KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2020 - 23:59
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.198.970.140 1.265.140.511
Satışların Maliyeti
11 -983.726.458 -1.008.255.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.243.682 256.885.231
BRÜT KAR (ZARAR)
215.243.682 256.885.231
Genel Yönetim Giderleri
12 -69.734.142 -50.891.717
Pazarlama Giderleri
12 -52.755.574 -50.156.854
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -4.715.680 -1.565.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 39.210.688 45.238.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.516.563 -18.610.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.732.411 180.899.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.109.970 1.265.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -103.814 -168.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.738.567 181.996.384
Finansman Gelirleri
15 20.890.656 2.516.141
Finansman Giderleri
15 -70.315.252 -44.352.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.313.971 140.159.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.495.015 -29.383.662
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -6.443.795 -22.826.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 948.780 -6.557.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.818.956 110.775.954
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.827 -21.736
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.796.129 110.754.218
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.834.748 17.722.078
Ana Ortaklık Payları
58.961.381 93.032.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 3,03000000 4,78000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.442.682 224.618.940
Dönem Karı (Zararı)
61.796.129 110.754.218
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.818.956 110.775.954
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.827 -21.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
157.385.486 160.762.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 65.095.322 43.362.371
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
178.916 561.636
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
930.391 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -751.475 561.636
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.998.608 -607.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.998.608 -607.076
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.417.022 13.579.631
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -926.740 -1.159.974
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 36.564.267 21.779.615
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.450.910 1.477.765
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-10.671.415 -8.517.775
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
49.168.244 71.021.364
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.111.775 3.411.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.111.775 3.411.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.495.015 29.383.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.416 49.323
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-79.416 49.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.589.573 -45.010.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.367.509 -169.486.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.155.922 -10.538.049
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.630.529 -42.614.069
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.234.818 -14.276.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.612.452 134.935.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.039.737 -1.449.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.171.139 31.431.189
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.971.431 -5.089.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.426.198 32.077.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.337.511 23.195.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.088.687 8.882.141
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.592.042 226.506.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-794.607 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.508.888 -10.323.895
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-845.865 8.436.424
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.289.376 -54.247.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.903 72.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.225.019 -54.320.075
Alınan Faiz
926.740 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-408.228.303 49.655.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
602.620.310 321.046.264
Kredilerden Nakit Girişleri
602.620.310 321.046.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-909.166.078 -124.906.305
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-909.166.078 -124.906.305
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.710.027 -3.027.945
Ödenen Temettüler
-48.632.269 -68.085.177
Ödenen Faiz
-49.340.239 -75.371.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.074.997 220.027.483
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.953.031 -746.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-320.121.966 219.280.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
729.636.576 130.801.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
409.514.610 350.082.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
409.514.610 729.636.576
Finansal Yatırımlar
83 76
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
83 76
Ticari Alacaklar
1.004.141.064 969.210.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 85.162.663 77.461.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
918.978.401 891.749.048
Diğer Alacaklar
5 41.413.136 25.785.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.413.136 25.785.710
Türev Araçlar
38.847.356 8.146.818
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
38.847.356 8.146.818
Stoklar
6 1.336.982.830 1.231.050.823
Peşin Ödenmiş Giderler
65.033.066 41.551.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.033.066 41.551.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 4.312.390
Diğer Dönen Varlıklar
48.372.821 58.207.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
48.372.821 58.207.881
ARA TOPLAM
2.944.304.966 3.067.902.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8.557.740 7.347.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.952.862.706 3.075.250.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
572.327 585.981
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
572.327 585.981
Diğer Alacaklar
5 36.901.867 41.441.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.901.867 41.441.509
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 151.564.507 138.171.192
Maddi Duran Varlıklar
7 2.258.040.223 2.174.297.121
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 92.236.001 83.802.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.562.062.770 1.531.484.773
Şerefiye
815.780.897 798.034.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
746.281.873 733.450.162
Peşin Ödenmiş Giderler
16.409.809 9.051.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.409.809 9.051.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 63.074.175 44.284.637
Diğer Duran Varlıklar
76.765.817 72.254.616
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
76.765.817 72.254.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.257.627.496 4.095.373.952
TOPLAM VARLIKLAR
7.210.490.202 7.170.624.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.540.837.419 1.708.934.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 125.737.676 96.925.852
Ticari Borçlar
675.398.974 620.387.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 20.156.293 12.103.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
655.242.681 608.284.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.521.905 10.539.421
Diğer Borçlar
5 31.961.167 42.283.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.961.167 42.283.219
Türev Araçlar
23.742.525 14.828.992
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23.742.525 14.828.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.612.485 9.641.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.612.485 9.641.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 3.796.542 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.573.208 48.940.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
50.573.208 48.940.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.126.893 53.708.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.126.893 53.708.642
ARA TOPLAM
2.548.308.794 2.606.189.083
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
3.480.753 3.116.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.551.789.547 2.609.305.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.327.674.503 1.308.249.398
Diğer Borçlar
5 12.642.122 14.244.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.642.122 14.244.118
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.173.391 92.604.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
86.687.681 86.116.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.485.710 6.487.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 322.615.195 292.981.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
37.447.888 33.681.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
37.447.888 33.681.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.793.553.099 1.741.760.034
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.345.342.646 4.351.065.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.247.280.651 2.246.916.091
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-28.085.915 -25.260.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.119.595 36.119.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.119.595 36.119.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.907.502 -3.907.502
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
734.878.011 742.017.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
745.629.372 742.290.484
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.751.361 -272.878
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.481.210 -2.727
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
171.866.385 122.445.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.016.959.262 775.257.436
Net Dönem Karı veya Zararı
58.961.381 339.755.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
617.866.905 572.642.516
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.865.147.556 2.819.558.607
TOPLAM KAYNAKLAR
7.210.490.202 7.170.624.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Transferler
51.336.299 241.121.409 -292.457.708
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.449 2.796.092 88.306.500 -705.055 -705.055 93.032.140 93.032.140 183.006.228 56.735.344 239.741.572
Kar Payları
-68.085.177 -68.085.177 -68.085.177 -68.085.177
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -3.305.178 42.823.189 664.410.845 -1.160.032 -1.160.032 -270.151 121.090.962 776.611.883 93.032.140 869.644.023 1.949.815.590 560.754.773 2.510.570.363
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Transferler
49.420.976 290.334.095 -339.755.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.338.888 -10.478.483 -10.478.483 58.961.381 58.961.381 51.821.786 45.224.389 97.046.175
Kar Payları
-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -48.632.269
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.824.957 -2.824.957 -2.824.957
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -28.085.915 -3.907.502 40.027.097 745.629.372 -10.481.210 -10.481.210 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 58.961.381 1.075.920.643 2.247.280.651 617.866.905 2.865.147.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
61.796.129 110.754.218
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.372.643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -542.883
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
16 0 2.796.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 119.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 119.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.250.046 126.614.711
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.728.532 127.319.766
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.591.314 -881.319
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.591.314 -881.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 112.828 176.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 112.828 176.264
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.250.046 128.987.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.046.175 239.741.572
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.224.389 56.735.344
Ana Ortaklık Payları
51.821.786 183.006.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842449


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3537 Değişim: 0,51%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3648
Açılış: 8,3117
10,2103 Değişim: 1,00%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2132
Açılış: 10,1096
501,87 Değişim: 0,58%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.