KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2020 - 00:45
KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 5.137.361.394 3.946.724.188
Satışların Maliyeti
21 -4.150.352.186 -3.153.040.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
987.009.208 793.683.360
BRÜT KAR (ZARAR)
987.009.208 793.683.360
Genel Yönetim Giderleri
22 -230.916.809 -151.230.878
Pazarlama Giderleri
22 -204.013.603 -152.023.011
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -10.914.880 -8.539.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 148.084.605 99.023.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -74.991.846 -55.483.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
614.256.675 525.430.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 13.557.211 13.967.339
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -489.227 -1.165.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
627.324.659 538.232.181
Finansman Gelirleri
25 5.720.757 11.430.357
Finansman Giderleri
25 -168.704.285 -137.875.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
464.341.131 411.787.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.701.146 -73.265.477
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -54.355.565 -47.887.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -31.345.581 -25.377.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
378.639.985 338.521.867
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32 -152.057 22.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
378.487.928 338.544.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.732.857 46.086.937
Ana Ortaklık Payları
339.755.071 292.457.708
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 27 17,47000000 15,03000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 17,47000000 15,03000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
705.528.225 340.842.897
Dönem Karı (Zararı)
378.487.928 338.544.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
378.639.985 338.521.867
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-152.057 22.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
640.235.536 512.753.223
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14 206.195.077 139.595.585
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.636.808 3.799.509
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 218.791 -107.457
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.418.017 3.906.966
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.327.928 12.001.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.819.954 9.453.757
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.507.974 2.548.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
114.914.198 59.729.811
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -4.841.201 -3.622.252
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 122.747.643 72.295.456
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 826.653 72.752
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -3.818.897 -9.016.145
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
197.326.661 228.682.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.082.165 -3.202.530
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -8.278.336 -5.950.915
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.360.501 2.748.385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 85.701.146 73.265.477
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51.553 -1.118.771
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
51.553 -1.118.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.555.389 -472.851.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.877.461 -276.692.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.317.463 -10.823.345
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.532.862 -395.207.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.238.859 4.232.561
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.052.488 216.708.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-273.174 13.306.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.551.402 14.344.585
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
454.288 1.991.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.626.252 -40.711.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
42.156.827 -46.328.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.530.575 5.616.919
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
771.168.075 378.446.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -7.866.496 -8.278.337
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.488.947 -25.311.681
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
5.715.593 -4.013.795
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.161.832.355 -702.634.847
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -998.945.743 -488.238.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.672.609 13.689.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-187.400.422 -231.707.576
Alınan Faiz
24 4.841.201 3.622.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.055.139.044 477.031.730
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.997.655.918 1.322.360.743
Kredilerden Nakit Girişleri
7 1.997.655.918 1.322.360.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-728.856.345 -655.911.790
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -728.856.345 -655.911.790
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.056.349 0
Ödenen Temettüler
20 -68.085.177 -66.884.932
Ödenen Faiz
-94.721.257 -72.295.456
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-46.797.746 -50.236.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.834.914 115.239.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.834.914 115.239.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 130.801.662 15.561.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 729.636.576 130.801.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 729.636.576 130.801.662
Finansal Yatırımlar
76 86.617
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
76 86.617
Ticari Alacaklar
8 969.210.914 829.674.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 77.461.866 68.899.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
891.749.048 760.775.239
Diğer Alacaklar
25.785.710 15.365.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.785.710 15.365.854
Türev Araçlar
8.146.818 2.678.327
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
31 8.146.818 2.678.327
Stoklar
10 1.231.050.823 1.047.581.862
Peşin Ödenmiş Giderler
41.551.462 15.108.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 41.551.462 15.108.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 4.312.390 0
Diğer Dönen Varlıklar
58.207.881 92.996.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 58.207.881 92.996.136
ARA TOPLAM
3.067.902.650 2.134.294.022
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7.347.731 14.220.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.075.250.381 2.148.514.481
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
585.981 528.396
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 585.981 528.396
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
41.441.509 31.543.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 41.441.509 31.543.902
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 138.171.192 114.874.106
Maddi Duran Varlıklar
12 2.174.297.121 1.939.572.181
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 83.802.346 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.531.484.773 464.855.686
Şerefiye
16 798.034.611 171.912.390
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 733.450.162 292.943.296
Peşin Ödenmiş Giderler
9.051.777 2.255.759
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.051.777 2.255.759
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 44.284.637 72.659.987
Diğer Duran Varlıklar
72.254.616 55.382.019
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 72.254.616 55.382.019
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.095.373.952 2.681.672.036
TOPLAM VARLIKLAR
7.170.624.333 4.830.186.517
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.2, 7 1.708.934.324 952.562.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 96.925.852 41.932.689
Ticari Borçlar
8 620.387.291 572.368.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 12.103.105 8.542.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
608.284.186 563.826.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 10.539.421 10.812.595
Diğer Borçlar
42.283.219 22.853.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 42.283.219 22.853.343
Türev Araçlar
14.828.992 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
31 14.828.992 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.641.055 9.186.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.641.055 9.186.767
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 2.809.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.940.287 31.201.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 48.940.287 31.153.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
53.708.642 35.694.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 53.708.642 35.694.664
ARA TOPLAM
2.606.189.083 1.679.421.541
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
3.116.609 4.273.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.609.305.692 1.683.695.286
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.2, 7 1.308.249.398 524.785.306
Diğer Borçlar
9 14.244.118 20.122.592
Uzun Vadeli Karşılıklar
92.604.113 72.284.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 86.116.601 68.296.647
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.487.512 3.988.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 292.981.127 190.384.367
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33.681.278 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33.681.278 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.741.760.034 807.577.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.351.065.726 2.491.272.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.246.916.091 1.834.894.539
Ödenmiş Sermaye
20 194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
20 -25.260.958 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.119.595 37.145.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.119.595 37.145.368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.907.502 -2.881.729
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
742.017.606 575.379.217
Yabancı Para Çevrim Farkları
742.290.484 576.104.345
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.727 -454.977
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
20 -2.727 -454.977
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 -270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 122.445.409 69.754.663
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 775.257.436 603.575.651
Net Dönem Karı veya Zararı
339.755.071 292.457.708
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 572.642.516 504.019.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.819.558.607 2.338.913.968
TOPLAM KAYNAKLAR
7.170.624.333 4.830.186.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.852.082 0 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876
Transferler
14.806.313 150.295.760 -165.102.073 -14.806.313 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.970.353 40.027.097 286.839.949 -466.612 -466.612 0 292.457.708 292.457.708 624.828.495 183.235.364 808.063.859
Kar Payları
-66.884.932 0 -66.884.932 -66.884.932 -50.236.835 -117.121.767
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Transferler
52.690.746 239.766.962 -292.457.708 52.690.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.025.773 166.186.139 452.250 452.250 339.755.071 339.755.071 505.367.687 115.420.833 620.784.859
Kar Payları
-68.085.177 -68.085.177 -68.085.177 -46.797.746 -114.879.262
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-25.260.958 -25.260.958 -25.260.958
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
378.487.928 338.544.645
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.025.773 45.997.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.367.698 7.654.299
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 0 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
341.925 -1.683.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
341.925 -1.683.946
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
243.326.365 423.521.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
242.874.115 423.988.376
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
242.874.115 423.988.376
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
579.807 -598.146
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
579.807 -598.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-127.557 131.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-127.557 131.534
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.300.592 469.519.214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
620.788.520 808.063.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
115.420.833 183.235.364
Ana Ortaklık Payları
505.367.687 624.828.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820664


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5441 Değişim: -0,42%
Düşük 9,4039 26.10.2021 Yüksek 9,6255
Açılış: 9,5845
11,0789 Değişim: -0,52%
Düşük 10,9330 26.10.2021 Yüksek 11,1800
Açılış: 11,1372
549,82 Değişim: -1,28%
Düşük 544,65 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.