KAP ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 18:12
KAP ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 103.488.738 32.572.331
Satışların Maliyeti
28 -80.035.670 -28.345.196
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.453.068 4.227.135
BRÜT KAR (ZARAR)
23.453.068 4.227.135
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -5.757.217 -1.630.615
Pazarlama Giderleri
29-30 -2.774.162 -339.467
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -407.359 -5.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 28.171.544 9.240.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.854.820 -6.546.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.831.054 4.946.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.387.103 477.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -46.363 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -2.360 -4.310
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.169.434 5.419.232
Finansman Gelirleri
34 874.695 107.140
Finansman Giderleri
33 -6.144.311 -1.254.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.899.818 4.272.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -4.125.693 -324.354
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -4.133.045 -245.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 7.352 -79.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.774.125 3.947.958
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.774.125 3.947.958
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.398 -6.638
Ana Ortaklık Payları
17.782.523 3.954.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,46700000 5,14100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.795.441 -4.617.053
Dönem Karı (Zararı)
37 17.774.125 3.947.958
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.004.290 660.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 927.187 427.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.769 -81.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 18.108 -81.691
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -31.877 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
962.819 463.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -762.903 -52.439
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.725.722 515.515
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 2.360 4.310
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 4.125.693 324.354
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -477.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -477.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.931.798 -9.193.967
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 960.478 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -47.312.509 -610.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.661.063 -7.707.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.657.919 8.761.238
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 -3.657.919 8.761.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 5.366.369 6.121.405
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -18.924.757 -14.619.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 34.381.383 2.720.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 513.804 -261.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 72.932 -203.663
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 5.013.680 -4.368.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
315.804 974.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -1.254.947 778.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 1.570.751 196.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.153.383 -4.585.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -78.973 -23.826
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -1.563.085 -7.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.853.281 -582.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 640.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 640.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.853.281 -1.222.218
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.819.131 -1.201.042
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -10.034.150 -21.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.992.694 8.024.408
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 6.955.513 8.487.484
Ödenen Faiz
33 -1.725.722 -515.515
Alınan Faiz
34 762.903 52.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.656.028 2.825.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.656.028 2.825.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.087.330 21.250.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 39.431.302 24.076.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 39.431.302 52.087.330
Finansal Yatırımlar
7 3.921.417 4.881.895
Ticari Alacaklar
10 160.563.787 113.251.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 6.868.287 8.946.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 153.695.500 104.304.983
Diğer Alacaklar
11 31.060.322 25.399.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 129.283 21.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.931.039 25.377.704
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 3.731.548 643.465
Stoklar
13 54.474.268 59.840.637
Peşin Ödenmiş Giderler
24 39.535.165 20.568.126
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 0 358.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 39.535.165 20.210.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.808.819 2.709.468
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.787.233 1.631.637
ARA TOPLAM
338.313.861 281.013.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
338.313.861 281.013.095
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 -56.070 -53.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 23.182.000 23.182.000
Maddi Duran Varlıklar
18 14.079.565 12.765.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.825.558 213.309
Peşin Ödenmiş Giderler
24 296.324 338.606
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 2.992.221 2.614.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.319.598 39.060.281
TOPLAM VARLIKLAR
388.633.459 320.073.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 46.870.776 42.323.145
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 9.269.182 6.851.453
Ticari Borçlar
10 115.711.476 81.330.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.835.291 1.321.487
Diğer Borçlar
11 142.156 69.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 20.956 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 121.200 69.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 1.692.418 2.262.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 42.576.884 37.563.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 3.929.635 1.359.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
803.646 649.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 803.646 649.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 2.670.342 1.099.591
ARA TOPLAM
225.501.806 174.829.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.501.806 174.829.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.876.581 6.886.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
733.731 903.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 716.331 854.035
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.400 49.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.082.130 3.727.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.692.442 11.516.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.194.248 186.346.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.511.923 133.791.439
Ödenmiş Sermaye
27 38.062.500 38.062.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 59.331.875 59.331.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.237.140 4.299.179
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.237.140 4.299.179
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 4.477.856 4.477.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -240.716 -178.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.299 10.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 32.087.586 8.108.635
Net Dönem Karı veya Zararı
37 17.782.523 23.978.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -72.712 -64.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.439.211 133.727.125
TOPLAM KAYNAKLAR
388.633.459 320.073.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317
Transferler
27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -49.626 3.954.596 3.904.970 -6.638 3.898.332
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -139.963 10.299 8.108.635 3.954.596 46.387.855 -79.206 46.308.649
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125
Transferler
27 23.978.651 -23.978.651 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -62.039 17.782.523 17.720.484 -8.398 17.712.086
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 4.477.856 -240.716 10.299 32.087.586 17.782.523 151.511.923 -72.712 151.439.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 17.774.125 3.947.958
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.039 -49.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -77.549 -63.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27-36 15.510 13.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 15.510 13.997
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.039 -49.626
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.712.086 3.898.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27-36 17.720.484 3.904.970
Ana Ortaklık Payları
27-36 -8.398 -6.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934717


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 1,16% Hacim : 12.045 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.376 05.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.376
8,6629 Değişim: -0,19%
Düşük 8,6470 05.07.2021 Yüksek 8,7122
Açılış: 8,6796
10,2905 Değişim: -0,08%
Düşük 10,2651 05.07.2021 Yüksek 10,3419
Açılış: 10,2983
499,01 Değişim: 0,04%
Düşük 497,68 05.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 498,80
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.