KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2020 - 17:33
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2019 yılına ait denetçi raporlarının okunması.
4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.
5 - 2019 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Denetçinin seçimi.
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 25 Mart 2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 25 Mart 2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Cenk ALPER görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Sena ORAL'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.
2- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2019 Yılı Denetçi Raporları okunmuş kabul edildi.
4- 2019 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5- 2019 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan T.C. Uyruklu Tamer SAKA ve T.C. Uyruklu Burak Turgut ORHUN'un görevlerinin tasvibi oylandı ve kabul edildi.
6- 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
7- 2019 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %25, net %21,25 oranında toplam 48.632.269,00 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 26 Mart 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 13.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
9- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10- 2019 Yılı içinde toplam 20.103.212,38 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu ve onaylandı.
11- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
13- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 25 Mart 2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 25 Mart 2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 24 Mart 2020 Tarih E-53468628 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 25 Mart 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarih 2020/5 nolu kararı ile, Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
25 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
EK:1- 25 Mart 2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı, Gündem Maddeleri, Vekaletname Örneği.
EK:2- 25 Mart 2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.
25 Mart 2020 Çarşamba
Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
EK:1- 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı. 25 Mart 2020 pdf.
EK:2- 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi. 25 Mart 2020 pdf.
EK:3- 24 Mart 2020 Tarih E-53468628 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü yazısı. pdf.
EK:4- 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu. 25 Mart 2020 pdf.
3 Nisan 2020 Cuma
Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834681


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,00% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5989 Değişim: 0,15%
Düşük 9,5752 26.10.2021 Yüksek 9,6023
Açılış: 9,5845
11,1435 Değişim: 0,06%
Düşük 11,1127 26.10.2021 Yüksek 11,1566
Açılış: 11,1372
556,42 Değişim: -0,09%
Düşük 555,54 26.10.2021 Yüksek 557,79
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.