KAP ***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

23.02.2021 - 19:05
KAP ***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(II.12) 57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Yeni Bakiye
57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
372.270 15.194.860 15.567.130
Kar Dağıtımı
150.382 11.953.936 -12.104.318
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
150.382 -150.382
Diğer
12.104.318 -12.104.318
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(II.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Yeni Bakiye
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.772.730 13.072.427 15.845.157
Kar Dağıtımı
18.052.139 -2.857.279 -15.194.860
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.052.139 -18.052.139
Diğer
15.194.860
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 3.145.000 20.327.237 0 13.072.427 93.544.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV.1) 51.058.350 51.639.091
FAKTORİNG GELİRLERİ
51.058.350 51.639.091
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
45.444.146 47.988.365
İskontolu
40.686.451 46.861.135
Diğer
4.757.695 1.127.230
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.614.204 3.650.726
İskontolu
4.890.649 3.523.211
Diğer
723.555 127.515
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV.6) -23.924.489 -22.278.858
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.857.978 -20.520.822
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-679.823 -701.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.042.305
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(IV.2) -1.344.383 -1.057.036
BRÜT KAR (ZARAR)
27.133.861 29.360.233
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV.2) -14.273.342 -13.322.383
Personel Giderleri
-8.348.818 -7.602.317
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 -92.186
Genel İşletme Giderleri
-5.645.164 -5.342.097
Diğer
-279.360 -285.783
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
12.860.519 16.037.850
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV.4) 5.038.064 5.556.060
Bankalardan Alınan Faizler
2.617.461 1.449.050
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
104.023
Kambiyo İşlemleri Karı
499.453 253.713
Diğer
1.817.127 3.853.297
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.071.638 -3.093.265
Özel Karşılıklar
-1.071.638 -3.028.265
Diğer
-65.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV.5) -12.972 -42.654
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.972 -42.654
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.813.973 18.457.991
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.813.973 18.457.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV.3) -3.741.546 -3.263.131
Cari Vergi Karşılığı
-3.770.234 -3.822.218
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.688 559.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
13.072.427 15.194.860
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
13.072.427 15.194.860
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.072.427 15.194.860
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
27.079.252 19.023.079
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
44.784.956 46.463.511
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-14.247.941 -19.432.045
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.614.205 3.650.726
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.316.580 4.107.010
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
631.879 1.419.806
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.610.617 -7.809.973
Ödenen Vergiler
-528.651 -1.386.501
Diğer
-2.881.159 -7.989.455
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-20.941.729 -1.075.025
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-55.180.851 -101.479.817
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.180.927 1.507.713
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-304.020 2.046.735
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
33.676.759 99.967.950
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.047.310 -3.117.606
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.137.523 17.948.054
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(I.2.I,I.9,I.10) -2.881.403 -2.642.873
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-33.780.728
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-36.662.131 -2.642.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
44.666.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.779.465
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.421.441 -1.457.706
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
18.465.094 -1.457.706
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-12.059.514 13.847.475
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.640.424 751.243
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.580.910 14.598.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.072.427 15.194.860
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.772.730 372.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.772.730 372.270
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.465.913 465.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-693.183 -93.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
(II.11) 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.845.157 15.567.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(I.1) 1.394.549 1.187.016 2.581.565 14.142.453 497.971 14.640.424
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I.2.1) 1.764.260 1.764.260
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I.2.2) 35.521.167 35.521.167 1.740.439 1.740.439
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
291.864.617 4.279.611 296.144.228 238.209.259 3.799.100 242.008.359
Faktoring Alacakları
(I.4) 291.344.867 4.279.611 295.624.478 237.689.508 3.799.100 241.488.608
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
270.799.496 270.799.496 233.422.623 233.422.623
Diğer Faktoring Alacakları
20.545.371 4.279.611 24.824.982 4.266.885 3.799.100 8.065.985
Takipteki Alacaklar
(I.5) 5.905.510 5.905.510 8.542.605 8.542.605
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(I.5) -5.385.760 -5.385.760 -8.022.854 -8.022.854
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I.9) 5.541.036 5.541.036 5.933.922 5.933.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I.10) 451.110 451.110 620.319 620.319
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER
(I.13) 5.846.887 139.003 5.985.890 4.039.783 48.534 4.088.317
ARA TOPLAM
342.383.626 5.605.630 347.989.256 264.686.175 4.345.605 269.031.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
342.383.626 5.605.630 347.989.256 264.686.175 4.345.605 269.031.780
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
(II.1) 214.955.449 5.143.708 220.099.157 173.848.815 4.241.418 178.090.233
FAKTORİNG BORÇLARI
(II.2) 3.672.069 383 3.672.452 3.976.473 3.976.473
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II.3) 3.748.434 3.748.434 4.275.217 4.275.217
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19.886.535 19.886.535
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
(II.7) 924.865 924.865 925.057 925.057
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
662.190 662.190 640.442 640.442
Diğer Karşılıklar
262.675 262.675 284.615 284.615
CARİ VERGİ BORCU
1.793.925 1.793.925 1.129.264 1.129.264
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(I.11) 698.597 698.597 34.103 34.103
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II.5) 3.478.277 142.350 3.620.627 2.537.828 364.098 2.901.926
ARA TOPLAM
249.158.151 5.286.441 254.444.592 186.726.757 4.605.516 191.332.273
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
(II.11) 93.544.664 93.544.664 77.699.507 77.699.507
Ödenmiş Sermaye
57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.145.000 3.145.000 372.270 372.270
Kar Yedekleri
20.327.237 20.327.237 2.275.098 2.275.098
Yasal Yedekler
20.327.237 20.327.237 2.275.098 2.275.098
Kar veya Zarar
13.072.427 13.072.427 18.052.139 18.052.139
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.857.279 2.857.279
Dönem Net Kâr veya Zararı
13.072.427 13.072.427 15.194.860 15.194.860
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
342.702.815 5.286.441 347.989.256 264.426.264 4.605.516 269.031.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
2.289.315 2.289.315 1.406.576 1.406.576
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
33.071.687 674.230 33.745.917 42.300.912 42.300.912
ALINAN TEMİNATLAR
(III.1) 16.047.003.501 1.406.950.082 17.453.953.583 13.921.483.502 680.830.590 14.602.314.092
VERİLEN TEMİNATLAR
(III.2) 0
TAAHHÜTLER
53.219.670 53.219.670 43.574.856 43.574.856
Cayılamaz Taahhütler
53.219.670 53.219.670 43.574.856 43.574.856
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
(III.3) 359.360.425 9.937.463 369.297.888 298.073.750 31.453.988 329.527.738
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
16.492.655.283 1.419.851.090 17.912.506.373 14.305.433.020 713.691.154 15.019.124.174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911977


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.546 Değişim: 1,12% Hacim : 21.090 Mio.TL Son veri saati : 15:59
Düşük 1.539 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,3663 Değişim: 0,08%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,3838
Açılış: 7,3601
8,8920 Değişim: -0,12%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9294
Açılış: 8,9028
408,89 Değişim: -0,31%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.