" />

KAP ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 18:27
KAP ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.000.000 6.231.348 142.100 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651
Transferler
18.683.725 -18.683.725 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.757 20.456.042 20.684.799 20.684.799
Dönem Karı (Zararı)
20.456.042 20.456.042 20.456.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228.757 228.757 228.757
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -189.867 2.135.035 95.617.792 20.456.042 157.392.450 157.392.450
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.231.348 142.100 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.520.416 161.217.627 161.217.627
Transferler
99.000.000 1.363.090 -75.842.674 -24.520.416 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.293 18.565.779 18.378.486 18.378.486
Dönem Karı (Zararı)
18.565.779 18.565.779 18.565.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.293 -187.293 -187.293
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -616.357 3.498.125 19.775.118 18.565.779 179.596.113 179.596.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.601.675 -35.189.422
Dönem Karı (Zararı)
19.156.606 24.194.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.156.606 24.194.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.222.202 5.629.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 5.844.485 5.454.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
503.585 281.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 566.559 449.247
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -81.068 -76.196
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.094 -91.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.024.047 127.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.132.773 123.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -1.279.886 -459.777
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 1.171.160 464.220
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-530.111 -463
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-619.804 -233.625
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -619.804 -233.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.239.132 -61.210.301
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.960.316 -55.037.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 7 -48.200.714 -23.082.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -22.759.602 -31.954.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.801.781 -36.878.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 40.186.607 -22.782.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.384.826 -14.096.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.264.775 35.742.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.120.720 -24.666.944
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 7 88.431.083 -5.804.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -32.310.363 -18.862.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.466.092 19.629.720
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 8 -37.560.280 5.994.022
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.905.812 13.635.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.139.676 -31.386.651
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -538.001 -3.802.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.555.630 -9.796.908
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 0 -1.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.940.731 494.449
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.940.731 494.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.496.361 -9.041.357
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.496.361 -9.041.357
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.095.721 45.589.210
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.131.248 45.573.382
Kredilerden Nakit Girişleri
-7.131.248 45.573.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-1.132.773 -123.444
Alınan Faiz
6.168.300 139.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.049.676 602.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.049.676 602.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.415.963 1.570.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 366.287 2.173.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 366.287 2.415.963
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
150.064.902 80.184.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 92.250.981 44.050.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 57.813.921 36.133.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
4.659.588 50.889.533
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 40.645.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.659.588 10.244.284
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 156.038.450 157.240.560
Peşin Ödenmiş Giderler
12.382.549 10.447.298
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 458.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.923.907 10.447.298
Diğer Dönen Varlıklar
45.127.999 38.713.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 45.127.999 38.713.462
ARA TOPLAM
368.639.775 339.890.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
368.639.775 339.890.867
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.666.977 1.136.866
Maddi Duran Varlıklar
77.066.208 73.732.409
Arazi ve Arsalar
11 1.253.508 1.236.953
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.198.400 1.281.861
Binalar
11 15.612.922 15.851.012
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 50.832.727 51.300.646
Taşıtlar
11 13.477 50.662
Mobilya ve Demirbaşlar
11 917.667 1.875.574
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 7.237.507 2.135.701
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 222.163 355.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.855 5.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.855 5.705
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 298.374
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.256.577 80.485.441
TOPLAM VARLIKLAR
447.896.352 420.376.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.012.014 53.143.262
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.012.014 53.143.262
Banka Kredileri
6 45.817.848 52.966.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 194.166 176.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
128.424.948 73.584.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 103.789.694 15.358.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.635.254 58.225.503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.235.955 658.044
Diğer Borçlar
71.120.711 108.713.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 71.120.711 108.702.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 11.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.452.573 1.983.104
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 176.319 154.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.276.254 1.828.469
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 262.477 602.128
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.967.955 6.086.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 727.061 554.608
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.240.894 5.532.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.774.282 9.680.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 9.774.282 9.680.809
ARA TOPLAM
264.250.915 254.452.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.250.915 254.452.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.449 200.323
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.449 200.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 52.449 200.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.996.875 3.263.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.996.875 3.263.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.243.106
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.049.324 4.706.470
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
268.300.239 259.158.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.596.113 161.217.627
Ödenmiş Sermaye
21 132.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-616.357 -429.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-616.357 -429.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-616.357 -429.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.498.125 2.135.035
Yasal Yedekler
21 3.498.125 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 19.775.118 95.617.792
Net Dönem Karı veya Zararı
28 18.565.779 24.520.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.596.113 161.217.627
TOPLAM KAYNAKLAR
447.896.352 420.376.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 217.626.461 205.672.477 62.844.375 54.402.235
Satışların Maliyeti
22 -166.321.822 -166.709.833 -45.526.741 -44.840.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.304.639 38.962.644 17.317.634 9.562.048
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
51.304.639 38.962.644 17.317.634 9.562.048
Genel Yönetim Giderleri
23 -9.633.685 -7.173.827 -3.659.067 -3.575.226
Pazarlama Giderleri
23 -9.045.955 -6.796.374 -2.716.955 -2.572.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 19.071.162 28.418.121 1.451.298 13.964.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -16.397.699 -13.888.716 -5.182.418 -6.953.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.298.462 39.521.848 7.210.492 10.425.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 6.168.300 139.272 2.338.497 81.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 530.111 463 101.569 463
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.996.873 39.661.583 9.650.558 10.507.489
Finansman Giderleri
26 -22.840.267 -15.467.291 -4.391.658 -8.781.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.156.606 24.194.292 5.258.900 1.726.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-590.827 -3.738.250 -616.988 -473.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.079.481 -1.031.905 -262.477 -70.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.488.654 -2.706.345 -354.511 -403.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.565.779 20.456.042 4.641.912 1.253.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.565.779 20.456.042 4.641.912 1.253.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.565.779 20.456.042 4.641.912 1.253.296
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-187.293 228.757 -70.883 59.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -240.119 293.278 -90.876 76.519
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.826 -64.521 19.993 -16.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 52.826 -64.521 19.993 -16.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.293 228.757 -70.883 59.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.378.486 20.684.799 4.571.029 1.312.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.378.486 20.684.799 4.571.029 1.312.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973242


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0952 Değişim: 0,05%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0947 Değişim: -0,17%
Düşük 36,0314 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.602,00 Değişim: 0,04%
Düşük 2.597,02 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.