KAP ***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:28
KAP ***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.400 7.026 -3.805 20.547 59.414 264 112.846 112.846
Diğer Düzeltmeler
-23.903 -6.434 -30.337 -30.337
Transferler
-6.170 6.170 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-418 67 -351 -351
Dönem Sonu Bakiyeler
29.400 7.026 -4.223 20.547 29.341 67 82.158 82.158
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.400 7.026 -3.544 20.547 29.341 17.241 100.011 100.011
Transferler
17.241 -17.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.207 -12.207
Dönem Sonu Bakiyeler
29.400 7.026 -3.544 20.547 46.582 -12.207 87.804 87.804


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.559 4.325
Dönem Karı (Zararı)
-12.207 67
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.207 67
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.898 38.207
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 15.742 14.546
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-100 -1.010
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 218 489
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -318 -1.499
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.926 2.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.926 2.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.835 20.486
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-388 -226
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.543 14.715
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11.958 12.793
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.278 -6.796
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.265 399
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -855 455
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
615 969
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
615 969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.935 -25.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -17.552 -28.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.455 1.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.007 -29.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.762 -1.588
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
815 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.947 -1.588
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -41.722 -27.902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.422 26.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.314 5.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.736 21.101
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
155 5.778
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
155 5.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.244 12.750
Ödenen Faiz
-11.958 -12.793
Alınan Faiz
4.278 6.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.659 -2.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 24 6
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.414 -8.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.165 301
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.165 301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.967 -8.903
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -14.545 -7.645
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.422 -1.258
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
388 226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.979 8.306
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.000 100.000
Kredilerden Nakit Girişleri
106.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.004 -78.980
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.980
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-50.004
Ödenen Faiz
-14.017 -12.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.006 4.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.006 4.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.303 7.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.309 11.811


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 24.309 20.303
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
83.534 66.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 4.899 7.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 78.635 58.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.232 2.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.494 1.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
738 591
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 382.578 340.538
Peşin Ödenmiş Giderler
14.964 28.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.964 28.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 558
Diğer Dönen Varlıklar
4.192 354
ARA TOPLAM
511.809 458.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
511.809 458.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
648 648
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
17 648 648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
224 922
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
224 243
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 151.951 154.286
Taşıtlar
36 45
Mobilya ve Demirbaşlar
49.037 48.345
Özel Maliyetler
99.511 104.296
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.367 1.600
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.044 12.264
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14.044 12.264
Peşin Ödenmiş Giderler
123 5.242
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 123 5.242
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 5.478 4.623
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.468 177.985
TOPLAM VARLIKLAR
684.277 636.383
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.421 160
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.421 160
Banka Kredileri
17 107.421 160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.587 102.591
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.587 102.591
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
52.587 102.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
286.648 285.226
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 25.708 27.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 260.940 258.204
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 8.212 13.116
Diğer Borçlar
3.236 7.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.236 7.230
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
7 10.182 10.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.434 6.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.250 3.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.184 3.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.290 2.590
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.290 2.590
ARA TOPLAM
487.010 428.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
487.010 428.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.000 100.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.000 100.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
17 100.000 100.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
268 174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
268 174
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.195 8.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 9.195 8.096
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.463 108.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
596.473 536.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.804 100.011
Ödenmiş Sermaye
11 29.400 29.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 7.026 7.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.544 -3.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.544 -3.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.544 -3.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.547 20.547
Yasal Yedekler
11 20.547 20.547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.582 29.341
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.207 17.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.804 100.011
TOPLAM KAYNAKLAR
684.277 636.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 729.125 675.010
Satışların Maliyeti
12 -462.300 -428.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
266.825 246.632
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
266.825 246.632 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -48.487 -39.120
Pazarlama Giderleri
13 -206.572 -181.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.954 15.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.512 -21.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.208 20.439 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
529 393
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-756 -1.362
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.981 19.470 0 0
Finansman Giderleri
-21.043 -18.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.062 522 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 855 -455 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 855 -455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.207 67 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.207 67 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.207 67
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,04152000 0,00023000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -418 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 0 -523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 105 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
15 0 105
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -418 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.207 -351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.207 -351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702146


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6247 Değişim: -0,46%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1186 Değişim: -0,42%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
492,09 Değişim: 0,10%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 495,47
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.