KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 19:16
KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 -1.219.223 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Transferler
3.202.692 38.720.355 -41.923.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.185 -531.185 -531.185 34.993.710 34.462.525 17.083 34.479.608
Dönem Karı (Zararı)
34.993.710 34.993.710 18.096 35.011.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.185 -531.185 -531.185 -531.185 -1.013 -532.198
Kar Payları
20 -31.694.653 -31.694.653 -1.000 -31.695.653
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-527.184 -527.184 -527.184
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-722.654 -722.654 -722.654 611.488 -111.166 4.414 -106.752
Dönem Karı (Zararı)
611.488 611.488 6.991 618.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-722.654 -722.654 -722.654 -722.654 -2.577 -725.231
Kar Payları
20 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.235.234 20.789.798
Dönem Karı (Zararı)
618.479 35.011.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.493.213 35.410.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 19.850.532 18.382.276
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
488.176 3.235.358
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 488.176 3.235.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.165.109 3.116.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.352.197 1.157.414
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.690.000 107.688
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.122.912 1.851.867
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
459.740 -2.198.853
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.420.616 -3.153.738
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 3.350.617 747.619
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24.1, 24.2 -470.261 207.266
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.2 1.164.794 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.627.821 3.880.109
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.627.821 3.880.109
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 52.086 151.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -59.403 9.043.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -200.904
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -200.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.461.700 -31.349.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.015.126 2.190.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-853.003 -978.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
33.754.580 -32.921.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.205.494 5.761.857
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.693 37.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.101.184 -5.439.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.757.013 -3.433.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
344.171 -2.006.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.573.392 39.072.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.900.659 -805.184
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16,17 -2.711.342 -2.664.423
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -203.883 -14.871.742
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.1 477.726 58.480
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.583.815 -15.667.478
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
12 -14.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 300.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 300.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.048.826 -19.328.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -18.048.826 -19.328.991
Alınan Faiz
2.465.011 3.361.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.284.771 -31.858.095
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.848.481 102.898.545
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 85.848.481 102.898.545
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.848.481 -102.898.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -85.848.481 -102.898.545
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -4.985.206 0
Ödenen Temettüler
20 -60.000 -31.695.653
Ödenen Faiz
-239.565 -162.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.366.648 -26.735.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.366.648 -26.735.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.264.938 88.000.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.631.586 61.264.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.656.725 61.334.471
Finansal Yatırımlar
6 60.999 0
Ticari Alacaklar
8.1 88.772.984 89.552.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 566.062 4.892.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
88.206.922 84.659.914
Diğer Alacaklar
9.1 904.422 625.236
Stoklar
11 61.574.806 95.329.386
Peşin Ödenmiş Giderler
10 711.559 835.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 195.207 492.792
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 748.401 2.980.699
ARA TOPLAM
218.625.103 251.150.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
218.625.103 251.150.742
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 2.377.197 1.803.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 14.084.786 136.872
Maddi Duran Varlıklar
13 181.651.250 182.342.792
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 12.069.514 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.074.634 513.874
Peşin Ödenmiş Giderler
10 148.919 1.713.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.063.383 619.515
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.469.683 187.130.186
TOPLAM VARLIKLAR
432.094.786 438.280.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
5.2 5.731.944 0
Ticari Borçlar
8.2 42.277.698 60.078.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 5.277.911 7.360.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.999.787 52.718.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.217.037 1.890.018
Diğer Borçlar
9.2 1.467.657 1.818.350
Türev Araçlar
6 0 3.566.822
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.986.614 4.176.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.317.359 4.585.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 630.447 859.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.686.912 3.725.867
ARA TOPLAM
60.998.309 76.116.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.998.309 76.116.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
5.2 7.392.301 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.233.573 10.104.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.233.573 10.104.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.843.721 1.739.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.469.595 11.843.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.467.904 87.960.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
349.580.642 350.218.992
Ödenmiş Sermaye
20 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
20 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.473.062 -1.750.408
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.473.062 -1.750.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.473.062 -1.750.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.607.298 46.947.710
Yasal Yedekler
43.763.341 43.103.753
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 237.511.636 203.704.698
Net Dönem Karı veya Zararı
611.488 34.993.710
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.240 101.826
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
349.626.882 350.320.818
TOPLAM KAYNAKLAR
432.094.786 438.280.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 315.504.566 372.728.488
Satışların Maliyeti
21 -276.600.502 -299.142.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.904.064 73.586.412
BRÜT KAR (ZARAR)
38.904.064 73.586.412
Genel Yönetim Giderleri
22.1 -35.954.049 -32.787.627
Pazarlama Giderleri
22.2 -5.960.982 -6.751.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1 4.326.466 3.987.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2 -4.834.214 -7.228.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.518.715 30.806.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 608.153 1.022.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -52.086 -151.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.962.648 31.677.472
Finansman Gelirleri
26 12.392.186 33.721.182
Finansman Giderleri
27 -8.870.462 -21.343.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
559.076 44.055.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
59.403 -9.043.779
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 33.025 -10.066.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 26.378 1.022.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
618.479 35.011.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
618.479 35.011.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.991 18.096
Ana Ortaklık Payları
611.488 34.993.710
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-725.231 -532.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -906.539 -665.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 181.308 133.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-725.231 -532.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-106.752 34.479.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 4.414 17.083
Ana Ortaklık Payları
28 -111.166 34.462.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821277


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.844 Değişim: 1,90% Hacim : 18.606 Mio.TL Son veri saati : 12:46
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,1437 Değişim: -3,86%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
14,8983 Değişim: -4,05%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
715,17 Değişim: -8,16%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.