KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 - 02:06
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.085.568.388 3.871.452.535 1.079.033.913 1.285.472.865
Satışların Maliyeti
15 -2.576.952.958 -3.111.371.884 -932.360.134 -1.051.112.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
508.615.430 760.080.651 146.673.779 234.360.211
BRÜT KAR (ZARAR)
508.615.430 760.080.651 146.673.779 234.360.211
Genel Yönetim Giderleri
16 -201.679.777 -167.023.883 -68.810.192 -64.943.317
Pazarlama Giderleri
16 -133.049.020 -153.802.848 -46.050.696 -48.851.601
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -15.764.055 -6.823.510 -6.045.174 -3.227.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 137.291.859 100.699.078 54.881.254 30.284.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -31.639.924 -59.737.736 -8.365.918 -35.468.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
263.774.513 473.391.752 72.283.053 112.153.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 11.536.074 4.195.715 5.058.073 1.443.547
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -443.285 -360.209 -47.987 -134.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
274.867.302 477.227.258 77.293.139 113.462.814
Finansman Gelirleri
19 87.542.840 3.740.588 40.492.006 22.392.223
Finansman Giderleri
19 -269.040.887 -106.296.875 -111.517.234 -40.719.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.369.255 374.670.971 6.267.911 95.135.455
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
331.640 -73.944.909 12.398.597 -13.438.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.490.269 -61.835.811 1.468.263 -10.340.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 5.821.909 -12.109.098 10.930.334 -3.098.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.700.895 300.726.062 18.666.508 81.697.409
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 407.752 -83.927 413.709 -23.970
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.108.647 300.642.135 19.080.217 81.673.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
225.314 31.997.438 -474.773 4.220.554
Ana Ortaklık Payları
93.883.333 268.644.697 19.554.990 77.452.885
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 4,82000000 13,81000000 0,99000000 3,98000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 0,01000000 0,00000000 0,01000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
542.666.851 567.114.442
Dönem Karı (Zararı)
94.108.647 300.642.133
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
93.700.895 300.726.063
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
407.752 -83.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
702.503.456 449.458.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 205.754.122 150.591.161
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.930.987 5.589.487
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.070.173 2.171.470
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.860.814 3.418.017
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.217.367 15.594.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.217.367 10.482.680
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.112.025
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.812.182 65.424.827
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.050.770 -3.701.060
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 122.016.342 88.569.217
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 11.638.439 22.943.168
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -25.791.829 -42.386.498
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
333.194.573 134.859.488
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
46.967.884 2.767.175
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
46.967.884 2.767.175
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -331.640 73.944.909
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.019 13.110
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-42.019 13.110
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
673.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.607.212 -148.559.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.706.306 -54.169.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.950.586 34.023.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.760.767 -196.075.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.182.888 -17.820.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.949.210 72.815.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.158.061 4.055.958
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.624.937 2.061.164
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.735.204 -2.905.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.360.433 9.456.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-650.179 -54.637.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.010.612 64.093.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
574.004.891 601.541.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.977.774
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.781.066 -41.942.900
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-15.579.200 7.516.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.576.753 -1.141.258.112
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-998.945.742
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.702.850 4.843.577
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.702.850 4.843.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -140.330.373 -150.857.007
Alınan Faiz
11.050.770 3.701.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-596.905.456 719.716.116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.904.886 1.182.093.116
Kredilerden Nakit Girişleri
5 125.904.886 1.182.093.116
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-516.326.633 -275.741.848
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -516.326.633 -275.741.848
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.257.598 -3.042.262
Ödenen Temettüler
-48.632.269 -68.085.177
Ödenen Faiz
5 -123.868.921 -86.651.563
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-20.724.921 -28.856.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.815.358 145.572.446
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44.037.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.778.094 145.572.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
729.636.576 130.801.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
606.858.482 276.374.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 606.858.482 729.636.576
Finansal Yatırımlar
100 76
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
100 76
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 962.467.169 969.210.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 46.219.938 77.461.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
916.247.231 891.749.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 45.328.283 25.785.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.328.283 25.785.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
23 29.882.234 8.146.818
Stoklar
8 1.376.021.451 1.231.050.823
Peşin Ödenmiş Giderler
77.719.034 41.551.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
77.719.034 41.551.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 4.312.390
Diğer Dönen Varlıklar
34.848.512 58.207.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34.848.512 58.207.881
ARA TOPLAM
3.133.125.265 3.067.902.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.501.096 7.347.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.143.626.361 3.075.250.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
663.488 585.981
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
663.488 585.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
31.896.458 41.441.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 31.896.458 41.441.509
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 181.616.893 138.171.192
Maddi Duran Varlıklar
9 2.539.155.413 1.905.502.753 1.531.484.773
Şerefiye
13 980.797.218 798.034.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 924.705.535 733.450.162
Peşin Ödenmiş Giderler
8.212.825 9.051.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.212.825 9.051.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 103.909.148 44.284.637
Diğer Duran Varlıklar
94.832.509 72.254.616
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
94.832.509 72.254.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.966.399.810 4.095.373.952
TOPLAM VARLIKLAR
8.110.026.171 7.170.624.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.914.030.550 1.708.934.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 155.628.971 96.925.852
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
536.857.841 620.387.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 14.613.623 12.103.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
522.244.218 608.284.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.719.703 10.539.421
Diğer Borçlar
7 42.407.864 42.283.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.407.864 42.283.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
23 70.164.701 14.828.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.376.259 9.641.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.376.259 9.641.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.846.403 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.779.339 48.940.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
39.779.339 48.940.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.364.535 53.708.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.364.535 53.708.642
ARA TOPLAM
2.884.176.166 2.606.189.083
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
3.579.276 3.116.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.887.755.442 2.609.305.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.337.642.392 1.308.249.398
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
7 13.962.956 14.244.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.962.956 14.244.118
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
111.033.154 92.604.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
104.517.142 86.116.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.516.012 6.487.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 335.285.238 292.981.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
46.107.113 33.681.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
46.107.113 33.681.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.844.030.853 1.741.760.034
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.731.786.295 4.351.065.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.659.731.899 2.246.916.091
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-34.580.334 -25.260.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.370.088 36.119.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.370.088 36.119.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.657.009 -3.907.502
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.120.651.233 742.017.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.129.105.140 742.290.484
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.183.756 -2.727
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.183.756 -2.727
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
171.866.385 122.445.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.016.959.262 775.257.436
Net Dönem Karı veya Zararı
93.883.333 339.755.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
718.507.977 572.642.516
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.378.239.876 2.819.558.607
TOPLAM KAYNAKLAR
8.110.026.171 7.170.624.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Transferler
52.690.746 239.766.962 -292.457.708 -52.690.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.524 0 100.069.785 2.974.954 2.974.954 0 268.644.697 268.644.697 371.489.912 80.941.232 452.431.144
Kar Payları
-68.085.177 0 -68.085.177 -68.085.177 -28.856.150 -96.941.327
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.739.578 -23.739.578 -23.739.578
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -23.739.578 -3.081.253 40.027.097 676.174.130 2.519.977 2.519.977 -270.151 122.445.409 775.257.436 268.644.697 1.043.902.133 2.114.559.696 556.104.511 2.670.664.207
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Transferler
49.420.976 290.334.095 -339.755.071 -49.420.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.749.507 386.814.656 -8.181.029 -8.181.029 93.883.333 93.883.333 470.516.960 150.232.904 621.000.357
Kar Payları
-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -4.367.443 -52.999.712
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.319.376 -9.319.376 -9.319.376
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -34.580.334 -5.657.009 40.027.097 1.129.105.140 -8.183.756 -8.183.756 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 93.883.333 1.110.842.595 2.659.731.899 718.507.977 3.378.239.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
94.108.647 300.642.135 19.080.217 81.673.439
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.831.883 -199.524 1.884.195 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.296.726 -255.800 2.366.475 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-464.843 56.276 -482.280 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -464.843 56.276 -482.280 -28.113.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
533.240.856 149.013.579 382.317.748 -29.267.482
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.644.116 3.814.044 -6.818.580 1.570.136
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.644.116 3.814.044 -6.818.580 1.570.136
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.463.087 -839.090 1.620.869 -416.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.463.087 -839.090 1.620.869 -416.423
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
526.891.710 151.789.009 379.004.232 -28.113.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
621.000.357 452.431.144 398.084.449 53.559.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
150.232.904 80.941.232 83.514.203 -4.640.624
Ana Ortaklık Payları
470.767.453 371.489.912 314.570.246 58.200.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885537


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3514 Değişim: -0,08%
Düşük 16,3148 26.05.2022 Yüksek 16,3661
Açılış: 16,3646
17,4989 Değişim: 0,17%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5262
Açılış: 17,4695
974,74 Değişim: 0,00%
Düşük 972,36 26.05.2022 Yüksek 975,64
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.