KAP ***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:09
KAP ***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.660.749 8.007.856 3.927.493 3.716.255
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.660.749 8.007.856 3.927.493 3.716.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
57.000.000 2.124.716 2.124.716 -24.572.132 -29.029.438 4.457.306 34.552.584
Yeni Bakiye
57.000.000 2.124.716 2.124.716 -24.572.132 -29.029.438 4.457.306 34.552.584
Kar Dağıtımı
8.007.856 8.007.856 8.007.856
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.457.306 -4.457.306 0
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 2.124.716 2.124.716 16.564.276 24.572.132 8.007.856 42.560.440
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
57.000.000 2.124.716 2.124.716 -9.096.657 24.572.132 15.475.475 50.028.059
Yeni Bakiye
57.000.000 2.124.716 2.124.716 -9.096.657 -24.572.132 15.475.475 50.028.059
Kar Dağıtımı
7.660.749 7.660.749 7.660.749
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.475.475 -15.475.475 0
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 2.124.716 2.124.716 -1.435.908 -9.096.657 7.660.749 57.688.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
12.450.472 7.672.727
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
31.818.543 20.901.608
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-19.347.809 -10.968.525
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.859.228 2.041.054
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.471.737 1.966.340
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.220.537 796.319
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.183.571 -2.578.334
Ödenen Vergiler
-501.013 -9.960
Diğer
-2.887.180 -4.475.775
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-9.277.424 -18.130.122
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
13.244.654 -26.392.248
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
988.656 1.421.822
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
356.480 -381.104
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-22.902.142 7.987.903
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-965.072 -766.495
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.173.048 -10.457.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-121.560 -17.800
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
87.500 257.109
Diğer
-89.904
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-123.964 239.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.855.475 10.210.255
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.383.476 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.528.001 10.210.255
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
521.083 -7.831
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
145.494 128.534
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
666.577 120.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
IV.1 34.677.829 22.590.911 17.943.584 11.259.437
FAKTORİNG GELİRLERİ
34.677.829 22.590.911 17.943.584 11.259.437
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
31.818.601 20.549.857 16.366.893 10.359.293
İskontolu
30.162.368 19.857.459 15.703.160 10.102.834
Diğer
1.656.233 692.398 663.733 256.459
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.859.228 2.041.054 1.576.691 900.144
İskontolu
2.713.983 1.938.435 1.514.643 860.445
Diğer
145.245 102.619 62.048 39.699
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-19.977.423 -11.272.114 -10.442.959 -5.887.961
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-17.775.382 -10.872.873 -9.465.638 -5.610.325
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.571.648 -95.652 -709.357 -95.652
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-630.393 -303.589 -267.964 -181.984
BRÜT KAR (ZARAR)
14.700.406 11.318.797 7.500.625 5.371.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV.2 -6.203.250 -4.346.738 -3.267.148 -2.088.608
Personel Giderleri
-3.308.776 -2.537.492 -1.454.777 -1.257.432
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-43.093 -40.842 -23.565
Genel İşletme Giderleri
-2.292.274 -1.703.434 -1.321.738 -797.116
Diğer
-559.107 -64.970 -467.068 -34.060
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.497.156 6.972.059 4.233.477 3.282.868
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV.4 2.471.817 2.318.091 1.204.642 1.175.105
Bankalardan Alınan Faizler
80 716 40 243
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
35.129 351.035 12.361 0
Türev Finansal İşlemlerden
35.129 351.035 12.361 0
Kambiyo İşlemleri Karı
992.982 353.585 692.531 172.089
Diğer
1.443.626 1.612.755 499.710 1.002.773
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
I.5 -431.758 -368.351 163.385 -286.642
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV.5 -659.444 -331.923 -394.176 -185.076
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 69.986 -5.419
Kambiyo İşlemleri Zararı
-659.444 -331.923 -464.162 -179.657
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.877.771 8.589.876 5.207.328 3.986.255
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.877.771 8.589.876 5.207.328 3.986.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV.3 -2.217.022 -582.020 -1.279.835 -270.000
Cari Vergi Karşılığı
-1.781.168 -1.279.835
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-435.854 -582.020 -270.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.660.749 8.007.856 3.927.493 3.716.255
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.660.749 8.007.856 3.927.493 3.716.255
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
7.660.749 8.007.856 3.927.493 3.716.255
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
I.1 5.907 5.907 27 27
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I.2 0 0
BANKALAR
I.1 199.855 460.830 660.685 145.467 145.467
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
I.3 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I.4 1.290.584 1.290.584 1.290.584 1.290.584
FAKTORİNG ALACAKLARI
I.5 257.876.845 257.876.845 272.364.643 272.364.643
İskontolu Faktoring Alacakları
252.062.557 252.062.557 250.953.260 250.953.260
Yurt İçi
263.268.474 263.268.474 262.372.843 262.372.843
Kazanılmamış Gelirler (-)
-11.205.917 -11.205.917 -11.419.583 -11.419.583
Diğer Faktoring Alacakları
5.814.288 5.814.288 21.411.383 21.411.383
Yurt İçi
5.814.288 5.814.288 21.411.383 21.411.383
FİNANSMAN KREDİLERİ
I.6 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
I.7 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
I.5 519.751 519.751 1.792.900 1.792.900
Takipteki Faktoring Alacakları
18.838.593 18.838.593 21.431.435 21.431.435
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
113.774 113.774 113.774 113.774
Özel Karşılıklar (-)
-18.432.616 -18.432.616 -19.752.309 -19.752.309
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I.8 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I.9 340.581 340.581 345.547 345.547
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I.10 440.290 440.290 434.674 434.674
Diğer
440.290 440.290 434.674 434.674
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
I.13 567.205 567.205 969.177 969.177
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I.11 0 0 435.854 435.854
DİĞER AKTİFLER
I.14 5.321.082 5.321.082 4.881.009 4.881.009
ARA TOPLAM
266.562.100 460.830 267.022.930 282.659.882 282.659.882
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
I.12 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
266.562.100 460.830 267.022.930 282.659.882 0 282.659.882
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II.11 0 0 22.064 22.064
ALINAN KREDİLER
II.1 187.818.398 1.785.717 189.604.115 207.409.997 5.097.039 212.507.036
FAKTORİNG BORÇLARI
II.2 808.263 808.263 451.783 451.783
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II.3 14.855.475 14.855.475 17.383.476 17.383.476
Bonolar
14.855.475 14.855.475 17.383.476 17.383.476
DİĞER BORÇLAR
II.4 101.462 101.462 72.769 72.769
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
II.4 592.632 592.632 691.533 691.533
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II.5 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
II.6 506.918 506.918 510.703 510.703
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
II.7 1.084.089 1.084.089 992.459 992.459
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
395.524 395.524 300.772 300.772
Diğer Karşılıklar
688.565 688.565 691.687 691.687
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
IV.3 1.781.168 1.781.168
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II.8 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
II.10 0 0
ARA TOPLAM
207.548.405 1.785.717 209.334.122 227.534.784 5.097.039 232.631.823
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II.9 0 0
ÖZKAYNAKLAR
II.12 57.688.808 57.688.808 50.028.059 50.028.059
Ödenmiş Sermaye
57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000
Kar Yedekleri
2.124.716 2.124.716 2.124.716 2.124.716
Yasal Yedekler
2.124.716 2.124.716 2.124.716 2.124.716
Kar veya Zarar
-1.435.908 -1.435.908 -9.096.657 -9.096.657
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.096.657 -9.096.657 -24.572.132 -24.572.132
Net Dönem Karı veya Zararı
7.660.749 7.660.749 15.475.475 15.475.475
PASİF TOPLAMI
265.237.213 1.785.717 267.022.930 277.562.843 5.097.039 282.659.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
33.635.354 33.635.354 33.268.913 33.268.913
ALINAN TEMİNATLAR
III.1 9.940.093.447 322.581.000 10.262.674.447 8.988.983.447 266.728.000 9.255.711.447
VERİLEN TEMİNATLAR
III.2 0 0
TAAHHÜTLER
III.2 45.108.887 45.108.887 36.839.102 36.839.102
Cayılamaz Taahhütler
45.108.887 45.108.887 36.839.102 36.839.102
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 1.343.696 1.316.493 2.660.189
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.343.696 1.316.493 2.660.189
Vadeli Alım Satım İşlemleri
1.343.696 1.316.493 2.660.189
EMANET KIYMETLER
III.3 325.056.479 21.986.706 347.043.185 313.294.776 32.814.296 346.109.072
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.343.894.167 344.567.706 10.688.461.873 9.373.729.934 300.858.789 9.674.588.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702114


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,46% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5311 Değişim: 1,15%
Düşük 7,4026 04.03.2021 Yüksek 7,5846
Açılış: 7,4455
9,0280 Değişim: 0,46%
Düşük 8,9263 04.03.2021 Yüksek 9,0891
Açılış: 8,9865
410,67 Değişim: 0,03%
Düşük 407,78 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.