KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:35
KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 3.481.774 3.328.245
Satışların Maliyeti
23 -2.793.983 -2.491.088
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
687.791 837.157
BRÜT KAR (ZARAR)
687.791 837.157
Genel Yönetim Giderleri
-138.483 -100.490
Pazarlama Giderleri
-232.552 -256.069
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-21.457 -11.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 176.393 251.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -147.166 -196.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
324.526 523.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 31.656 43.371
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.097 -328
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 11.152 -2.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
364.237 564.340
Finansman Gelirleri
27 926.744 1.617.171
Finansman Giderleri
27 -1.127.649 -1.832.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.332 348.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.711 -6.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.711 -6.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
194.043 342.810
DÖNEM KARI (ZARARI)
194.043 342.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17 27
Ana Ortaklık Payları
194.060 342.783
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
502.512 460.129
Dönem Karı (Zararı)
194.043 342.810
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
407.994 224.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 263.099 59.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.962 9.902
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 15.360 6.539
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.398 3.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.765 6.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 9.765 6.738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.432 148.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -330.363 -252.803
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 487.795 406.901
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 0 10.496
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 0 -16.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-946 -7.813
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-946 -7.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.700 2.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-30.711 6.177
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.093 -853
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 2.093 -853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.433 -93.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.380 -35.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.724 -21.927
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.301 -200.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
20.564 43.669
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.044 126.959
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165 -229
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-33.173 -18.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.790 12.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.096 10.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.694 1.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
521.604 473.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -19.092 -13.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.507 3.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.701 29.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.208 -81.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -56.340 -71.813
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -15.868 -10.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 56.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-440.795 -487.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.238.016 3.823.033
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.857.942 -3.804.556
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
52.784 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -245.524
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.971 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.444 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.444
Ödenen Temettüler
-246.270
Ödenen Faiz
-509.565 -415.505
Alınan Faiz
27 330.363 252.803
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.424.654 -94.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210 -24.241
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.815 -745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.605 -24.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.488 54.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 27.883 29.488


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.883 29.488
Ticari Alacaklar
447.240 445.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 146.539 139.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 300.701 305.963
Diğer Alacaklar
4.665.557 3.240.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 4.568.900 3.149.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 96.657 90.828
Türev Araçlar
8 0 3.444
Stoklar
7 689.622 675.923
Peşin Ödenmiş Giderler
69.526 90.647
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 46.499 41.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 23.027 48.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 26
Diğer Dönen Varlıklar
13.577 26.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 13.577 26.009
ARA TOPLAM
5.913.444 4.511.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.913.444 4.511.280
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 603.935 455.278
Ticari Alacaklar
19.199 9.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.199 9.888
Diğer Alacaklar
5.598 203
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 98 203
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 61.830 56.130
Maddi Duran Varlıklar
10 2.237.511 2.419.304
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 48.117 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 42.677 32.374
Peşin Ödenmiş Giderler
3.604 3.047
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.604 3.047
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.b 3.280 2.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.025.751 2.978.460
TOPLAM VARLIKLAR
8.939.195 7.489.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 3.975.534 2.635.763
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 706.583 924.209
Ticari Borçlar
420.749 458.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 70.075 72.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 350.674 386.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.206 20.501
Diğer Borçlar
55.983 3.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 54.693 1.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 1.290 1.455
Türev Araçlar
8 0 946
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 141.223 146.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.111 9.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.825 7.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.286 1.943
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.573 7.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10.573 7.906
ARA TOPLAM
5.347.962 4.208.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.347.962 4.208.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 612.952 336.106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 32.009 59.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
90.767 72.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 90.767 72.846
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 232.193 258.761
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 26
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 26
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
967.921 727.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.315.883 4.935.376
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.625.515 2.556.258
Ödenmiş Sermaye
21.a 330.000 330.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.b 354.105 354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.318.468 1.509.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.318.468 1.509.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.c 1.335.989 1.514.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.521 -4.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
264.829 71.354
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -58.656
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
221.227 80.004
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
221.227 80.004
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
43.602 50.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.d 141.973 98.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.080 -150.185
Net Dönem Karı veya Zararı
194.060 342.783
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.203 -1.894
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.623.312 2.554.364
TOPLAM KAYNAKLAR
8.939.195 7.489.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 0 2.398 38.169 -58.656 151.642 98.253 317.694 -467.879 765.726 -1.467 764.259
Transferler
-467.879 467.879 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.514.117 -6.567 11.837 -71.638 342.783 1.790.532 -427 1.790.105
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514.117 0 -4.169 0 0 0 0 0 0 0 0 50.006 0 0 -58.656 0 0 80.004 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 -150.185 342.783 0 2.556.258 -1.894 2.554.364
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514.117 0 -4.169 0 0 0 0 0 0 0 0 50.006 0 0 -58.656 0 0 80.004 0 0 0 0 0 0 0 98.253 0 0 0 -150.185 342.783 0 2.556.258 -1.894 2.554.364
Transferler
-178.128 58.656 43.720 418.535 -342.783 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.352 -6.404 141.223 194.060 315.527 -309 315.218
Kar Payları
-246.270 -246.270 0 -246.270
Dönem Sonu Bakiyeler
330.000 354.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.989 0 -17.521 0 0 0 0 0 0 0 0 43.602 0 0 0 0 0 221.227 0 0 0 0 0 0 0 0 141.973 0 0 0 22.080 194.060 0 2.625.515 -2.203 2.623.312


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
194.043 342.810
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.352 1.507.552
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.792.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -16.687 -8.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-336 301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-336 301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.671 -276.595
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
134.527 -60.257
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.580 -744
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.580 -744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
148.657 -75.408
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 148.657 -75.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-5.117 12.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.433 3.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.175 1.447.295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
315.218 1.790.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-309 -427
Ana Ortaklık Payları
315.527 1.790.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826450


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.864 Değişim: -0,15% Hacim : 50.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.841 12.08.2022 Yüksek 2.897
Açılış: 2.872
17,9321 Değişim: -0,03%
Düşük 17,9030 12.08.2022 Yüksek 17,9702
Açılış: 17,938
18,4009 Değişim: -0,71%
Düşük 18,3728 12.08.2022 Yüksek 18,5531
Açılış: 18,5326
1.038,94 Değişim: 0,60%
Düşük 1.030,48 12.08.2022 Yüksek 1.040,34
Açılış: 1.032,69
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.