KAP ***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2020 - 18:43
KAP ***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.400 7.026 -3.544 20.547 29.341 17.241 100.011 100.011
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17.241 -17.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.117 20.117 20.117
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.400 7.026 -3.544 20.547 46.582 20.117 120.128 120.128
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.400 7.026 -3.544 20.547 46.582 20.117 120.128 120.128
Transferler
20.117 -20.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-656 -776 -1.432 -1.432
Dönem Sonu Bakiyeler
29.400 7.026 -4.200 20.547 66.699 -776 118.696 118.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.924 62.594
Dönem Karı (Zararı)
-776 20.117
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-776 20.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
182.291 94.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 90.532 32.987
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.783 -4.463
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 349 385
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.132 -4.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.838 8.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.838 8.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 - 22 73.091 32.553
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.141 -5.781
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
85.232 38.334
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 - 22 -14.446 -4.012
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 849 7.349
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.087 634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.087 634
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24.123 21.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
84.542 -21.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.298 3.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.169 1.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.129 2.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.595 10.663
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
680 680
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
915 9.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.284 -7.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.005 -31.148
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.372 1.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
116.633 -32.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.956 3.054
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.218
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.956 5.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
266.057 93.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -6.923 -7.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -5.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.210 -17.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.775 -29.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78 1.243
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78 1.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.994 -36.300
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -29.526 -26.078
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -16.468 -10.222
Alınan Faiz
21 12.141 5.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.529 65.845
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 274.274 203.448
Kredilerden Nakit Girişleri
274.274 173.448
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
30.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -250.000 -100.159
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-220.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-30.000 -100.159
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -74.463 0
Ödenen Faiz
-71.340 -37.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.620 99.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.620 99.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
119.466 20.303
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
200.086 119.466


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 200.086 119.466
Ticari Alacaklar
151.288 62.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 - 26 56.367 6.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 94.921 56.141
Diğer Alacaklar
626 1.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 - 26 0 680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 626 565
Stoklar
7 339.606 352.758
Peşin Ödenmiş Giderler
21.245 24.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.245 24.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 792
Diğer Dönen Varlıklar
2.787 574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.787 574
ARA TOPLAM
715.638 561.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
715.638 561.377
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
648 648
Diğer Alacaklar
412 254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 412 254
Maddi Duran Varlıklar
10 147.429 150.627
Taşıtlar
88 112
Mobilya ve Demirbaşlar
55.994 49.907
Özel Maliyetler
88.885 98.925
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.462 1.683
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 58.352 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.385 17.359
Diğer Haklar
12 27.385 17.359
Peşin Ödenmiş Giderler
403 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
403 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.633 2.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
236.262 171.185
TOPLAM VARLIKLAR
951.900 732.562
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.127 35.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.127 35.825
Banka Kredileri
6 27.980 35.825
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 24.147
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.879 31.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.879 31.105
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 100.879 31.105
Ticari Borçlar
385.083 254.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 - 26 42.959 28.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 342.124 225.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 12.106 10.898
Diğer Borçlar
10.454 7.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.454 7.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.106 7.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 12.106 7.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.195 8.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.946 3.418
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.249 5.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.692 8.296
ARA TOPLAM
589.642 363.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
589.642 363.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
231.331 240.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 231.331 240.000
Banka Kredileri
200.000 140.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 31.331
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
100.000
Diğer Borçlar
496 369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 496 369
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.735 8.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.735 8.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.562 248.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
833.204 612.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.696 120.128
Ödenmiş Sermaye
16 29.400 29.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 7.026 7.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.200 -3.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.200 -3.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.200 -3.544
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.547 20.547
Yasal Yedekler
16 20.547 20.547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.699 46.582
Net Dönem Karı veya Zararı
-776 20.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.696 120.128
TOPLAM KAYNAKLAR
951.900 732.562


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.778.186 1.563.215
Satışların Maliyeti
17 -1.101.417 -957.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
676.769 605.834
BRÜT KAR (ZARAR)
676.769 605.834
Genel Yönetim Giderleri
18 -121.570 -102.615
Pazarlama Giderleri
18 -468.852 -417.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 89.634 72.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -92.501 -78.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.480 79.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 16.646 6.434
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -3.107 -4.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.019 80.953
Finansman Giderleri
22 -96.946 -53.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73 27.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-849 -7.349
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -5.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -849 -2.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-776 20.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
-776 20.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-776 20.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,00264000 0,06843000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-656 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -656 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-656 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.432 20.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.432 20.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818484


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.