KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2019 - 23:59
KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 -3.788.397 16.838.832 15.353.048 32.377.807 91.357.373 247.638.663 247.638.663
Transferler
138.835 -32.377.807 32.238.972
Dönem Karı (Zararı)
6.314.093 6.314.093 6.314.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.459.979 4.782.188 3.322.299 3.322.299
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
4.782.188
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 -5.248.376 21.621.020 15.491.883 6.314.093 123.596.345 257.274.965 257.274.965
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 -5.248.376 21.621.020 15.491.883 6.314.093 123.596.345 257.274.965 257.274.965
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-25.925.626 19.860.054 -6.065.572 -6.065.572
Transferler
460.852 -6.314.093 5.853.241
Dönem Karı (Zararı)
-67.966.861 -67.966.861 -67.966.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-789.899 -19.406.734 20.196.633 20.196.633
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 -6.038.275 -23.711.340 15.952.735 -67.966.861 149.309.640 163.045.899 163.045.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
348.983.900 246.617.386
Dönem Karı (Zararı)
-67.966.862 6.314.093
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-67.966.862 6.314.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
365.907.070 162.430.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
139.895.859 126.991.627
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.601.798 -984.659
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.485.302 317.017
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-883.504 -1.301.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.237.561 6.827.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.878.266 6.936.791
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-463.575 1.059.513
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.177.130 -1.169.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
183.130.541 83.922.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.242.831 -17.298.041
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
225.373.372 101.220.062
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-38.777.587 -17.394.561
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
96.984.880 -49.108.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.724.957 6.959.048
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18.724.957 6.959.048
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-29.917.470 5.310.086
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.973.469 -91.766
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.973.469 -91.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.834.703 92.290.817
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.929.846 36.390.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.929.846 36.390.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.305.245 22.809.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.305.245 22.809.001
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.152.411 15.544.508
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.998.091 -141.659.584
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-176.233.450 -30.034.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
390.040.983 113.401.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
390.040.983 113.401.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.973.235 3.170.964
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.925.633 19.453.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.925.633 19.453.956
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
23.790.360 20.248.789
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-46.094.605 32.966.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
261.105.505 261.035.085
Ödenen Faiz
5.147.191 4.461.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.543.458 -6.979.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.211.736 -4.659.250
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
104.486.398 -7.240.615
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-149.819.168 -172.315.301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.973.469 91.766
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.973.469 91.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.792.637 -172.407.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.737.663 -164.098.516
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.054.974 -8.308.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.736.814 -44.841.365
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.081.439 55.992.348
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.081.439 55.992.348
Ödenen Faiz
-225.655.375 -100.833.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.572.082 29.460.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.572.082 29.460.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.540.909 112.080.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.968.827 141.540.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10 145.108.413 277.405.943
Ticari Alacaklar
11 127.498.504 99.532.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.960.177 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.538.327 99.532.908
Diğer Alacaklar
5.228.124 4.972.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.228.124 4.972.397
Türev Araçlar
913.187 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20 913.187
Stoklar
13 1.009.204.320 845.322.725
Peşin Ödenmiş Giderler
376.220.844 197.699.126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 376.220.844 197.699.126
Diğer Dönen Varlıklar
112.054.108 93.353.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 112.054.108 93.353.583
ARA TOPLAM
1.776.227.500 1.518.286.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.776.227.500 1.518.286.682
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.768.597 2.432.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.768.597 2.432.377
Maddi Duran Varlıklar
16 633.471.406 584.386.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 45.044.422 34.735.934
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.539.965 3.828.233
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 31.634.099 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
717.458.489 625.382.752
TOPLAM VARLIKLAR
2.493.685.989 2.143.669.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
878.934.243 599.190.449
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
466.177.653 303.592.425
Banka Kredileri
19 466.177.653 303.592.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
412.756.590 295.598.024
Banka Kredileri
19 412.756.590 295.598.024
Ticari Borçlar
1.070.429.163 717.483.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 1.070.429.163 717.483.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 29.229.054 27.415.197
Diğer Borçlar
1.144.017 85.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.144.017 85.014
Türev Araçlar
0 5.514.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20 5.514.268
Ertelenmiş Gelirler
34.916.926 75.079.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 34.916.926 75.079.328
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.788.206
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.339.265 18.485.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21,22 14.802.209 9.308.022
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.537.056 9.177.761
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.056.971 27.482.439
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 14.056.971 27.482.439
ARA TOPLAM
2.051.049.639 1.473.524.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.051.049.639 1.473.524.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.427.831 390.509.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.427.831 390.509.072
Banka Kredileri
19 268.427.831 390.509.072
Diğer Borçlar
1.271.121 988.073
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.271.121 988.073
Ertelenmiş Gelirler
1.277.072 7.209.275
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 1.277.072 7.209.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.614.427 7.456.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 8.614.427 7.456.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 6.706.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.590.451 412.869.965
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.330.640.090 1.886.394.469
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.045.899 257.274.965
Ödenmiş Sermaye
23 95.500.000 95.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.038.275 -5.248.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.038.275 -5.248.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.038.275 -5.248.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.711.340 21.621.020
Yabancı Para Çevrim Farkları
-23.711.340 21.621.020
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.952.735 15.491.883
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
149.309.640 123.596.345
Net Dönem Karı veya Zararı
-67.966.861 6.314.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.045.899 257.274.965
TOPLAM KAYNAKLAR
2.493.685.989 2.143.669.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 3.753.375.918 2.909.453.743
Satışların Maliyeti
5 -1.885.692.935 -1.517.590.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.867.682.983 1.391.863.189
BRÜT KAR (ZARAR)
1.867.682.983 1.391.863.189
Genel Yönetim Giderleri
6 -251.065.286 -197.018.926
Pazarlama Giderleri
6 -1.328.308.434 -1.017.113.060
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
6 -31.693.705 -33.107.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 187.999.402 133.962.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -78.672.356 -52.907.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
365.942.604 225.678.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8 2.218.693 94.494
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
8 -321.602 -2.728
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-603.436
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
367.236.259 225.770.017
Finansman Giderleri
9 -463.382.265 -214.145.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-96.146.006 11.624.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.179.145 -5.310.086
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.423.530 -7.447.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 36.602.675 2.137.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.966.861 6.314.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.966.861 6.314.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-67.966.861 6.314.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-770.152 -1.459.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -987.374 -1.824.973
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 217.222 364.994
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.406.734 4.782.188
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.406.734 4.782.188
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-19.406.734 4.782.188
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.176.886 3.322.209
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-88.143.747 9.636.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-88.143.747 9.636.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746083


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,15% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4099 Değişim: 0,07%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4141
Açılış: 7,4046
8,9986 Değişim: -0,01%
Düşük 8,9885 26.01.2021 Yüksek 9,0059
Açılış: 8,9998
441,77 Değişim: -0,01%
Düşük 441,58 26.01.2021 Yüksek 442,47
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.