KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.02.2023 - 19:16
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 -791 0 0 0 0 -1.701 293.707 0 95.024 0 486.239
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
100.000 0 0 0 0 -791 0 0 0 0 -1.701 0 293.707 95.024 0 486.239
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -77 0 0 0 0 8.052 0 0 0 130.844 0 138.819
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.524 0 -95.024 0 -9.500
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.500 0 -9.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.524 0 -85.524 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -868 6.351 379.231 0 130.844 0 615.558
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 -868 0 0 0 0 6.351 379.231 130.844 615.558
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
100.000 0 0 0 0 -868 0 0 0 0 6.351 0 379.231 0 130.844 0 615.558
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -989 0 0 0 0 -7.400 0 0 0 200.095 0 191.750
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.289 0 -130.844 0 -100.555
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.289 -30.844 -555
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 -1.857 0 0 0 0 -1.049 0 409.520 0 200.095 0 706.709


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.555.282 800.040
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
25 1.555.282 800.040
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
1.441.353 719.873
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
113.929 80.167
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.210.941 -620.124
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-849.544 -481.113
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.149 -1.247
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-325.753 -118.758
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-34.495 -19.006
BRÜT KAR (ZARAR)
344.341 179.916
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -151.748 -80.089
Personel Giderleri
-82.573 -37.985
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-7.810 -3.534
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.780 -920
Genel İşletme Giderleri
-47.361 -28.796
Diğer
-11.224 -8.854
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
192.593 99.827
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
129.358 120.584
Bankalardan Alınan Faizler
88.146 82.359
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
39.742 37.318
Diğer
1.470 907
KARŞILIK GİDERLERİ
-19.082 -9.230
Özel Karşılıklar
1.405 3.480
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
-20.475 -12.705
Diğer
-12 -5
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.097 -35.245
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -7
Kambiyo İşlemleri Zararı
-34.097 -35.238
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
268.772 175.936
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
268.772 175.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -68.677 -45.092
Cari Vergi Karşılığı
-59.667 -43.498
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.010 -1.594
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
200.095 130.844
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
200.095 130.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
200.095 130.844
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
680.111 238.305
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.585.478 825.536
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-1.088.127 -580.244
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
113.929 80.167
Elde Edilen Diğer Kazançlar
207.035 43.782
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
16.917 30.073
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-82.573 -37.985
Ödenen Vergiler
-124.570 -84.963
Diğer
52.022 -38.061
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
642.936 -1.035.508
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-2.961.679 -1.591.311
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-21.472 13.852
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.802 2.132
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.557.349 508.290
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
71.540 31.529
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.323.047 -797.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
8 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-8.297 -13.879
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
734 1.795
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.555 -12.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 1.460.000 1.270.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -1.876.650 -360.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-100.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.149 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-517.799 910.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-199.918 -40.800
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
597.775 59.913
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
359.460 299.547
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 957.235 359.460


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
200.095 130.844
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.389 7.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-989 -77
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.027 -95
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.228 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
810 18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.400 8.052
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-9.667 10.327
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.267 -2.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.706 138.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.223.646 38.061 1.261.707 350.402 9.058 359.460
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4,8 2.257 0 2.257 11.773 0 11.773
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.379.498 31.700 7.411.198 4.459.089 28.507 4.487.596
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
6 7.370.553 31.700 7.402.253 4.448.964 28.507 4.477.471
Tüketici Kredileri
2.208.699 0 2.208.699 1.782.192 0 1.782.192
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
5.161.854 31.700 5.193.554 2.666.772 28.507 2.695.279
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 61.563 0 61.563 64.148 0 64.148
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-52.618 0 -52.618 -54.023 0 -54.023
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 5 0 5 13 0 13
İştirakler (Net)
5 0 5 13 0 13
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 6.484 0 6.484 9.962 0 9.962
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 11.118 0 11.118 8.850 0 8.850
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 561 0 561
DİĞER AKTİFLER
13 64.668 0 64.668 21.915 0 21.915
ARA TOPLAM
8.687.676 69.761 8.757.437 4.862.565 37.565 4.900.130
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 24 0 24 24 0 24
Satış Amaçlı
24 0 24 24 0 24
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
8.687.700 69.761 8.757.461 4.862.589 37.565 4.900.154
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 5.903.423 48.745 5.952.168 2.677.876 51.966 2.729.842
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.068 0 4.068 6.871 0 6.871
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 1.813.598 0 1.813.598 1.356.910 0 1.356.910
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,8 2.262 0 2.262 3.735 0 3.735
KARŞILIKLAR
18 115.244 0 115.244 81.688 0 81.688
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
20.758 0 20.758 9.715 0 9.715
Genel Karşılıklar
89.136 0 89.136 68.749 0 68.749
Diğer Karşılıklar
5.350 0 5.350 3.224 0 3.224
CARİ VERGİ BORCU
12 8.139 0 8.139 7.992 0 7.992
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 5.411 0 5.411 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 147.802 2.060 149.862 96.460 1.098 97.558
ARA TOPLAM
7.999.947 50.805 8.050.752 4.231.532 53.064 4.284.596
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 706.709 0 706.709 615.558 0 615.558
Ödenmiş Sermaye
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.856 0 -1.856 -868 0 -868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.049 0 -1.049 6.351 0 6.351
Kar Yedekleri
409.519 0 409.519 379.231 0 379.231
Yasal Yedekler
39.974 0 39.974 30.475 0 30.475
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
369.545 0 369.545 348.756 0 348.756
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
200.095 0 200.095 130.844 0 130.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
200.095 0 200.095 130.844 0 130.844
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.706.656 50.805 8.757.461 4.847.090 53.064 4.900.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
6,20 28.446.134 404.905 28.851.039 17.435.227 534.625 17.969.852
VERİLEN TEMİNATLAR
21 307.028 0 307.028 1.817 0 1.817
TAAHHÜTLER
22 3.980.172 111.430 4.091.602 2.691.979 122.671 2.814.650
Cayılamaz Taahhütler
3.750 0 3.750 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
3.976.422 111.430 4.087.852 2.691.979 122.671 2.814.650
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
3.976.422 111.430 4.087.852 2.691.979 122.671 2.814.650
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4,8,23 125.000 0 125.000 125.000 0 125.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
125.000 0 125.000 125.000 0 125.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
125.000 0 125.000 125.000 0 125.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
24 31.987 0 31.987 36.379 418 36.797
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
32.890.321 516.335 33.406.656 20.290.402 657.714 20.948.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111629


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 0,00% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9558 Değişim: 0,13%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9636
Açılış: 28,918
31,2654 Değişim: 0,00%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.891,58 Değişim: 0,26%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,94
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.