KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:12
KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.636.628 1.762.324
Satışların Maliyeti
23 -1.330.746 -1.409.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
305.882 352.578
BRÜT KAR (ZARAR)
305.882 352.578
Genel Yönetim Giderleri
-63.999 -62.826
Pazarlama Giderleri
-101.818 -134.813
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.858 -9.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 122.596 123.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -129.807 -94.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.996 174.912
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 16.155 16.933
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -2.019 -503
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -24.105 6.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.027 198.026
Finansman Gelirleri
27 998.932 579.095
Finansman Giderleri
27 -1.054.270 -678.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.689 98.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.635 15.613
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.635 15.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.324 114.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.324 114.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -2
Ana Ortaklık Payları
69.326 114.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.651 272.638
Dönem Karı (Zararı)
69.324 114.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.423 182.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 106.169 129.678
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.059 -1.203
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 981 2.706
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.078 -3.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.032 3.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 5.032 3.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.612 71.981
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -189.052 -166.149
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 266.664 238.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
24.107 -6.390
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
24.107 -6.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.635 -15.613
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
79 -228
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 79 -228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.787 -13.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.835 -33.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.878 10.247
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.296 -12.441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.707 -2.574
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.722 60.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-261 -443
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.875 -52.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.577 17.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.534 5.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.957 11.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
162.960 282.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -5.309 -9.751
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.082 -54.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.146 7.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.228 -62.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -30.687 -40.460
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.541 -21.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.727 -221.711
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
988 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.207.783 2.350.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.869.802 -1.770.981
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 24.080
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-52.450 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.628 -16.389
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 2.482
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-914 0
Ödenen Temettüler
-42.975 -246.270
Ödenen Faiz
-254.951 -253.475
Alınan Faiz
189.052 166.149
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.237.830 -477.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.842 -3.351
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.441 4.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.283 1.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.883 29.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 81.166 30.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 81.166 27.883
Ticari Alacaklar
567.718 447.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 197.666 146.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 370.052 300.701
Diğer Alacaklar
5.858.508 4.665.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 5.806.730 4.568.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 51.778 96.657
Türev Araçlar
914 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 914 0
Stoklar
7 744.840 689.622
Peşin Ödenmiş Giderler
60.242 69.526
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 30.377 46.499
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 29.865 23.027
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
89 39
Diğer Dönen Varlıklar
27.111 13.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 27.111 13.577
ARA TOPLAM
7.340.588 5.913.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.340.588 5.913.444
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 762.587 603.935
Ticari Alacaklar
16.999 19.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.999 19.199
Diğer Alacaklar
5.599 5.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 5.500 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 99 98
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 31.048 61.830
Maddi Duran Varlıklar
10 2.162.925 2.237.511
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 44.459 48.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 48.046 42.677
Peşin Ödenmiş Giderler
1.181 3.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.181 3.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.a 3.608 3.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.076.452 3.025.751
TOPLAM VARLIKLAR
10.417.040 8.939.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 4.842.632 3.975.534
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 1.258.287 706.583
Ticari Borçlar
431.471 420.749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 91.614 70.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 339.857 350.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.399 25.206
Diğer Borçlar
3.272 55.983
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 2.243 54.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 1.029 1.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 163.218 141.223
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.013 12.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.532 8.825
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.481 3.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.485 10.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 23.485 10.573
ARA TOPLAM
6.754.777 5.347.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.754.777 5.347.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 524.967 612.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 18.889 32.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
114.665 90.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 114.665 90.767
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.a 225.669 232.193
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
884.190 967.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.638.967 6.315.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.780.622 2.625.515
Ödenmiş Sermaye
21.a 330.000 330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.b 354.105 354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.235.068 1.318.468
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.235.068 1.318.468
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.c 1.267.109 1.335.989
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.041 -17.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
408.105 264.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.219 43.602
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
372.886 221.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
372.886 221.227
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.d 155.321 141.973
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
228.697 22.080
Net Dönem Karı veya Zararı
69.326 194.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.549 -2.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.778.073 2.623.312
TOPLAM KAYNAKLAR
10.417.040 8.939.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 1.514.117 -4.169 50.006 -58.656 80.004 98.253 -150.185 342.783 2.556.258 -1.894 2.554.364
Transferler
-88.583 58.656 372.710 -342.783 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.935 3.268 -19.132 114.257 89.458 -166 89.292
Kar Payları
-246.270 -246.270 -246.270
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.425.534 0 -13.104 0 0 0 0 0 0 0 0 53.274 0 0 0 0 0 60.872 0 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 -23.745 114.257 0 2.399.446 -2.060 2.397.386
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.989 0 -17.521 0 0 0 0 0 0 0 0 43.602 0 0 0 0 0 221.227 0 0 0 0 0 0 0 0 141.973 0 0 0 22.080 194.060 0 2.625.515 -2.203 2.623.312
Transferler
-68.880 0 13.348 249.592 -194.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.520 -8.383 151.659 69.326 198.082 -346 197.736
Kar Payları
-42.975 -42.975 -42.975
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267.109 0 -32.041 0 0 0 0 0 0 0 0 35.219 0 0 0 0 0 372.886 0 0 0 0 0 0 0 0 155.321 0 0 0 228.697 69.326 0 2.780.622 -2.549 2.778.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
69.324 114.255
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.520 -8.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -18.634 -11.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
14 -294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
14 -294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.100 2.437
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
142.932 -16.028
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.037 -2.719
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.037 -2.719
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
159.640 -20.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 159.640 -20.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-6.689 5.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.982 1.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.412 -24.963
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.736 89.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-346 -166
Ana Ortaklık Payları
198.082 89.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869996


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,3981 Değişim: 1,43%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4300
Açılış: 8,2798
10,1572 Değişim: 0,69%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2041
Açılış: 10,0874
495,08 Değişim: 1,22%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,19
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.