KAP ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 23:20
KAP ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703
Transferler
15.535.299 -15.535.299 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.479 29.212.446 29.103.967 29.103.967
Dönem Karı (Zararı)
29.212.446 29.212.446 29.212.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-108.479 -108.479 -108.479
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 0 0 0 0 0 142.100 0 0 0 0 0 0 -280.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.135.035 0 0 0 69.750.986 29.212.446 0 113.791.670 0 113.791.670
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Transferler
26.400.000 7.200.672 -33.600.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.440 24.190.533 24.207.973 24.207.973
Dönem Karı (Zararı)
24.190.533 24.190.533 24.190.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.440 17.440 17.440
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -327.515 2.135.035 76.934.067 24.190.533 142.286.431 142.286.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.295.457 15.667.876
Dönem Karı (Zararı)
30.737.153 31.347.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.881.750 1.334.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 4.397.854 2.576.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
721.090 390.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 590.708 414.049
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
130.382 -23.974
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-602.240 -1.566.289
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-284.581 264.023
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4, 7 -932.864 -2.220.925
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4, 7 615.205 390.613
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.001 9.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-660.955 -75.806
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -660.955 -75.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.640.634 -16.465.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.226.041 -20.410.854
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 7 -11.797.547 -7.924.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -19.428.494 -12.486.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.761.847 -11.001.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.761.847 -11.001.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 23.121.422 -9.165.252
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.689.969 21.969.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 7 2.783.638 12.721.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.473.607 9.248.158
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.392.107 2.142.200
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 8 -952.136 20.068
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.344.243 2.122.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.978.269 16.216.454
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.682.812 -548.578
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.783.539 -16.619.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.147 85.765
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 13.147 85.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.796.686 -16.781.133
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.796.686 -16.781.133
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
75.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.463.952 2.443.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.516.501 2.671.586
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.516.501 2.671.586
Ödenen Faiz
-55.553 -230.406
Alınan Faiz
3.004 2.515
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
975.870 1.492.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
975.870 1.492.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
415.893 63.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.391.763 1.555.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.391.763 415.893
Ticari Alacaklar
45.649.147 15.089.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 7 17.924.689 6.127.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.724.458 8.962.414
Diğer Alacaklar
2.628.027 7.285.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.628.027 7.285.255
Stoklar
9 82.833.312 105.954.734
Peşin Ödenmiş Giderler
185 3.162.819
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 185 3.162.819
Diğer Dönen Varlıklar
17.819.939 12.394.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 17.819.939 12.394.510
ARA TOPLAM
150.322.373 144.302.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
150.322.373 144.302.767
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 270
Diğer Alacaklar
0 418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 418
Maddi Duran Varlıklar
61.856.832 60.809.072
Arazi ve Arsalar
11 367.557 329.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.220.658 1.214.208
Binalar
11 13.815.075 13.733.244
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 39.347.127 41.707.350
Taşıtlar
11 109.345 152.575
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.119.460 1.919.175
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 4.877.610 1.752.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.903 11.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.903 11.023
Peşin Ödenmiş Giderler
2.730.000 2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.730.000 2.100.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.082.067 4.282.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.678.802 67.202.908
TOPLAM VARLIKLAR
218.001.175 211.505.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.224.188 10.428.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.224.188 10.428.440
Banka Kredileri
6 8.224.188 10.428.440
Ticari Borçlar
51.031.270 75.654.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 7 36.357.701 33.574.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.673.569 42.080.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.337.759 1.315.646
Diğer Borçlar
11.075 1.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.075 1.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.215.450 1.460.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.215.450 1.460.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26, 14 713.838 34.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.090.757 602.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 244.640 165.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 846.117 436.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
657.608 1.607.269
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4, 14 655.133 1.607.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.475
ARA TOPLAM
69.281.945 91.105.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.281.945 91.105.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.720.753
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.720.753
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.720.753
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.712.046 2.302.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.712.046 2.302.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.432.799 2.302.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.714.744 93.408.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.286.431 118.097.595
Ödenmiş Sermaye
20 33.000.000 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-327.515 -344.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-327.515 -344.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-327.515 -344.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
20 2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 76.934.067 69.733.395
Net Dönem Karı veya Zararı
27 24.171.396 33.600.672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.286.431 118.097.595
TOPLAM KAYNAKLAR
218.001.175 211.505.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 148.057.801 105.553.725 38.881.982 36.323.896
Satışların Maliyeti
21 -102.660.187 -70.963.701 -33.117.899 -21.139.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.397.614 34.590.024 5.764.083 15.184.547
BRÜT KAR (ZARAR)
45.397.614 34.590.024 5.764.083 15.184.547
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.479.183 -2.174.728 -1.244.023 -998.565
Pazarlama Giderleri
22 -8.065.242 -4.093.782 -1.246.309 -1.681.279
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -2.197 0 -2.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.654.183 15.546.473 1.116.470 11.196.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -9.092.932 -7.800.120 -2.636.146 -4.406.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.414.440 36.065.670 1.754.075 19.293.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.483 13.376 4.478 5.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.421.923 36.079.046 1.758.553 19.298.564
Finansman Gelirleri
25 705.255 669.694 325.382 74.196
Finansman Giderleri
25 -2.366.104 -5.401.243 -137.105 -3.363.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.761.074 31.347.497 1.946.830 16.009.219
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.570.541 -2.135.051 -374.152 2.047.420
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.361.862 -994.772 -484.522 -446.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.208.679 -1.140.279 110.370 2.493.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.190.533 29.212.446 1.572.678 18.056.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.190.533 29.212.446 1.572.678 18.056.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.190.533 29.212.446 1.572.678 18.056.639
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.603 -86.783 -107.994 -195.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 17.440 -108.479 -138.453 -244.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.837 21.696 30.459 48.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.837 21.696 30.459 48.841
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.603 -86.783 -107.994 -195.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.204.136 29.125.663 1.464.684 17.861.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.204.136 29.125.663 1.464.684 17.861.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795733


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4393 Değişim: -0,19%
Düşük 8,4367 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2453 Değişim: -0,25%
Düşük 10,2453 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
502,79 Değişim: 0,33%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 503,51
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.