KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 - 18:18
KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 0 -5.248.376 21.621.020 15.491.883 123.596.345 6.314.093 257.274.965 257.274.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-25.925.626 19.860.054 -6.065.572 -6.065.572
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
460.852 5.853.241 -6.314.093 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-67.966.861 -67.966.861 -67.966.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-789.899 -19.406.734 20.196.633 20.196.633
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 0 -6.038.275 -23.711.340 15.952.735 149.309.640 -67.966.861 163.045.899 163.045.899
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 0 -6.038.275 -23.711.340 15.952.735 149.309.640 -67.966.861 163.045.899 163.045.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-67.966.861 67.966.861 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-170.996.585 -170.996.585 -170.996.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.991.128 48.755.790 -23.961.039 22.803.623 22.803.623
Sermaye Arttırımı
212.000.000 212.000.000 212.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
38.068.122 38.068.122 38.068.122
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
307.500.000 38.068.122 -8.029.403 25.044.450 -23.961.039 15.952.735 81.342.779 -170.996.585 264.921.059 264.921.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
759.096.287 348.983.900
Dönem Karı (Zararı)
-170.996.585 -67.966.862
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-170.996.585 -67.966.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
761.213.226 365.907.070
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 454.456.617 139.895.859
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.533.250 1.601.798
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 7.014.464 2.485.302
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.547.714 -883.504
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.348.892 7.237.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 19.079.431 8.878.266
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.392.851 -463.575
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.876.610 -1.177.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
323.277.276 183.130.541
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.246.073 -42.242.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 328.523.349 225.373.372
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
15 -26.656.038 -38.777.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.066.549 96.984.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.724.957
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18.724.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -29.501.636 -29.917.470
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-245.184 -12.973.469
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -245.184 -12.973.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
169.063.505 -36.834.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.657.037 -30.929.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.657.037 -30.929.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.252.965 -7.305.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.252.965 -7.305.245
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
913.187 -25.152.411
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-110.298.681 -162.998.091
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
120.087.505 -176.233.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.035.401 390.040.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.035.401 390.040.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.942.307 8.973.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.461.303 -10.925.633
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90.461.303 -10.925.633
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
24.136.464 23.790.360
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-12.303.979 -46.094.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
759.280.146 261.105.505
Alınan Faiz
5.246.073 5.147.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.092.948 -10.543.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -9.761.932 -11.211.736
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.424.948 104.486.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.646.056 -149.819.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.888 12.973.469
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.888 12.973.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.160.944 -162.792.637
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -71.613.920 -149.737.663
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.547.024 -13.054.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-689.086.361 -227.736.814
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
250.068.122
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
664.800.692
Kredilerden Nakit Girişleri
664.800.692
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.267.922.918 -2.081.439
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-850.984.130 -2.081.439
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-416.938.788
Ödenen Faiz
-336.032.257 -225.655.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.636.130 -28.572.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.636.130 -28.572.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.968.827 141.540.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.332.697 112.968.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 114.047.335 145.108.413
Ticari Alacaklar
5 122.141.077 127.498.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 0 22.960.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 122.141.077 104.538.327
Diğer Alacaklar
6 13.479.401 5.228.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.479.401 5.228.124
Türev Araçlar
0 913.187
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 913.187
Stoklar
7 1.124.468.798 1.009.204.320
Peşin Ödenmiş Giderler
8 256.739.503 376.220.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 256.739.503 376.220.844
Diğer Dönen Varlıklar
15 107.134.571 112.054.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 107.134.571 112.054.108
ARA TOPLAM
1.738.010.685 1.776.227.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.738.010.685 1.776.227.500
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
27.209.396 5.768.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 27.209.396 5.768.597
Maddi Duran Varlıklar
9 609.968.997 633.471.406
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.213.678.327 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 55.224.834 45.044.422
Peşin Ödenmiş Giderler
8 933.800 1.539.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 69.305.449 31.634.099
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.976.320.803 717.458.489
TOPLAM VARLIKLAR
3.714.331.488 2.493.685.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
469.698.199 466.177.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 469.698.199 466.177.653
Banka Kredileri
12 469.698.199 466.177.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
581.069.139 412.756.590
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
581.069.139 412.756.590
Banka Kredileri
12 196.852.381 412.756.590
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 384.216.758 0
Ticari Borçlar
1.144.464.564 1.070.429.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 13.141.011 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.131.323.553 1.070.429.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 36.199.709 29.229.054
Diğer Borçlar
356.093 1.144.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
356.093 1.144.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.890.019 34.916.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 23.890.019 34.916.926
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 28.608.726 22.339.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13,14 15.900.597 14.802.209
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.708.129 7.537.056
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24.434.121 14.056.971
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24.434.121 14.056.971
ARA TOPLAM
2.308.720.570 2.051.049.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.308.720.570 2.051.049.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.125.240.196 268.427.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.125.240.196 268.427.831
Banka Kredileri
12 286.921.673 268.427.831
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 838.318.523 0
Diğer Borçlar
1.388.191 1.271.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.388.191 1.271.121
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 1.277.072
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.277.072
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.061.472 8.614.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.061.472 8.614.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.140.689.859 279.590.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.449.410.429 2.330.640.090
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
264.921.059 163.045.899
Ödenmiş Sermaye
16 307.500.000 95.500.000
Sermaye Avansı
38.068.122 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.029.403 -6.038.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.029.403 -6.038.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.029.403 -6.038.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.083.411 -23.711.340
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.044.450 -23.711.340
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-23.961.039 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 15.952.735 15.952.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.342.779 149.309.640
Net Dönem Karı veya Zararı
-170.996.585 -67.966.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
264.921.059 163.045.899
TOPLAM KAYNAKLAR
3.714.331.488 2.493.685.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.902.603.378 3.753.375.918
Satışların Maliyeti
17 -2.055.174.686 -1.885.692.935
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 1.847.428.692 1.867.682.983
BRÜT KAR (ZARAR)
1.847.428.692 1.867.682.983
Genel Yönetim Giderleri
18 -262.782.250 -251.065.286
Pazarlama Giderleri
18 -1.297.954.014 -1.328.308.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -38.199.125 -31.693.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 49.988.762 162.254.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -32.974.727 -53.531.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
265.507.338 365.339.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 945.884 2.218.693
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -700.700 -321.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
265.752.522 367.236.259
Finansman Giderleri
22 -464.160.743 -463.382.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-198.408.221 -96.146.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 27.411.636 28.179.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -9.761.932 -8.423.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 37.173.568 36.602.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-170.996.585 -67.966.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
-170.996.585 -67.966.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-170.996.585 -67.966.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.991.128 -770.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.488.910 -987.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 497.782 217.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 497.782 217.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.794.751 -19.406.734
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.755.790 -19.406.734
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
48.755.790 -19.406.734
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-23.961.039 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-23.961.039 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.803.623 -20.176.886
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-148.192.962 -88.143.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-148.192.962 -88.143.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824291


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.