KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2020 - 21:35
KAP ***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177
Yeni Bakiye
100.000 -587 11.497 126.501 79.766 317.177
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8 -14.293 55.659 41.358
Kar Dağıtımı
79.766 -79.766
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
79.766 -79.766
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -595 -2.796 206.267 55.659 358.535
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715
Yeni Bakiye
100.000 -785 -13.207 206.267 87.440 379.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 -113 36.777 36.650
Kar Dağıtımı
87.440 -87.440
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
87.440 -87.440
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -799 -13.320 293.707 36.777 416.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
216.048 309.283 98.245 149.270
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
216.048 309.283 98.245 149.270
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
199.962 297.599 91.720 143.432
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.086 11.684 6.525 5.838
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-160.808 -300.163 -78.285 -150.105
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-136.546 -272.195 -68.238 -139.207
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-536 -624 -262 -312
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.072 -23.497 -8.821 -8.694
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.654 -3.847 -964 -1.892
BRÜT KAR (ZARAR)
55.240 9.120 19.960 -835
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.461 -27.919 -11.282 -14.550
Personel Giderleri
-12.973 -15.150 -6.090 -7.540
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-264 -422 -119 145
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.341 -514
Genel İşletme Giderleri
-12.624 -12.602 -6.482 -6.759
Diğer
4.741 255 1.923 -396
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
32.779 -18.799 8.678 -15.385
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
28.624 114.902 13.877 57.870
Bankalardan Alınan Faizler
16.099 103.548 9.001 54.066
Türev Finansal İşlemler Karı
407 1.516
Kambiyo İşlemleri Karı
12.023 9.486 4.859 3.725
Diğer
95 352 17 79
KARŞILIK GİDERLERİ
-5.616 -15.294 -2.556 -7.875
Özel Karşılıklar
-5.616 -15.288 -2.556 -7.872
Diğer
-6 -3
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.328 -8.618 -4.473 -3.731
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-7 -1
Kambiyo İşlemleri Zararı
-11.321 -8.617 -4.473 -3.731
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
44.459 72.191 15.526 30.879
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.459 72.191 15.526 30.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-7.682 -16.532 -2.632 -6.570
Cari Vergi Karşılığı
-9.470 -38.466 -3.121 -20.947
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.788 21.934 489 14.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
36.777 55.659 12.894 24.309
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
36.777 55.659 12.894 24.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.777 55.659 12.894 24.309
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
10.714 50.317
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
213.900 392.034
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-164.401 -273.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.086 11.684
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-2.583 799
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7.175 15.795
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.973 -15.150
Ödenen Vergiler
-5.470 -36.909
Diğer
-41.020 -44.516
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-59.032 333.246
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
328.503 659.300
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
35.210 134.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-794
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-402.824 -443.196
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-19.127 -17.100
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-48.318 383.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-845 -1.765
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20 351
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-825 -1.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
140.000 190.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-100.000 -350.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
40.000 -160.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.379 421
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.764 222.570
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
300.528 554.504
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
294.764 777.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.777 55.659 12.894 24.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-127 -14.301 -423 21.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14 -8 -2 11
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18 -11 -4 9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 3 2 2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-113 -14.293 -421 21.689
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-144 -19.138 -540 18.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 4.845 119 3.359
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.650 41.358 12.471 46.009


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
293.098 6.352 299.450 316.349 1.837 318.186
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.010.687 20.691 2.031.378 2.351.245 12.831 2.364.076
Finansman Kredileri
3 1.961.599 20.691 1.982.290 2.290.185 12.831 2.303.016
Tüketici Kredileri
871.874 871.874 1.057.510 1.057.510
Taksitli Ticari Krediler
1.089.725 20.691 1.110.416 1.232.675 12.831 1.245.506
Takipteki Alacaklar
4 123.305 123.305 140.442 140.442
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -74.217 -74.217 -79.382 -79.382
ORTAKLIK YATIRIMLARI
13 13 13 13
İştirakler (Net)
13 13 13 13
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.243 7.243 8.686 8.686
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.240 4.240 4.844 4.844
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 1.523 0 1.523
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10.693 10.693 8.870 8.870
DİĞER AKTİFLER
10.125 10.125 11.983 71 12.054
ARA TOPLAM
2.336.099 27.043 2.363.142 2.703.513 14.739 2.718.252
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
251 251 251 251
Satış Amaçlı
251 251 251 251
VARLIKLAR TOPLAMI
2.336.350 27.043 2.363.393 2.703.764 14.739 2.718.503
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 1.435.757 65.458 1.501.215 1.842.578 57.311 1.899.889
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.520 5.520 6.314 6.314
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
307.097 307.097 278.029 278.029
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 19.320 19.320 17.630 17.630
KARŞILIKLAR
8 58.863 58.863 64.753 64.753
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.664 5.664 5.371 5.371
Genel Karşılıklar
49.268 49.268 57.390 57.390
Diğer Karşılıklar
3.931 3.931 1.992 1.992
CARİ VERGİ BORCU
2.129 2.129
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
51.923 961 52.884 71.527 646 72.173
ARA TOPLAM
1.880.609 66.419 1.947.028 2.280.831 57.957 2.338.788
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 416.365 416.365 379.715 379.715
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-799 -799 -785 -785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-13.320 -13.320 -13.207 -13.207
Kar Yedekleri
293.707 293.707 206.267 206.267
Yasal Yedekler
30.023 30.023 30.023 30.023
Olağanüstü Yedekler
263.684 263.684 176.244 176.244
Kar veya Zarar
36.777 36.777 87.440 87.440
Dönem Net Kâr veya Zararı
36.777 36.777 87.440 87.440
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.296.974 66.419 2.363.393 2.660.546 57.957 2.718.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
10 10.085.987 612.894 10.698.881 10.425.394 516.167 10.941.561
VERİLEN TEMİNATLAR
281 281 364 364
TAAHHÜTLER
12 1.149.775 239.648 1.389.423 1.076.922 213.156 1.290.078
Cayılabilir Taahhütler
1.149.775 239.648 1.389.423 1.076.922 213.156 1.290.078
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.149.775 239.648 1.389.423 1.076.922 213.156 1.290.078
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
170.000 170.000 170.000 170.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
170.000 170.000 170.000 170.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
170.000 170.000 170.000 170.000
EMANET KIYMETLER
11.611 1.414 13.025 9.048 1.035 10.083
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.417.654 853.956 12.271.610 11.681.728 730.358 12.412.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866940


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.038 Değişim: 1,65% Hacim : 12.756 Mio.TL Son veri saati : 11:23
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.038
Açılış: 2.010
13,7554 Değişim: 0,50%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7809
Açılış: 13,6873
15,5934 Değişim: 0,28%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
789,74 Değişim: 0,62%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.