 955.000 adedin vekaleten 955.000 adedin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun'un gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş gündem hazır bulunanlar huzurunda tekrar okunmuş, pay sahiplerinin, temsilcilerinin toplantıya ve gündeme bir itirazlarının olmadığı anlaşılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahiplerinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.       Toplantıya Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Yılmaz YILMAZ'ın, tutanak yazmanlığına Şükriye Gülden YILMAZ'ın ve oy toplayıcılığına Ahmet Bülent SABUNCU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
2.       Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3.       Şirket sermayesinin 95.500.000.- TL.dan 307.500.000.-TL.ya çıkarılmasına ve artırılan 212.000.000.-TL.sının tamamını şirket ortaklarının şirket'teki nakit alacaklarından karşılanmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
Yeni Şekil
Madde 6-
Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı
 
Şirketin sermayesi 307.500.000,- TL  (üç yüz yedi milyon beş yüz bin türk lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50 Türk Lirası tutarında 6.150.000 adet paya bölünmüştür.
 
Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 1.060.000 adet paya karşılık gelen 53.000.000.-TL.sı Yılmaz YILMAZ,
Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 1.060.000 adet paya karşılık gelen 53.000.000.-TL.sı Şükriye Gülden YILMAZ,
Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 2.100.000 adet paya karşılık gelen 106.000.000.-TL.sı Nemo Apparel B.V.
 
Şirketin önceki sermayesine tekabül eden 95.500.000,- TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 212.000.000,- TL (iki yüz on iki milyon Türk Lirası) sermaye bedeli aşağıda belirtilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir:
 
i)                    Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde  1.060.000 (bir milyon altmış bin) adet paya karşılık gelen ve 53.000.000,- TL (elli üç milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Yılmaz Yılmaz'ın şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır.
 
ii)                  Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde  1.060.000 (bir milyon altmış bin) adet paya karşılık gelen ve 53.000.000,- TL (elli üç milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Şükriye Gülden Yılmaz'ın şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562  sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır.
 
iii)                Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde  2.120.000 (iki milyon yüz yirmi bin) adet paya karşılık gelen ve 106.000.000,- TL (yüz altı milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye şirket ortağı Nemo Apparel B.V.'nin şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır.
 
Payların tamamı nama yazılıdır.
 
 
4.       Toplantı  dilek ve temennilerin görüşülmesine başlandı. Söz alan hissedarlar işbu genel kurulda yapılan sermaye artışının akabinde en kısa süre içerisinde ve ivediklikle yeni bir sermaye arttırım işleminin daha yapılmasını  planladıklarını belirtmişlerdir. Toplantı, Divan Başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803189


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4181 Değişim: 0,11%
Düşük 7,3975 25.01.2021 Yüksek 7,4238
Açılış: 7,4103
9,0325 Değişim: 0,11%
Düşük 8,9911 25.01.2021 Yüksek 9,0392
Açılış: 9,0228
443,30 Değişim: 0,33%
Düşük 441,13 25.01.2021 Yüksek 443,58
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.