KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.03.2023 - 18:32
KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 11.639.437 6.436.096
Satışların Maliyeti
23 -9.672.200 -4.755.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.967.237 1.680.499
BRÜT KAR (ZARAR)
1.967.237 1.680.499
Genel Yönetim Giderleri
-357.245 -210.321
Pazarlama Giderleri
-609.398 -326.918
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-145.085 -61.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 938.844 731.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -941.580 -616.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
852.773 1.196.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 7.065 30.839
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -23.421 -21.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.383 -62.129
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
837.800 1.144.306
Finansman Gelirleri
27 6.316.346 5.924.871
Finansman Giderleri
27 -5.527.170 -5.052.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.626.976 2.016.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
206.340 62.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 206.340 62.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.833.316 2.079.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.833.316 2.079.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-76 -155
Ana Ortaklık Payları
1.833.392 2.079.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.955.575 4.619.723
Dönem Karı (Zararı)
1.833.316 2.079.485
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.833.316 2.079.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.910.246 3.425.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 1.011.172 451.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.461 9.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.159 14.236
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 25.302 -4.808
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.476 14.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 19.476 14.153
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
834.280 198.339
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.037.452 -528.200
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 1.871.732 726.539
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.201.744 2.735.234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.603 -192
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.603 -192
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.383 62.129
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.383 62.129
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -206.340 -62.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.439 18.109
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 22.439 18.109
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-744.225 -866.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.173 -613.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.203 -9.969
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.176.582 -860.270
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.104 -179.293
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
491.709 617.177
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.108 -27.100
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
421.981 215.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.039 -9.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-41.422 -33.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
61.461 24.307
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.999.337 4.637.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -43.762 -18.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-665.892 -114.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.557 11.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-679.449 -126.768
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -631.810 -98.959
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -47.639 -27.809
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.119.105 -5.161.710
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.676.491 7.441.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.041.120 -7.168.226
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.459 -37.395
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
588 -588
Ödenen Temettüler
-1.428.741 -339.557
Ödenen Faiz
-1.739.361 -661.711
Alınan Faiz
1.037.452 528.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.563.955 -4.923.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.829.422 -656.081
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.885.040 645.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.618 -10.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
120.542 130.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
176.160 120.542


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 176.160 120.542
Ticari Alacaklar
1.427.830 1.131.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 28 409.734 242.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.018.096 889.494
Diğer Alacaklar
17.775.772 11.452.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13, 28 17.585.866 11.380.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 189.906 71.734
Türev Araçlar
8 588
Stoklar
7 2.738.599 1.587.319
Peşin Ödenmiş Giderler
266.828 145.116
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14, 28 200.780 101.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 66.048 43.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
63 15
Diğer Dönen Varlıklar
83.190 41.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 83.190 41.768
ARA TOPLAM
22.468.442 14.480.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.468.442 14.480.000
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.145.657 585.776
Ticari Alacaklar
45.269 29.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 45.269 29.667
Diğer Alacaklar
68.818 261.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13, 28 68.619 261.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 199 168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 77.629 40.313
Maddi Duran Varlıklar
10 10.784.742 7.486.976
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 73.067 65.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 116.695 86.309
Peşin Ödenmiş Giderler
27.021 111.629
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 27.021 111.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.b 25.385 11.740
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.364.283 8.679.631
TOPLAM VARLIKLAR
36.832.725 23.159.631
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 9.390.902 7.375.501
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 3.758.752 1.834.132
Ticari Borçlar
1.598.639 1.106.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16, 28 264.346 145.932
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 1.334.293 960.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
86.937 42.145
Diğer Borçlar
1.508.296 59.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13, 28 1.499.317 51.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 8.979 7.871
Türev Araçlar
8 0 1.603
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
846.155 424.174
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 906 13
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 845.249 424.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.993 14.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.261 9.943
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.732 4.399
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.322 19.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 28.322 19.256
ARA TOPLAM
17.239.996 10.877.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.239.996 10.877.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 2.597.324 1.724.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
532.528 172.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 532.528 172.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.b 1.436.284 1.033.742
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.566.136 2.930.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.806.132 13.807.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.033.326 9.356.599
Ödenmiş Sermaye
21.a 330.000 330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.b 354.105 354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.609.442 5.645.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.609.442 5.645.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.c 7.955.477 5.712.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346.035 -66.564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.698.177 252.234
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.568.027 136.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.568.027 136.028
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
130.150 116.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.d 334.874 177.958
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.873.336 516.689
Net Dönem Karı veya Zararı
1.833.392 2.079.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.733 -4.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.026.593 9.351.700
TOPLAM KAYNAKLAR
36.832.725 23.159.631


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 2.702.008 -44.760 24.589 625.289 155.321 296.717 237.712 4.680.981 -2.827 4.678.154
Transferler
-344.454 22.939 559.227 -237.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.354.983 -21.804 91.617 -489.261 2.079.640 5.015.175 -2.072 5.013.103
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-302 302
Kar Payları
-339.557 -339.557 -339.557
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 5.712.537 -66.564 116.206 136.028 177.958 516.689 2.079.640 9.356.599 -4.899 9.351.700
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 5.712.537 -66.564 116.206 136.028 177.958 516.689 2.079.640 9.356.599 -4.899 9.351.700
Transferler
-862.664 156.916 2.785.388 -2.079.640
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.105.604 -279.471 13.944 2.431.999 1.833.392 7.105.468 -1.834 7.103.634
Kar Payları
-1.428.741 -1.428.741 -1.428.741
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 7.955.477 -346.035 130.150 2.568.027 334.874 1.873.336 1.833.392 15.033.326 -6.733 15.026.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.833.316 2.079.485
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.826.135 3.333.179
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 3.642.792 3.968.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -348.784 -27.164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-443 -73
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-443 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-467.430 -608.000
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-467.430 -608.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.444.183 -399.561
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-24.192 -3.971
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-24.192 -3.971
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.559.999 -515.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.559.999 -515.012
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
36.376 93.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
36.376 93.671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-128.000 25.751
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-128.000 25.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.270.318 2.933.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.103.634 5.013.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.834 -2.072
Ana Ortaklık Payları
7.105.468 5.015.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126845


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: -0,76% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,9025 Değişim: 0,10%
Düşük 28,7985 01.12.2023 Yüksek 28,9246
Açılış: 28,8732
31,5230 Değişim: 0,10%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5414
Açılış: 31,492
1.895,71 Değişim: 0,32%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.896,35
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.