" />

KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:11
KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 2.715.528 1.636.628
Satışların Maliyeti
23 -1.971.555 -1.330.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
743.973 305.882
BRÜT KAR (ZARAR)
743.973 305.882
Genel Yönetim Giderleri
-92.040 -63.999
Pazarlama Giderleri
-129.846 -101.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.090 -9.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 170.595 122.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -145.274 -129.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
529.318 122.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 13.344 16.155
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -12.171 -2.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 akit Girişleri
5.287.184 3.207.783
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.121.291 -2.532.577
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.121.291 -2.532.577
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-286 -52.450
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.943 -7.628
Ödenen Temettüler
-339.557 -42.975
Ödenen Faiz
-370.431 -254.951
Alınan Faiz
27 236.232 189.052
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.901 -10.906
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
199.600 64.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.699 53.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.917 27.883
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 145.616 81.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 145.616 130.917
Ticari Alacaklar
739.433 563.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 212.118 160.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 527.315 402.280
Diğer Alacaklar
7.945.608 6.804.327
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 7.866.282 6.742.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 79.326 61.826
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 1.070.015 722.241
Peşin Ödenmiş Giderler
35.189 76.108
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 127 48.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 35.062 27.320
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 94
Diğer Dönen Varlıklar
20.367 8.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 20.367 8.086
ARA TOPLAM
9.956.236 8.304.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.956.236 8.304.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 650.805 1.028.000
Ticari Alacaklar
14.566 27.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.566 27.151
Diğer Alacaklar
137.041 107
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 136.921 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 120 107
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 19.318 8.844
Maddi Duran Varlıklar
10 3.716.265 3.847.690
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 57.672 54.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 80.510 72.526
Peşin Ödenmiş Giderler
51.055 1.344
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 51.055 1.344
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.b 7.650 8.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.734.882 5.049.140
TOPLAM VARLIKLAR
14.691.118 13.353.966
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 5.322.316 4.335.843
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 1.907.852 2.151.263
Ticari Borçlar
740.734 489.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 103.099 90.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 637.635 399.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.523 28.488
Diğer Borçlar
45.844 37.574
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 2.317 2.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 43.527 34.971
Türev Araçlar
8 469 1.795
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
166.183 202.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 166.183 202.832
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.844 9.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.582 5.493
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.262 3.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.179 13.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 12.179 13.589
ARA TOPLAM
8.243.944 7.270.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.243.944 7.270.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.141.309 755.114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
148.003 131.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 148.003 131.891
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.b 476.720 512.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.766.032 1.405.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.009.976 8.675.812
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.684.512 4.680.981
Ödenmiş Sermaye
21.a 330.000 330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.b 354.105 354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.528.310 2.657.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.528.310 2.657.248
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.c 2.578.589 2.702.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.279 -44.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
326.882 649.878
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.491 24.589
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
281.391 625.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
281.391 625.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.d 191.836 155.321
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
281.776 296.717
Net Dönem Karı veya Zararı
671.603 237.712
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.370 -2.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.681.142 4.678.154
TOPLAM KAYNAKLAR
14.691.118 13.353.966


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 1.335.989 -17.521 221.227 43.602 141.973 22.080 194.060 2.625.515 -2.203 2.623.312
Transferler
-68.880 13.348 249.592 -194.060 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.520 151.659 -8.383 69.326 198.082 -346 197.736
Kar Payları
-42.975 -42.975 -42.975
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267.109 0 -32.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372.886 0 0 0 0 35.219 0 0 0 155.321 0 0 0 228.697 69.326 0 2.780.622 -2.549 2.778.073
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 2.702.008 -44.760 625.289 24.589 155.321 296.717 237.712 4.680.981 -2.827 4.678.154
Transferler
-123.419 36.515 324.616 -237.712 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.519 -343.898 20.902 671.603 343.088 -543 342.545
Kar Payları
-339.557 -339.557 0 -339.557
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.589 0 -50.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.391 0 0 0 0 45.491 0 0 0 191.836 0 0 0 281.776 671.603 0 4.684.512 -3.370 4.681.142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
671.600 69.324
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.519 -14.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -6.808 -18.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-73 14
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-73 14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.362 4.100
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-323.536 142.932
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.046 -2.037
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.046 -2.037
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-361.998 159.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-361.998 159.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
23.408 -6.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.100 -7.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-329.055 128.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
342.545 197.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-543 -346
Ana Ortaklık Payları
343.088 198.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959314


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.093 Değişim: 0,03% Hacim : 758 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 11.093 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8706 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8740
Açılış: 32,8492
35,6821 Değişim: -0,01%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7217
Açılış: 35,6848
2.554,37 Değişim: 0,36%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.