KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 22:33
KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-527.184 -527.184 -527.184
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-722.654 -722.654 -722.654 611.488 -111.166 4.414 -106.752
Dönem Karı (Zararı)
611.488 611.488 6.991 618.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-722.654 -722.654 -722.654 -722.654 -2.577 -725.231
Kar Payları
20 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882
Transferler
-977.214 1.588.702 -611.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-308.826 -308.826 -308.826 18.241.984 17.933.158 24.425 17.957.583
Dönem Karı (Zararı)
18.241.984 18.241.984 28.541 18.270.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-308.826 -308.826 -308.826 -308.826 -4.116 -312.942
Kar Payları
20 -14.029 -14.029
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.474.123 39.235.234
Dönem Karı (Zararı)
18.270.525 618.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.780.964 23.493.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 21.844.350 19.850.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
703.853 488.176
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 703.853 488.176
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.580.232 5.165.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.144.337 2.352.197
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.952.000 1.690.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.387.895 1.122.912
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.551.848 459.740
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.743.364 -2.420.616
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 3.583.511 3.350.617
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1 -1.391.995 -470.261
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 3.814.708 1.164.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.112.779 -3.627.821
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.112.779 -3.627.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.171.526 52.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.158.383 -59.403
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.709.967 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -15.709.967 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.816.353 19.461.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.646.734 1.015.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.328.777 -853.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.844.760 33.754.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.835.965 -18.205.494
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.222.082 -350.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.743.649 4.101.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.479.000 3.757.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
735.351 344.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.235.136 43.573.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.444.194 -1.900.659
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.710.739 -2.711.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -4.422.264 -203.883
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 816.184 477.726
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-886.627 -29.583.815
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
12 0 -14.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.072.911 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.072.911 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.676.948 -18.048.826
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 15 -21.676.948 -18.048.826
Alınan Faiz
3.717.410 2.465.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.109.273 -5.284.771
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
475.284 85.848.481
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 475.284 85.848.481
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-475.284 -85.848.481
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -475.284 -85.848.481
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -7.959.486 -4.985.206
Ödenen Temettüler
-14.029 -60.000
Ödenen Faiz
-135.758 -239.565
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.478.223 4.366.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.478.223 4.366.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.631.586 61.264.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.109.809 65.631.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 77.160.900 65.656.725
Ticari Alacaklar
8.1 126.724.385 88.772.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.753 566.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.673.632 88.206.922
Diğer Alacaklar
9.1 460.645 904.422
Türev Araçlar
6 0 60.999
Stoklar
11 52.730.046 61.574.806
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.188.750 711.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 195.207
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 1.767.911 748.401
ARA TOPLAM
264.032.637 218.625.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.032.637 218.625.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 5.149.750 2.377.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.256.311 14.084.786
Maddi Duran Varlıklar
13 184.905.564 181.651.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.984.944 12.069.514
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.839.528 2.074.634
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.131.218 148.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 624.540 1.063.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
227.891.855 213.469.683
TOPLAM VARLIKLAR
491.924.492 432.094.786
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.341.949 5.731.944
İlişkili Olmayan
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2896 Değişim: 0,21%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1023 Değişim: 0,64%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
489,36 Değişim: 0,18%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.