KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 18:11
KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865
Transferler
2.910.283 38.456.666 -41.366.949
Dönem Karı (Zararı)
3.091.164 3.091.164 9.081 3.100.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.955 29.955 -279 29.676
Kar Payları
-28.813.323 -28.813.323 -1.000 -28.814.323
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -882.507 43.745.018 196.678.996 3.091.164 308.955.953 80.510 309.036.463
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Transferler
3.202.692 38.720.355 -41.923.047
Dönem Karı (Zararı)
16.648.466 16.648.466 6.296 16.654.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.975 -30.975 -539 -31.514
Kar Payları
-31.694.654 -31.694.654 -1.000 -31.695.654
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.250.198 46.947.710 203.704.697 16.648.466 332.373.957 90.500 332.464.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.470.949 -20.882.609
Dönem Karı (Zararı)
16.654.762 3.100.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.690.671 14.433.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 9.350.424 8.705.947
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
373.261 289.827
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.2 373.261 289.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
951.471 1.252.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 673.698 1.108.100
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 229.000 174.833
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
48.773 -30.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-365.308 512.597
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.232.354 -1.426.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 346.635 1.062.226
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21.2 1.520.411 876.922
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-215.666 3.704.257
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -215.666 3.704.257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 86.896 -33.012
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.509.593 862.561
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -861.384
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -861.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.554.170 -34.747.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.399.027 -18.955.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-354.189 -1.077.121
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.415.097 -8.859.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.014.259 -6.773.590
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.103.010 -1.059.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.474.608 1.977.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.847.128 1.115.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-627.480 861.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.208.737 -17.214.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -204.334 -120.486
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -6.467.863 -3.966.021
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
409.985 418.232
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.084.004 -10.466.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.915.972
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.915.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.535.976 -14.755.242
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -5.535.976 -14.755.242
Alınan Faiz
2.451.972 1.372.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.749.700 22.033.118
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.428.416 841.026.155
Kredilerden Nakit Girişleri
58.428.416 841.026.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.428.416 -789.116.488
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.428.416 -789.116.488
Ödenen Temettüler
18 -31.695.654 -28.814.323
Ödenen Faiz
24 -54.046 -1.062.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.304.653 -9.316.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.304.653 -9.316.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
88.000.713 93.332.354
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.696.060 84.015.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.753.749 79.455.944
Finansal Yatırımlar
5 528.952 9.135.362
Ticari Alacaklar
110.706.780 95.472.060
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.686.919 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 109.019.861 95.472.060
Diğer Alacaklar
783 70.089
Stoklar
10 69.823.020 62.407.923
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.969.773 535.373
Diğer Dönen Varlıklar
16 801.143 681.112
ARA TOPLAM
227.584.200 247.757.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.584.200 247.757.863
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.1 1.803.277 1.379.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 201.476 288.372
Maddi Duran Varlıklar
12 177.854.626 181.588.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 339.974 420.927
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.173.482 1.304.288
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 79.413 294.819
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.452.248 185.276.308
TOPLAM VARLIKLAR
410.036.448 433.034.171
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
48.809.918 56.291.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.753.887 7.840.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 40.056.031 48.451.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 648.619 465.098
Diğer Borçlar
8.2 3.503.583 2.400.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.070.576 4.312.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.885.114 6.221.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.176.606 1.790.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.708.508 4.430.735
ARA TOPLAM
61.917.810 69.691.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.917.810 69.691.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 5.037.392 5.664.872
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.987.074 7.570.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.987.074 7.570.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.629.715 2.570.489
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.654.181 15.806.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.571.991 85.497.308
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 332.373.957 347.451.120
Ödenmiş Sermaye
4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.250.198 -1.219.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.250.198 -1.219.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.250.198 -1.219.223
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.947.710 43.745.018
Yasal Yedekler
43.103.753 39.901.061
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
203.704.697 196.678.996
Net Dönem Karı veya Zararı
16.648.466 41.923.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
90.500 85.743
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.464.457 347.536.863
TOPLAM KAYNAKLAR
410.036.448 433.034.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 185.121.327 130.331.948 109.545.030 90.992.570
Satışların Maliyeti
19 -150.843.955 -114.976.696 -89.436.514 -75.534.220
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.277.372 15.355.252 20.108.516 15.458.350
BRÜT KAR (ZARAR)
34.277.372 15.355.252 20.108.516 15.458.350
Genel Yönetim Giderleri
-15.142.476 -14.043.868 -8.036.354 -6.952.326
Pazarlama Giderleri
-3.234.806 -2.962.127 -1.524.523 -1.521.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 2.108.910 3.630.613 712.143 3.103.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -5.455.644 -2.406.859 -2.892.313 -1.571.656
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.553.356 -426.989 8.367.469 8.516.618
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 622.907 1.328.479 574.771 1.073.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -86.896 33.012 -34.245 77.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.089.367 934.502 8.907.995 9.668.200
Finansman Gelirleri
23 10.267.083 8.037.557 5.329.847 1.750.222
Finansman Giderleri
24 -2.192.095 -5.009.253 -517.987 -2.020.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.164.355 3.962.806 13.719.855 9.398.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.509.593 -862.561 -2.502.639 -2.424.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.226.074 -3.134.599 -2.229.344 -2.224.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -283.519 2.272.038 -273.295 -200.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.654.762 3.100.245 11.217.216 6.973.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.654.762 3.100.245 11.217.216 6.973.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.296 9.081 6.733 7.332
Ana Ortaklık Payları
16.648.466 3.091.164 11.210.483 6.966.632
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.514 29.676 -31.514 29.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.401 37.095 -40.401 37.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.887 -7.419 8.887 -7.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8.887 -7.419 8.887 -7.419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.514 29.676 -31.514 29.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.623.248 3.129.921 11.185.702 7.003.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.757 8.803 6.194 7.054
Ana Ortaklık Payları
16.617.491 3.121.118 11.179.508 6.996.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702818


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5192 Değişim: -0,96%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0882 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
777,35 Değişim: -1,36%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.