KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2018 - 19:23
KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 -3.470.448 -3.470.448 -3.470.448 25.031.828 10.636.394 75.372.112 20.701.915 96.074.027 223.771.801 223.771.801
Diğer Düzeltmeler
-317.949 -317.949 -317.949 -317.949 -317.949
Transferler
4.716.654 15.985.261 -20.701.915 -4.716.654 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.377.807 32.377.807 0
Dönem Karı (Zararı)
32.377.807 32.377.807 32.377.807 32.377.807
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.192.996 -8.192.996 -8.192.996
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 -3.788.397 -3.788.397 -3.788.397 16.838.832 15.353.048 91.357.373 32.377.807 123.735.180 247.638.663 247.638.663
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.500.000 -3.788.397 -3.788.397 -3.788.397 16.838.832 15.353.048 91.357.373 32.377.807 123.735.180 247.638.663 247.638.663
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.459.979 -1.459.979 -1.459.979 -1.459.979 -1.459.979
Transferler
138.835 32.238.972 -32.377.807 -138.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.314.093 6.314.093
Dönem Karı (Zararı)
6.314.093 6.314.093 6.314.093 6.314.093
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.782.188 4.782.188 4.782.188
Dönem Sonu Bakiyeler
95.500.000 -5.248.376 -5.248.376 -5.248.376 21.621.020 15.491.883 123.596.345 6.314.093 129.910.438 257.274.965 257.274.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
253.864.978 29.310.307
Dönem Karı (Zararı)
6.314.093 32.377.807
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.314.093 32.377.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.437.152 155.269.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
126.991.627 94.798.517
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-984.660 4.536.376
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
317.016 3.861.253
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.301.676 675.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.615.488 41.580.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.936.791 12.109.339
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.059.513 3.336.100
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-13.611.792 26.134.828
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.371.763 71.973.164
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.461.950 -2.274.385
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
100.833.713 74.247.549
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-17.394.561 -37.681.745
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-49.108.897 -23.439.372
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.959.048 -5.785.483
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.959.048 -5.785.483
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.310.086 6.827.997
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-91.766 2.460.267
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-91.766 2.460.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.290.817 -146.414.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.390.031 6.439.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.390.031 6.439.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.809.001 -21.184.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.809.001 -21.184.869
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.544.508 -1.306.735
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-141.659.584 -235.082.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.034.434 -85.927.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.401.296 164.442.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
113.401.296 164.442.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.170.964 4.220.462
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.453.956 48.031
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.453.956 48.031
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
20.248.789 45.589.975
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
32.966.290 1.875.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.527.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.527.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
261.042.062 41.233.611
Alınan Faiz
4.461.950 2.518.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.979.784 -8.654.417
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.659.250 -5.787.137
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.315.301 -235.349.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.766 5.895.978
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.766 5.895.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.407.067 -241.245.841
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.308.551 -13.017.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-164.098.516 -228.228.419
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.088.957 196.863.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.992.348 279.591.241
Kredilerden Nakit Girişleri
55.992.348 279.591.241
Ödenen Faiz
-100.833.713 -53.310.322
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.247.592 -29.417.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.460.720 -9.175.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.460.720 -9.175.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.080.189 121.256.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.540.909 112.080.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10 277.405.943 240.697.631
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
11 99.532.908 78.087.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 0 1.175.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
99.532.908 76.911.900
Diğer Alacaklar
12 4.972.397 4.062.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.972.397 4.062.940
Türev Araçlar
20 0 13.260.072
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 13.260.072
Stoklar
13 845.322.725 702.361.465
Peşin Ödenmiş Giderler
14 197.699.126 167.193.441
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 1.787.799
Diğer Dönen Varlıklar
15 93.353.583 104.678.676
ARA TOPLAM
1.518.286.682 1.312.129.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.518.286.682 1.312.129.350
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 2.432.377 13.184.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.432.377 13.184.668
Maddi Duran Varlıklar
16 584.386.208 505.807.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 34.735.934 32.091.329
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.828.233 4.299.484
Diğer Duran Varlıklar
33.352
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
625.382.752 555.416.372
TOPLAM VARLIKLAR
2.143.669.434 1.867.545.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 303.592.425 335.270.553
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 295.598.024 266.582.492
Ticari Borçlar
11 717.483.820 604.041.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
717.483.820 604.041.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 27.415.197 22.870.530
Diğer Borçlar
12 85.014 115.064
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
85.014 115.064
Türev Araçlar
20 5.514.268 3.229.832
Ertelenmiş Gelirler
14 75.079.328 56.152.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.788.206 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 18.485.783 19.658.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21,22 9.308.022 10.371.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 9.177.761 9.287.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 27.482.439 8.082.667
ARA TOPLAM
1.473.524.504 1.316.003.259
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.473.524.504 1.316.003.259
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 390.509.072 287.805.386
Diğer Borçlar
12 988.073 903.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
988.073 903.840
Ertelenmiş Gelirler
14 7.209.275 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.456.644 5.985.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.456.644 5.985.309
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 6.706.901 9.209.265
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.869.965 303.903.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.886.394.469 1.619.907.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
257.274.965 247.638.663
Ödenmiş Sermaye
23 95.500.000 95.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.248.376 -3.788.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.248.376 -3.788.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.248.376 -3.788.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.621.020 16.838.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.621.020 16.838.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 15.491.883 15.353.048
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
123.596.345 91.357.373
Net Dönem Karı veya Zararı
6.314.093 32.377.807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.274.965 247.638.663
TOPLAM KAYNAKLAR
2.143.669.434 1.867.545.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 2.909.453.743 2.404.761.651
Satışların Maliyeti
5 -1.517.590.554 -1.286.977.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.391.863.189 1.117.783.758
BRÜT KAR (ZARAR)
1.391.863.189 1.117.783.758
Genel Yönetim Giderleri
6 -197.018.926 -158.844.499
Pazarlama Giderleri
6 -1.017.113.060 -846.638.597
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
6 -33.107.807 -32.258.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 133.962.147 152.141.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -52.907.292 -24.484.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
225.678.251 207.698.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8 94.494 102.299
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
8 -2.728 -2.562.566
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
225.770.017 205.238.447
Finansman Giderleri
9 -214.145.838 -166.032.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 11.624.179 39.205.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.310.086 -6.827.997
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.447.456 -3.262.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.137.370 -3.565.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.314.093 32.377.807
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.314.093 32.377.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.314.093 32.377.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.459.979 -317.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.824.974 -397.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
364.995 79.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 364.995 79.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.782.188 -8.192.996
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.782.188 -8.192.996
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.782.188 -8.192.996
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.322.209 -8.510.945
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.636.302 23.866.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.636.302 23.866.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675406


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.534 Değişim: 0,46% Hacim : 26.638 Mio.TL Son veri saati : 16:18
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3266 Değişim: 0,42%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8184 Değişim: 0,32%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8411
Açılış: 8,7904
408,21 Değişim: 0,99%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.