KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.08.2022 - 18:35
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 -791 0 0 0 0 -1.701 0 293.707 0 95.024 486.239
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
100.000 0 0 0 0 -791 0 0 0 0 -1.701 0 293.707 0 95.024 486.239
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -38 0 0 0 0 2.974 0 0 0 64.371 67.307
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.624 0 -95.024 -9.400
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.500 -9.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.624 0 -85.524 100
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 -829 0 0 0 0 1.273 0 379.331 0 64.371 544.146
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 -868 0 0 0 0 6.351 0 379.231 0 130.844 615.558
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
100.000 0 0 0 0 -868 0 0 0 0 6.351 0 379.231 0 130.844 615.558
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.548 0 0 0 0 -237 0 0 0 90.035 92.346
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.287 0 -130.844 -102.557
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.287 0 -30.844 -2.557
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 0 0 0 0 1.680 0 0 0 6.114 0 407.518 0 90.035 605.347


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
624.429 342.525 347.376 182.495
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
624.429 342.525 347.376 182.495
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
570.090 309.727 317.445 167.608
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
54.339 32.798 29.931 14.887
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-497.124 -263.695 -281.380 -149.276
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-335.426 -219.380 -193.618 -126.185
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-641 -559 -280 -269
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-145.473 -36.721 -77.953 -19.961
Diğer Faiz Giderleri
-1 0 -1 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-15.583 -7.035 -9.528 -2.861
BRÜT KAR (ZARAR)
127.305 78.830 65.996 33.219
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-62.103 -33.831 -35.809 -17.451
Personel Giderleri
-31.298 -15.612 -17.062 -8.014
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-3.587 -675 -3.625 -133
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.376 -616 -735 -616
Genel İşletme Giderleri
-19.849 -12.654 -11.532 -6.650
Diğer
-5.993 -4.274 -2.855 -2.038
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
65.202 44.999 30.187 15.768
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
74.391 470.903 45.192 427.601
Bankalardan Alınan Faizler
45.847 43.537 27.882 28.343
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
27.404 427.241 16.308 399.186
Diğer
1.140 125 1.002 72
KARŞILIK GİDERLERİ
3.206 -4.351 1.668 755
Özel Karşılıklar
5.755 -692 4.168 -1.678
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
-2.539 -3.657 -2.494 2.433
Diğer
-10 -2 -6 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.254 -426.305 -14.023 -398.747
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-24.254 -426.305 -14.023 -398.747
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
118.545 85.246 63.024 45.377
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.545 85.246 63.024 45.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-28.510 -20.875 -16.151 -11.976
Cari Vergi Karşılığı
-31.362 -22.392 -18.522 -13.135
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.852 1.517 2.371 1.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
90.035 64.371 46.873 33.401
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
90.035 64.371 46.873 33.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.035 64.371 46.873 33.401
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
166.542 95.773
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
628.680 365.633
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-422.632 -225.040
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
54.339 32.798
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.488 -10.834
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
10.491 13.232
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-31.298 -15.612
Ödenen Vergiler
-22.838 -24.090
Diğer
-53.688 -40.314
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
63.207 -138.927
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
1.307.738 771.673
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
504.688 148.379
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.639 -184
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.721.439 -1.031.464
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-29.419 -27.331
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
229.749 -43.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-4.612 -1.473
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22 13
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.590 -1.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
325.000 300.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-475.000 -145.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-100.000 -9.500
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-250.000 145.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
799 11.895
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-24.042 112.781
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
359.460 299.547
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
335.418 412.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
90.035 64.371 46.873 33.401
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.311 2.936 1.336 -3.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.548 -38 29 -15
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83 -47 -37 -18
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.556 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75 9 66 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-237 2.974 1.307 -3.074
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-105 3.796 1.900 -3.736
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-132 -822 -593 662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.346 67.307 48.209 30.312


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
806.469 53.196 859.665 350.402 9.058 359.460
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.999 0 1.999 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 11.548 0 11.548 11.773 0 11.773
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.725.915 85.340 5.811.255 4.459.089 28.507 4.487.596
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
3 5.715.818 85.340 5.801.158 4.448.964 28.507 4.477.471
Tüketici Kredileri
2.202.065 0 2.202.065 1.782.192 0 1.782.192
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
3.513.753 85.340 3.599.093 2.666.772 28.507 2.695.279
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 58.365 0 58.365 64.148 0 64.148
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -48.268 0 -48.268 -54.023 0 -54.023
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5 13 0 13
İştirakler (Net)
5 0 5 13 0 13
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.650 0 7.650 9.962 0 9.962
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.142 0 11.142 8.850 0 8.850
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
3.356 0 3.356 561 0 561
DİĞER AKTİFLER
21.051 110 21.161 21.915 0 21.915
ARA TOPLAM
6.589.135 138.646 6.727.781 4.862.565 37.565 4.900.130
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
24 0 24 24 0 24
Satış Amaçlı
24 0 24 24 0 24
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
6.589.159 138.646 6.727.805 4.862.589 37.565 4.900.154
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 4.150.326 119.184 4.269.510 2.677.876 51.966 2.729.842
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.232 0 5.232 6.871 0 6.871
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 1.356.910
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 3.735 0 3.735 3.735 0 3.735
KARŞILIKLAR
8 93.092 0 93.092 81.688 0 81.688
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.558 0 13.558 9.715 0 9.715
Genel Karşılıklar
71.199 0 71.199 68.749 0 68.749
Diğer Karşılıklar
8.335 0 8.335 3.224 0 3.224
CARİ VERGİ BORCU
16.515 0 16.515 7.992 0 7.992
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
101.984 2.617 104.601 96.460 1.098 97.558
ARA TOPLAM
6.000.657 121.801 6.122.458 4.231.532 53.064 4.284.596
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 605.347 0 605.347 615.558 0 615.558
Ödenmiş Sermaye
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.680 0 1.680 -868 0 -868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.114 0 6.114 6.351 0 6.351
Kar Yedekleri
407.518 0 407.518 379.231 0 379.231
Yasal Yedekler
42.974 0 42.974 30.475 0 30.475
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
364.544 0 364.544 348.756 0 348.756
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
90.035 0 90.035 130.844 0 130.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
90.035 0 90.035 130.844 0 130.844
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.606.004 121.801 6.727.805 4.847.090 53.064 4.900.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
3,10 22.785.328 970.950 23.756.278 17.435.227 534.625 17.969.852
VERİLEN TEMİNATLAR
11 318.570 0 318.570 1.817 0 1.817
TAAHHÜTLER
12 3.167.651 229.352 3.397.003 2.691.979 122.671 2.814.650
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
3.167.651 229.352 3.397.003 2.691.979 122.671 2.814.650
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
3.167.651 229.352 3.397.003 2.691.979 122.671 2.814.650
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
125.000 0 125.000 125.000 0 125.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
125.000 0 125.000 125.000 0 125.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
125.000 0 125.000 125.000 0 125.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
22.263 0 22.263 36.379 418 36.797
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
26.418.812 1.200.302 27.619.114 20.290.402 657.714 20.948.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051237


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.913 Değişim: 1,96% Hacim : 65.909 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.773 16.08.2022 Yüksek 2.913
Açılış: 2.862
17,9121 Değişim: -0,26%
Düşük 17,9038 16.08.2022 Yüksek 17,9757
Açılış: 17,9581
18,2173 Değişim: -0,20%
Düşük 18,1866 16.08.2022 Yüksek 18,3164
Açılış: 18,2539
1.024,60 Değişim: -0,31%
Düşük 1.021,44 16.08.2022 Yüksek 1.029,91
Açılış: 1.027,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.