KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.09.2021 - 18:17
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715
Yeni Bakiye
100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 -113 36.777 36.650
Kar Dağıtımı
87.440 -87.440
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
87.440 -87.440
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -799 -13.320 293.707 36.777 416.365
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -791 -1.701 293.707 95.024 486.239
Yeni Bakiye
100.000 -791 -1.701 293.707 95.024 486.239
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38 2.974 64.371 67.307
Kar Dağıtımı
85.624 -95.024 -9.400
Dağıtılan Temettü
-9.500 -9.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
85.624 -85.524 100
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -829 1.273 379.311 64.371 544.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
342.525 216.048 182.495 98.245
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
342.525 216.048 182.495 98.245
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
309.727 199.962 167.608 91.720
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.798 16.086 14.887 6.525
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-263.695 -160.808 -149.276 -78.285
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-219.380 -136.546 -126.185 -68.238
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-559 -536 -269 -262
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-36.721 -21.072 -19.961 -8.821
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.035 -2.654 -2.861 -964
BRÜT KAR (ZARAR)
78.830 55.240 33.219 19.960
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-33.831 -22.461 -17.451 -11.282
Personel Giderleri
-15.612 -12.973 -8.014 -6.090
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-675 -264 -133 -119
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-616 -1.341 -616 -514
Genel İşletme Giderleri
-12.654 -12.624 -6.650 -6.482
Diğer
-4.274 4.741 -2.038 1.923
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
44.999 32.779 15.768 8.678
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
470.903 28.624 427.601 13.877
Bankalardan Alınan Faizler
43.537 16.099 28.343 9.001
Türev Finansal İşlemler Karı
407
Kambiyo İşlemleri Karı
427.241 12.023 399.186 4.859
Diğer
125 95 72 17
KARŞILIK GİDERLERİ
-4.351 -5.616 755 -2.556
Özel Karşılıklar
-692 -5.616 -1.678 -2.556
Genel Karşılıklar
-3.657 2.433
Diğer
-2
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-426.305 -11.328 -398.747 -4.473
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-7
Kambiyo İşlemleri Zararı
-426.305 -11.321 -398.747 -4.473
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
85.246 44.459 45.377 15.526
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.246 44.459 45.377 15.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-20.875 -7.682 -11.976 -2.632
Cari Vergi Karşılığı
-22.392 -9.470 -13.135 -3.121
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.517 1.788 1.159 489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
64.371 36.777 33.401 12.894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
64.371 36.777 33.401 12.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
64.371 36.777 33.401 12.894
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
95.773 10.714
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
365.633 213.900
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-225.040 -164.401
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.798 16.086
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-10.834 -2.583
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
13.232 7.175
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.612 -12.973
Ödenen Vergiler
-24.090 -5.470
Diğer
-40.314 -41.020
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-138.927 -59.032
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
771.673 328.503
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
148.379 35.210
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-184 -794
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.031.464 -402.824
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-27.331 -19.127
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-43.154 -48.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.473 -845
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13 20
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.460 -825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
300.000 140.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-145.000 -100.000
Temettü Ödemeleri
-9.500
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
145.500 40.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.895 3.379
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
112.781 -5.764
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
299.547 300.528
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
412.328 294.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
64.371 36.777 33.401 12.894
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.936 -127 -3.089 -423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38 -14 -15 -2
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47 -18 -18 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 4 3 2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.974 -113 -3.074 -421
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
3.796 -144 -3.736 -540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-822 31 662 119
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.307 36.650 30.312 12.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
442.689 12.042 454.731 274.379 25.168 299.547
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 5.985 5.985
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.669.092 25.846 3.694.938 2.911.497 19.908 2.931.405
Finansman Kredileri
3 3.654.081 25.846 3.679.927 2.880.326 19.908 2.900.234
Tüketici Kredileri
1.597.660 1.597.660 1.221.682 1.221.682
Taksitli Ticari Krediler
2.056.421 25.846 2.082.267 1.658.644 19.908 1.678.552
Takipteki Alacaklar
4 83.276 83.276 98.744 98.744
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -68.265 -68.265 -67.573 -67.573
ORTAKLIK YATIRIMLARI
13 0 13 13 0 13
İştirakler (Net)
13 13 13 13
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.567 7.567 6.514 6.514
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.630 6.630 5.267 5.267
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.136 5.136 4.430 4.430
DİĞER AKTİFLER
16.243 16.243 17.456 17.456
ARA TOPLAM
4.153.355 37.888 4.191.243 3.219.556 45.076 3.264.632
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
140 140 140 140
Satış Amaçlı
140 140 140 140
VARLIKLAR TOPLAMI
4.153.495 37.888 4.191.383 3.219.696 45.076 3.264.772
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 2.873.369 56.239 2.929.608 2.152.382 66.805 2.219.187
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.923 4.923 4.740 4.740
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
7 543.817 543.817 409.395 409.395
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 3.735 3.735 3.218 3.218
KARŞILIKLAR
8 70.886 70.886 63.417 63.417
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.856 6.856 6.022 6.022
Genel Karşılıklar
59.702 59.702 56.044 56.044
Diğer Karşılıklar
4.328 4.328 1.351 1.351
CARİ VERGİ BORCU
11.718 11.718 4.365 4.365
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
81.451 1.099 82.550 73.159 1.052 74.211
ARA TOPLAM
3.589.899 57.338 3.647.237 2.710.676 67.857 2.778.533
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
544.146 544.146 486.239 486.239
Ödenmiş Sermaye
9 100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-829 -829 -791 -791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.273 1.273 -1.701 -1.701
Kar Yedekleri
379.331 379.331 293.707 293.707
Yasal Yedekler
30.473 30.473 30.023 30.023
Olağanüstü Yedekler
348.756 348.756 263.684 263.684
Diğer Kar Yedekleri
102 102
Kar veya Zarar
64.371 64.371 95.024 95.024
Dönem Net Kâr veya Zararı
64.371 64.371 95.024 95.024
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.134.045 57.338 4.191.383 3.196.915 67.857 3.264.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
3,10 15.582.134 775.851 16.357.985 13.340.747 666.234 14.006.981
VERİLEN TEMİNATLAR
11 1.883 1.883 1.700 1.700
TAAHHÜTLER
12 1.765.461 126.909 1.892.370 1.458.863 205.319 1.664.182
Cayılabilir Taahhütler
1.765.461 126.909 1.892.370 1.458.863 205.319 1.664.182
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.765.461 126.909 1.892.370 1.458.863 205.319 1.664.182
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
225.000 225.000 170.000 170.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
225.000 225.000 170.000 170.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
225.000 225.000 170.000 170.000
EMANET KIYMETLER
41.538 1.181 42.719 29.124 151 29.275
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
17.616.016 903.941 18.519.957 15.000.434 871.704 15.872.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963790


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.